Overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon

Studenter som søker om overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon må:

  1. ha fullført og bestått første studieår,
  2. ha oppnådd minimum karakteren C i 4HSM105 Grunnleggende bedriftsøkonomi og 4HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi,
  3. oppfylle poenggrensen for opptak til ØKAD ved hovedopptaket samme år som vedkommende søkte og fikk plass på Innovasjon og ledelse. Det vil si at studentens poengsum ved opptak til Innovasjon og ledelse også ville gitt opptak til ØKAD samme opptaksår og i samme kvote. Rangering ved for mange kvalifiserte søkere til overflytting: Ved flere kvalifiserte søkere enn ledige studieplasser, vil det være karakterer fra første studieår som teller.

Eventuell overflytting skjer i fjerde semester. Kriterier for overflytting gjelder fra høst 2019 for studentkull fra og med 2018.

Skjema for overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon finner du her