Studenthistorier ved NLA Høgskolen

Les hvordan våre tidligere studenter opplevde å studere ved NLA Høgskolen, og hva de gjør nå. NLA studenthistorier er et nettverk for NLAs tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte, og en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Tilfeldigheter skulle vise seg å bli starten på karrieren

Det er 20 år siden journalistikk på Gimlekollen ble godkjent av departementet. Den samme høsten tok Roar Moltubak sine første steg inn døra på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, som da het Gimlekollen mediesenter.

Les mer her

En unik mulighet til å kombinere jobb og utdanning.

Kate Bie Paulsen studerte arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning på NLA Høgskolen i Bergen. Nå jobber hun som leder i en barnehage og mener at det er en livslang læring i praksis.

Les mer her

Som journalist får jeg bryne meg på ulike utfordringer hver dag

Ida Marianne Furuberg Gjedtjernet var ferdig utdannet fra NLA Høgskolen Gimlekollen i 2017, og i mars i år fikk hun fast ansettelse som journalist i avis.

Les mer her

– Musikkutdanningen var en god mulighet til å knytte kontakter

Marie Løvås begynte på låtskriving på NLA Høgskolen i Staffeldtsgate. Hun fortsatte med en bachelor i utøvende rytmisk musikk og tar i dag en master i musikkterapi på NMH, samtidig som hun arbeider som frilanser.

Les mer her