Overflytting GLU master

Er du student ved en annen utdanningsinstitusjon, men ønsker å studere grunnskolelærerutdanning ved NLA Høgskolen, må du sende en formell søknad om overflytting.

Overflytting grunnskolelærer fra annen høgskole

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

  • Karakterutskrift som viser hvilke eksamener og praksisperioder som er bestått
  • Bekreftelse på aktiv studierett og oversikt over emner og praksis som tas inneværende semester
  • Ved evt opptak må du levere ny politiattest

Forutsetning for å få overflytting til NLA:

  • Søker skal være kvalifisert for overflytting til det studieåret det blir søkt overflytting til
  • Sammenfallende studiemodell med NLA
  • Ledig studieplass

Her er skjema for å søke om overflytting til vår grunnskolelærerutdanning.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe

Spørsmål?

Profile Image
Anja Underhaug Gjerde
Plassleder studieadministrasjonen

Spørsmål?

Profile Image
Jorunn Bernssen
Studiekonsulent