Før eksamen

Det første du må gjøre er å melde deg til eksamen innen fristen. Dette er ditt ansvar. Registreringen til eksamen (vurdering) skjer når du semesterregistrerer deg i Studentweb. Dersom du ikke får frem din eksamen i Studentweb, må du ta kontakt med eksamensansvarlig/studieadministrasjonen ved ditt studiested. Det er mulig å endre på oppmeldingen frem til fristen.

Her finner du eksamensinformasjon knyttet til koronasituasjonen.

Viktige frister

Oppmelding og avmelding til eksamen

Du må selv kontrollere i Studentweb at du er oppmeldt til riktige eksamener . I Studentweb finner du også opplysninger om kandidatnummer, tid og sted for eksamen.

Før du skal gå opp til eksamen må du ha gjennomført og bestått alle obligatoriske arbeidskrav. Du må også ha betalt alle avgifter knyttet til studiet. Hvis du er for sein med å melde deg opp til eksamen kan du ikke ordne dette selv. Da må du ta kontakt med studiedaministrasjonen/eksamensansvarlig for å bli oppmeldt, og du vil få en avgift.  For å gå opp til eksamen, må alle avgifter være betalt og obligatoriske arbeidskrav være gjennomført og bestått. For sen oppmelding til eksamen medfører gebyr.

Du kan melde deg av eksamen inntil 14 dager før eksamensdato. Det gjør du i Studentweb. Hvis du ikke møter på eksamen og heller ikke har meldt deg av, vil det bli regnet som ett eksamensforsøk, av totalt tre forsøk.

Utsatt/ny eksamen

Hvis du er syk på eksamensdagen, eller det er andre sterke velferdsgrunner til at du ikke kan ta eksamen, er det viktig at du får legeerklæring på dette. Det samme gjelder dersom du må avbryte eksamen. Legeerklæringen må gjelde for eksamensdagen for at fraværet skal bli regnet som gyldig. Med gyldig fravær vil den aktuelle eksamen ikke bli regnet som et eksamensforsøk, og du vil ha like mange forsøk igjen.  Hvis det ikke er mulig for deg å få legeerklæring på eksamensdagen, må legeerklæringen leveres inn eller poststemples senest en uke etter eksamensdagen. Gyldig fravær gir rett til ny eksamen.

Hvis du har strøket på eksamen, har du normalt ikke rett til å gå opp til  eksamen igjen før ved neste ordinære eksamen.  Dersom det gjennomføres utsatt eksamen, kan  også studenter som ikke har bestått melde seg opp til den. Du har også rett til ny eksamen før – eller i forbindelse med – nytt semester, hvis du møtte til ordinær eksamen, og bestått eksamen er et krav for at du skal kunne gå videre i studiet ditt.

Du melder deg opp til ny eller utsatt eksamen i Studentweb. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ta direkte kontakt med eksamenskontoret eller fylle ut skjema for oppmelding til ny/utsatt eksamen. Du har selv ansvar for å melde deg opp innen fastsatt frist.

Det kan være avgifter knyttet til oppmelding til ny eksamen. Se prislister.

Bruk dette nettskjemaet for å melde deg opp til ny/utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Her finner du informasjon om tilrettelagt eksamen.

Filming av eksamen

Ønsker du å filme eksamen, må du skaffe tillatelser i forkant. Les mer om det her.

Desentralisert eksamen

Eksamen tar du  normalt ved det studiestedet der du studerer, eller ved det studiestedet emnet er tilknyttet hvis du tar et nettstudium. Dersom du ikke har mulighet til å gjennomføre eksamen på eksamensstedet, kan du søke om å avlegge den et annet sted. Søknaden bør begrunnes. Søknadsfristen er den samme som for å søke om tilrettelagt eksamen, 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret. 

Du må selv gjøre avtale med godkjent eksamenssted, oppgi stedets kontaktinformasjon til NLA Høgskolen, og betale kostnadene ved en slik gjennomføring. Det er en forutsetning at eksamen kan arrangeres samme dag og tidspunkt som høgskolen gjennomfører eksamen.

Bruk dette nettskjemaet for å søke om desentralisert eksamen. 

Innlevering av masteravhandlinger
Frister og rutiner for innlevering av masteravhandlinger, gjeldende fra 20. oktober 2021:
Frister: 10. september, 10. november, 10. februar og 10. mai. 
Ordninger: Se lenke under.

Rutiner for innlevering av masteravhandlinger

Grunnskolelærerutdanningen har egne frister og rutiner for innlevering av masteravhandlinger:

Rutiner for innlevering av masteroppgaver - GLU

Forside til masteroppgaver (BOKMÅL)

Forside til masteroppgaver (NYNORSK)

 

Er du student på Breistein, kontakt

Har du spørsmål? Kontakt

Profile Image
Margun Mæstad
Studiekonsulent

 

Er du student i Kristiansand, kontakt

Profile Image
Vibecke Wales
Studiekonsulent

 

Er du student i Oslo, kontakt 

Profile Image
Birgitte Bø Vatnar
Studiekonsulent, Oslo

 

Er du student i Sandviken, kontakt

Profile Image
Caroline Sanden
Studiekonsulent