Grader og vitnemål

Godkjenning av eksterne studier i bachelorgrad

Dersom du har tatt høyere utdanning ved andre læresteder, kan du søke om godkjenning av denne utdanningen for studier ved NLA Høgskolen. For at godkjenning skal kunne foretas, må du kunne dokumentere din eksterne utdanning med vitnemål eller karakterutskrift.

Her er skjema for søknad om godkjenning av eksterne studier i bachelorgrad.


Søknad om overflytting av årsstudium til bachelorgrad

Dersom du har fullført et årsstudium ved NLA Høgskolen, kan du for enkelte studier søke om overflytting til 2. året i bachelorgraden. Vær oppmerksom på at det kan være plassbegrensing på noen emner. Da må du søke disse emnene via Høgskolens Søknadsweb.

Her er skjema for søknad om overflytting fra årsstudium til bachelorprogram.


Bestilling av bachelorvitnemål

Som hovedregel skal vitnemål bli tilsendt automatisk etter studiet at er fullført. Det vil likevel i en del tilfeller være usikkerhet omkring hvilke emner som skal inngå i vitnemålet. Det er er derfor laget skjema for bestilling av bachelorvitnemål. 

Her er skjema for bestilling av bachelorvitnemål Sandviken

Her er skjema for søknad om bachelorgrad Gimlekollen


Diploma supplement

Diploma Supplement er et vitnemålstillegg som utstedes sammen med alle vitnemål for oppnådd grad (bachelorgrad, mastergrad, grunnskolelærer, barnehagelærer). Diploma Supplement utstedes på engelsk og er utarbeidet etter felles europeisk standard. Dokumentet gir en beskrivelse av det norske utdanningssystemet og nærmere informasjon om bl.a. opptakskrav, faglig innhold og sammensetning av den oppnådde graden.