Karina Hestad Skeie

Førsteamanuensis, Interkulturelle studier
NLA Høgskolen Bergen
Kontor: Sandviken 354
Se full profil i Cristin
Karina Hestad Skeie

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

Publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter