Kristin Ekberg Vik

Senior Consultant, studieadministrasjon
NLA University College Bergen
Office: Sandviken 107

Norwegian
Kristin Ekberg Vik

Workfield:

{{field.description}},

Research and publications

Education

Teaching

Dissemination

Projects