Grader og vitnemål

Vitnemål for oppnådd grad

Når du har fullført et studieprogram som fører fram til en grad, skal du få utstedt vitnemål.

Dersom du har fullført et bachelorprogram ved studiested Sandviken, Gimlekollen eller Staffeldtsgate, ber vi om at du bestiller vitnemål på eget skjema. På skjemaet kan du også gi beskjed dersom det haster med å få utskrevet vitnemålet.

Dersom du har fullført barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller et masterstudium, får du tilsendt vitnemål automatisk.

Her er skjema for bestilling av bachelorvitnemål

Diploma supplement

Diploma Supplement er et vitnemålstillegg som utstedes sammen med alle vitnemål for oppnådd grad (bachelorgrad, mastergrad, grunnskolelærer, barnehagelærer). Diploma Supplement utstedes på engelsk og er utarbeidet etter felles europeisk standard. Dokumentet gir en beskrivelse av det norske utdanningssystemet og nærmere informasjon om bl.a. opptakskrav, faglig innhold og sammensetning av den oppnådde graden.

Utsettelse av vitnemål

Dersom du ønsker å forbedre resultat som inngår i en grad, kan du be om å få utsatt utskrift av vitnemålet. Dersom du forbedrer en karakter etter at graden er registrert som oppnådd, kommer det en merknad på vitnemålet om at resultatet er forbedret etter at graden er oppnådd.

Vitnemålsportalen

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente dine resultater og dele dem med andre studiesteder, arbeidsgiver eller andre.

Karakterutskrift i papir

Dersom du trenger karakterutskrift i papir, kan det bestilles på NLA Høgskolens StudentWeb. Både nåværende og tidligere studenter kan bestille karakterutskrift på StudentWeb.

Godkjenning av eksterne studier i bachelorgrad

Dersom du har tatt høyere utdanning ved andre læresteder, kan du søke om godkjenning av denne utdanningen for studier ved NLA Høgskolen. For at godkjenning skal kunne foretas, må du kunne dokumentere din eksterne utdanning med vitnemål eller karakterutskrift. Vi gjør oppmerksom på at studiepoeng fra fagskoler ikke gir godkjenning på samme måte som studiepoeng fra høyere utdanning.

Her er skjema for søknad om godkjenning av eksterne studier i bachelorgrad.

Søknad om overflytting fra årsstudium til bachelorgrad

Dersom du har fullført et årsstudium ved NLA Høgskolen, kan du for enkelte studier søke om overflytting til 2. året i bachelorgraden. Vær oppmerksom på at det kan være plassbegrensing på noen emner. Da må du søke disse emnene via Høgskolens Søknadsweb.

Her er skjema for søknad om overflytting fra årsstudium til bachelorprogram.

Overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon

Studenter som søker om overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon må

  1. ha fullført og bestått første studieår
  2. ha oppnådd minimum karakteren C i 4HSM105 Grunnleggende bedriftsøkonomi og 4HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi
  3. oppfylle poenggrensen for opptak til ØKAD ved hovedopptaket samme år som vedkommende søkte og fikk plass på Innovasjon og ledelse. Det vil si at studentens poengsum ved opptak til Innovasjon og ledelse også ville gitt opptak til ØKAD samme opptaksår og i samme kvote.Rangering ved for mange kvalifiserte søkere til overflytting: 

Ved flere kvalifiserte søkere enn ledige studieplasser, vil det være karakterer fra første studieår som teller. 

Eventuell overflytting skjer i fjerde semester. Kriterier for overflytting gjelder fra høst 2019 for studentkull fra og med 2018.