Grader og vitnemål

Vitnemål for oppnådd grad

Når du har fullført et studieprogram som fører fram til en grad eller en yrkesutdanning, skal du få utstedt vitnemål.

Dersom du har fullført grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller et bachelorprogram, ber vi om at du bestiller vitnemål på eget skjema. På skjemaet oppgir du blant annet adressen vitnemålet skal sendes til og en eventuell frist for ettersending.

Dersom du har fullført et masterprogram, får du tilsendt vitnemål automatisk.

Her er skjema for bestilling av vitnemål.

Diploma supplement

Diploma Supplement er et vitnemålstillegg som utstedes sammen med alle vitnemål for oppnådd grad (bachelorgrad, mastergrad, grunnskolelærer, barnehagelærer). Diploma Supplement utstedes på engelsk og er utarbeidet etter felles europeisk standard. Dokumentet gir en beskrivelse av det norske utdanningssystemet og nærmere informasjon om bl.a. opptakskrav, faglig innhold og sammensetning av den oppnådde graden.

Utsettelse av vitnemål

Dersom du ønsker å forbedre resultat som inngår i en grad, kan du be om å få utsatt utskrift av vitnemålet. Dersom du forbedrer en karakter etter at graden er registrert som oppnådd, kommer det en merknad på vitnemålet om at resultatet er forbedret etter at graden er oppnådd.

Vitnemålsportalen

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente dine resultater og dele dem med andre studiesteder, arbeidsgiver eller andre.

Karakterutskrift i papir

Dersom du trenger karakterutskrift i papir, kan det bestilles på NLA Høgskolens StudentWeb. Både nåværende og tidligere studenter kan bestille karakterutskrift på StudentWeb.

Godkjenning av annen utdanning

Du kan søke om å få bruke annen utdanning som del av ditt gradsstudium ved NLA Høgskolen. Hvis utdanningen er fra et universitet eller en høyskole i Norge, og resultatene dine er tilgjengelige i vitnemålsportalen, vil vi kunne hente resultatene dine. Du trenger da ikke levere original dokumentasjon.

Hvis det er delvis samme faglige innhold i de eksterne emnene og emnene du tar ved NLA Høgskolen, må du legge ved emneplaner og pensumlister for de emnene du søker om å få godkjent. Du kan bruke samme skjema for å søke om forhåndsgodkjenning av planlagte emner og endelig godkjenning av fullførte emner.

Reglene for godkjenning av annen utdanning finner du i UH-loven § 3-5 og i forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning.

Her er skjema for søknad om godkjenning av annen utdanning.