Prisliste Oslo

Her finner du studieavgifter for NLA Høgskolen i Oslo

Bachelor i utøvende rytmisk musikk (URM)

kr 30 000,- per semester

Bachelor i musikk, menighet og ledelse (MML)

kr 25 000,- for 1.- 2. semester

kr 26 500,- for 3.- 6. semester

Påbyggingsår musikk, menighet, ledelse (UM)

kr 26 500,- per semester

Årsstudium i utøvende musikk med fordypning låtskriving/korledelse (UML/UMK)

kr 25 000,- per semester

Årsstudium i KRLE

kr 2 690,- per semester

Årsstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL)

kr 2 690,- per semester

Bachelor i praktisk teologi og ledelse (BAPTL)

kr 2 690,- per semester

Bachelor i økonomi og administrasjon (ØKAD)

kr 13 500,- per semester (kr. 14 500,- for 6. semester)

Bachelor i innovasjon og ledelse (IL)

kr 13 500,- per semester (kr. 14 500,- for 6. semester)


Deltidsstudier og enkeltemner

kr 2 690,- per semester for kristendomsemner, praktisk-teologiske og administrative emner (uavhengig av hvor mange studiepoeng man tar)

kr 2 400,- per semester for musikkemnene Musikkhistorie I og II og Populærmusikkhistorie

Dersom en student tar emner utover 60 sp pr. studieår, påløper ekstra kostnader for dette. Særskilte regler gjelder for studenter som søker om innpasning.

Prisene er for studieåret 2017/2018. Med forbehold om endringer/skrivefeil. 


Studieavbrudd

Dersom studenter på HSM eller musikk trekker seg fra studiet etter at studieåret er påbegynt og angrefristen* har gått ut, er studentene forpliktet til å betale studieavgift for hver påbegynte måned - tilsvarende 1/10 av hele studieårets studieavgift per måned. Avsluttes studiene etter 15. november i høstsemesteret eller 1. mai i vårsemesteret, refunderes ikke studieavgift.

Eksempel:
Dersom en student på MML2 avbryter studiet 15. oktober, betaler studenten studieavgift for tre måneder (august, september, oktober).
Studieavgiften pr. år på 53 000 kroner utgjør 5300 pr. måned. For tre påbegynte måneder blir summen da 16 800 kroner.

Dersom studenter på KRLE, PTL og deltid trekker seg fra studiet etter at studieåret er påbegynt og angrefristen* har gått ut, refunderes ikke studieavgiften.

*1.årstudenter og MML4 har en angrefrist på 3 uker etter at studieåret har startet.

Semesteravgiften til SiO refunderes etter søknad dersom avbrudd skjer før 1. september/1.februar.

Melding om studieavbrudd skal skje skriftlig til studieadministrasjonen.