Før eksamen

Dette må du vite før du skal gå opp til eksamen.

Viktige frister

  • Innen 15. september: Husk å melde deg opp til eksamen via Studentweb. Har du behov for spesiell tilrettelegging på eksamen eller behov for eksternt eksamenssted, må du også ha søkt om det nå.
  • Innen 3. november: Skal du levere masteroppgave, og vil ha sensur i høstsemesteret, må du ha levert oppgaven din nå.
  • Innen 1. februar: Skal du ha eksamen i februar eller mars, må du ha meldt deg opp til det nå.
  • Innen 15. februar må alle som skal ha eksamen i vårsemesteret ha meldt seg opp til det. Til samme dato må du også søke om spesiell tilrettelegging på eksamen, eller eksternt eksamenssted, hvis du har behov for det.
  • Innen 4. mai: Skal du levere masteroppgave, og vil ha sensur i vårsemesteret, må du ha levert oppgaven din nå.

Oppmelding og avmelding til eksamen

Frist for oppmelding til eksamen i vårsemesteret er 15. februar og i høstsemesteret 15. september.
Du har selv ansvaret for å melde deg opp til eksamen (vurdering). Som hovedregel skjer dette ved å semesterregistre seg i Studentweb, innen fastsatt frist. Det er mulig å endre på oppmeldingen frem til oppmeldingsfristen. Dersom du ikke får frem din eksamen på Studentweb, må du ta kontakt med eksamenskontoret på din campus.
Du må selv kontrollere i Studentweb at du er oppmeldt til riktige vurderinger. I Studentweb finner du også opplysninger om kandidatnummer, tid og sted for eksamen.
For å gå opp til eksamen, må alle avgifter være betalt og obligatoriske arbeidskrav være gjennomført og bestått. For sen oppmelding til eksamen medfører gebyr.
Du kan melde deg av eksamen inntil 14 dagar før eksamensdato. Dette gjør du i Studentweb. Dersom du ikke melder deg av innen fristen og ikke møter på eksamen, vil det telle som et forsøk.

Utsatt/ny eksamen

Dersom du på grunn av sykdom eller andre sterke velferdsgrunner ikke kan gå opp til eksamen, eller må avbryte eksamen av samme grunner, må du legge fram legeerklæring som dekker eksamensdagen for at fraværet skal være gyldig og ikke regnes som et eksamensforsøk. Dersom det ikke er mulig å framlegge legeerklæringen på selve eksamensdagen, skal den leveres eller poststemples senest en uke etter eksamensdagen.
Dersom du har strøket på eksamen, har du normalt ikke rett på ny eksamen før ved neste ordinære eksamen. Avvikles det utsatt eksamen, kan likevel også studenter som ikke har bestått, melde seg opp til den. Dersom du møtte til ordinær eksamen har du også rett til ny eksamen før eller i forbindelse med nytt semester dersom bestått eksamen er et krav for videre studieprogresjon.
Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres som hovedregel i Studentweb. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ta direkte kontakt med eksamenskontoret eller fylle ut skjema for oppmelding til ny/utsatt eksamen. Du må selv sørge for å melde seg opp innen fastsatt frist.
Dersom du ønsker å forbedre karakteren, kan du bare gjøre dette ved ordinær eksamen. Ved forbedring av karakter, blir beste karakter påført vitnemålet.
Det kan være avgifter knyttet til oppmelding til ny eksamen. Se prislister.

Her finner du skjema til oppmelding til ny/utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Her finner du informasjon om tilrettelagt eksamen.

Filming av eksamen

Ønsker du å filme eksamen, må du skaffe tillatelser i forkant. Les mer om det her.

Ekstern skoleeksamen

Eksamen gjennomføres normalt ved det studiested emnet er tilknyttet. Dersom du ikke har mulighet til å gjennomføre eksamen på eksamensstedet, kan du søke om å avlegge denne et annet sted. Søknadsfristen er den samme som for å søke om tilrettelagt eksamen, 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret. 
Du må selv gjøre avtale med godkjent eksamenssted, oppgi stedets kontaktinformasjon til NLA Høgskolen, og betale kostnadene ved en slik gjennomføring. Det er en forutsetning at eksamen kan arrangeres samme dag og tidspunkt som høgskolen gjennomfører eksamen.

Her finner du skjema for søknad om ekstern avlegging av eksamen. 

Har du spørsmål? Kontakt

Profile Image
Ingunn Nygård Hellem
Studiekonsulent, Breistein

 

Er du student i Kristiansand, kontakt

Profile Image
Vibecke Wales
Studiekonsulent

 

Er du student i Oslo, kontakt 

Birgitte Bø Vatnar
Studiekonsulent, Oslo

 

Er du student i Sandviken, kontakt

Profile Image
Marit Hammer
Studiekonsulent