Arnvid Johansen

Leder FM Eiendom, eiendom og drift
NLA Høgskolen
Kontor: Sandviken 317

English
Arnvid Johansen

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter