Ny ordning, eksamener i Sandviken

Campus Sandviken avvikler ordningen hvor man kan ta eksamen i semestre det ikke gis undervisning. Våren 2020 gjelder er en overgangsordning, hvor man kan søke om å få gjennomføre slik eksamen.

Planlegger du å ta eksamen i et emne det ikke er undervisning i til våren?

Studieadministrasjonen i Sandviken har blitt pålagt å avslutte sin praksis med å arrangere eksamen i semester uten undervisning. Det betyr at du bare kan ta eksamen i et emne i det semesteret det gis undervisning i det. Siden vi tidligere har hatt som praksis å arrangere eksamen i alle emner hvert semester, vil mange studenter forvente at det blir slik i vårsemesteret også. Noen har allerede blitt forespeilet at de kan få ta eksamen til våren i et emne som det bare undervises i om høsten, og noen har slike emner i utdanningsplanene sine. Vi legger derfor opp tile en gradvis overgang til den nye ordningen.

Våren 2020 kan de studenter det gjelder søke om å få ta eksamen i vårsemesteret i et emne det ikke er undervisning i, forutsatt at alle arbeidskrav er godkjent i det semesteret det var undervisning. Vi regner med å fase ut denne ordningen i løpet av studieåret 2020-2021. Det vil ikke være mulig å melde seg til vurdering i disse emnene på Studentweb. Hvis denne nye ordningen skaper utforutsette problemer når det gjelder planlagt studieprogresjon, kan du sende en melding til eksamensansvarlig i Sandviken med en forklaring på situasjonen. Epost bjarte.sovde@nla.no