Prisliste Bergen

Her finner du studieavgifter for NLA Høgskolen i Bergen

Studieavgifter for studieåret 2017/2018

Ordinær studieavgift for studieåret 2017/2018, er kr 2690,- pr semester. Semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Bergen kommer i tillegg (kr 570,- studieåret 2016/2017).

Studieavgift for videreutdanning/nettstudier er for studieåret 2017/2018 kr 5440,- pr semester. I tillegg kommer semesteravgift til SiB. 

Prisliste for studieåret 2017/2018