Overflytting

Overflytting til fra årsstudium til bachelorstudium innen samme fagområde

Dersom du har aktiv studierett på et årsstudium ved NLA og ønsker å ta bachelorstudium innen samme fagområde, vil du kunne søke om opptak til bachelorgraden via lokal søknadsweb i årsstudiets andre semester. Ordningen gjelder følgende bachelorstudier:

  • Bachelor i interkulturell forståelse, Bergen
  • Bachelor i interkulturell forståelse, Kristiansand
  • Bachelor i pedagogikk
  • Bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk
  • Bachelor i praktisk teologi og ledelse, Bergen
  • Bachelor i praktisk teologi og ledelse, Oslo
  • Bachelor i journalistikk

I 2022 er søknadsfristen 20. april, søk her.

Overflytting mellom de to bachelorprogrammene i pedagogikk

Dersom du vil søke overflytting fra Bachelor i pedagogikk til Bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk, eller motsatt, kan du søke i løpet av andre eller tredje studieår. Bruk nettskjema for å søke. Vi anbefaler at du søker før 1. juni, ettersom mange av pedagogikk-emnene på 200-nivå har oppmeldingsfrist 10. juni. Dette gjelder P211, P232, P259, P263, P290 og P291. 

Du kan også bruke samme skjema dersom du vil søke om overflytting fra et av bachelorprogrammene til årsstudiet.

Overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon

Det er egne regler for overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon.

Søknadsfrist: 1. desember i studentens andre studieår.

Retningslinjer og søknadsskjema for overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon finner du her.

Overflytting til grunnskolelærerutdanning ved NLA Høgskolen

Er du student ved en annen utdanningsinstitusjon, men ønsker å fortsette grunnskolelærerutdanningen din ved NLA Høgskolen, må du sende en formell søknad om overflytting.

Søknadsfrist: 15. april.

Retningslinjer og søknadsskjema for overflytting til femårig GLU finner du her.

Retningslinjer og søknadsskjema til 4. studieår i tidligere fireårig GLU finner du her.

Er du grunnskolelærerstudent ved et av NLA sine studiesteder, og ønsker overflytting til det andre studiestedet, søker du via dette nettskjemaet.

Ved ledig kapasitet er intern overflytting mulig fra fullført første studieår, frem til start på femte studieår. Overflytting skjer alltid fra 01.08.

Overflytting til barnehagelærerutdanning ved NLA Høgskolen

Er du student ved en annen utdanningsinstitusjon, men ønsker å fortsette barnehagelærerutdanningen din ved NLA Høgskolen, må du sende en formell søknad om overflytting.

Søknadsfrist: 15. april.

Retningslinjer og søknadsskjema for overflytting til barnehagelærerutdanningen finner du her.

Er du tidligere student på studieprogram for Førskolelærerutdanning med tverrfaglig profil, eller Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, kan du søke om overgang til Barnehagelærerutdanningen ved NLA. Ta kontakt med studiekonsulent for informasjon om hvordan du skal søke. I tillegg må du fylle ut dette skjemaet.