Runar Tonheim

IT-konsulent, IT
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Runar Tonheim

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter