Ottar Helland

Teknisk koordinator, eiendom og drift
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Ottar Helland

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter