Breisteinseminaret 2019

NLA Høgskolen inviterer til seminar om tilpasset opplæring for barn med stort læringspotensial.
30. oktober 2019
NLA Høgskolen på Breistein i Bergen
Tid: Kl. 9.00 - 15.30
Sted: NLA Høgskolen på Breistein i Bergen
Pris: 1.550,- per person
Påmeldingsfrist: 15. oktober

Flere og flere i utdannings-Norge er blitt klar over at også barna med stort læringspotensial, de som tenker og lærer raskest, har behov for tilpasset opplæring. NLA Høgskolen inviterer derfor ansatte fra barnehage, skole, PPT, BUP, barnevernet, Statped, barnehage- og skoleeiere og andre interesserte til seminar om tilpasset opplæring for barn med stort læringspotensial.

På seminaret vil vi svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan oppdager vi at vi står overfor et barn med stort læringspotensial?
  • Hvordan kan vi tilpasse undervisningen slik at den gir bedre utbytte for denne gruppen?

NLA Høgskolen har satset på dette temaet i flere år, og har nå en tverrfaglig forskergruppe på området. Programmet inneholder foredrag fra forskere i denne gruppen, i tillegg til noen av våre samarbeidspartnere.

Program

9.00 - 9.15 Velkomst
9.15 - 10.00 Foredrag: Barn med stort læringspotensial - hvem er de?
10.00 - 10.15 Pause med kaffe, te og frukt
10.15 - 10.45 Gruppearbeid med case – hver sektor for seg
10.45 - 10.55 Pause med kaffe, te og frukt
10.55 - 11.30 Foredrag: Prinsipper for god tilpasset opplæring for barn med stort læringspotensial
11.30 - 12.15 Lunsj
12.15 - 13.00 Workshop: Tilpassing innenfor ulike fag (egne grupper for realfag, språkfag, humaniora m.m.)
13.00 - 13.15 Pause med kaffe, te og frukt
13.15 - 14.00 Foredrag: Møtet med barn med stort læringspotensial – et pedagogisk grunnlag
14.00 - 14.15 Pause med kaffe, te og frukt
14.15 - 15.00 Gruppearbeid om utfordringer og muligheter – hver sektor for seg
15.00 - 15.30 Felles avslutning

Foredragsholdere

Tove Hagenes var med og startet Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn og foreldrenettverket Lykkelige barn, og har roller som fagkonsulent, foredragsholder og foreldrekontakt. Hun er sosiolog og skrev om evnerike elevers møte med norsk skole i sin masteravhandling.

Alette Aasvold Rolland er høgskolelektor i naturfag ved lærerutdanningen på NLA Høgskolen. Hun arbeider med naturfagdidaktikk og er medlem av forskergruppen Barn med stort og ekstraordinært læringspotensial i skole og barnehage.

Inge Andersland er høgskolelektor og ansvarlig for KRLE-seksjonen ved lærerutdanningen på NLA Høgskolen. Han arbeider med en PhD i religionsdidaktikk og er leder for forskergruppen Barn med stort og ekstraordinært læringspotensial i skole og barnehage.

Lurer du på noe?

Faglige spørsmål kan rettes til Inge Andersland.

Profile Image
Inge Andersland
Høgskolelektor, Teologi, religion og filosofi

 

Kontakt vår EVU-rådgiver Birger Helge Hjellum for henvendelser om påmelding, betaling eller andre administrative spørsmål.

Spørsmål?

Profile Image
Birger Helge Hjellum
rådgiver, avdeling for etter- og videreutdanning