Prisliste Kristiansand

Her finner du studieavgifter for NLA Høgskolen i Kristiansand

Studieavgifter for studieåret 2017/2018 


Bachelor i journalistikk,(B-JO):
1.-4. semester kr 23.400,- per semester. 5. og 6. semester kr 6000,- per semester.

Årsstudium i journalistikk,(JO):
kr 23.400,- per semester.

Årsstudium i kommunikasjon og livssyn (KL):
kr 2.690,- per semester.

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon, med vekt på Øst-Afrika (IK)                

Kr 2.690,- per semester.

Bachelor i interkulturell forståelse (IKF):
kr 2.690,- per semester.


I tillegg kommer:

* Utgifter i forbindelse med reportasje- og produksjonsarbeid, som for eksempel telefonkostnader og transportutgifter..
* Studentene er selv ansvarlige for å skaffe seg lærebøker og undervisningsmateriell.
* Alle registrerte studenter ved NLA Mediehøgskolen må betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder (SiA), for tiden kr 485,- per semester.


Studieavgift for enkeltemner studieåret 2017-18 (inkl. eksamensgebyr): kr. 2.690,-

Prisliste fra høst 2017