Si ifra

NLA Høgskolen jobber for å tilby deg som student gode rammer for din utdanning. I dette arbeidet er det viktig for oss å få tilbakemelding fra deg dersom det er noe du mener ikke fungerer ved studiestedet, enten det er mangler i de fysiske fasilitetene, kritikkverdige forhold, mobbing eller andre ting du opplever som mangelfullt.

Hvordan melde fra

Den viktigste kanalen for meldinger er fortsatt å gå gjennom valgt studentrepresentant for sitt kull som kan vurdere hvor dette tas videre, enten til programansvarlig/kullkontakt eller til ulike organ der studenter er representert. Slik kan det opprettes dialog som grunnlag for å finne gode løsninger. Men i noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å benytte «Si-ifra!». Det gjelder særlig i saker som gjelder læringsmiljøet generelt, eller når en vurderer andre kanaler som utilstrekkelige.

Skjema for å si ifra finner du på It's learning. Her blar du frem til faget "Si ifra!". Her finner du skjema for å melde fra, samt handlingsplaner.  

"Si ifra"

Dersom du som student ønsker å gi tilbakemelding gjennom "Si ifra!", enten på noe kritikkverdig eller rose noe du er fornøyd med, så vil denne tilbakemeldingen behandles etter fastlagte rutiner og alltid bli tatt med i kvalitetsarbeidet ved høgskolen. Den som leser og behandler meldingen har taushetsplikt.

Vi ønsker selvfølgelig også tilbakemelding dersom det er ting du mener vi gjør bra, og ros vil alltid gjøre det lettere for oss å vite hva du som student setter pris på ved studiestedet.

Når du er fornøyd
Vi ønsker å lytte til deg når du er fornøyd med studiemiljøet og studiestedet. Hva er det som gjør at du trives? Hva er vi gode på? Dette er viktige tilbakemeldinger i vårt arbeid med å stadig forbedre vårt fysiske og sosiale studiemiljø.

Når ting kan forbedres
Dersom du opplever at det fysiske eller sosiale studiemiljøet ikke er så godt som det burde, kan du melde inn dette. Er det konflikter i studiemiljøet, mellom studenter og ansatte, dårlig eller mangelfullt undervisningsutstyr, da ønsker vi å få tilbakemelding på det.

Alvorlige feil og mangler
Dersom du opplever at det er alvorlige feil eller mangler ber vi om at du melder dette til oss. Opplever du trakassering på studiestedet, mobbing, forskningsfusk eller andre skadelige eller uetiske hendelser, er det viktig at du gir beskjed, slik at vi kan få satt i gang tiltak for å ordne opp i situasjonen.