Skoleeksamen med penn og papir

Her får du mer informasjon om hvordan skriftlig skoleeksamen gjennomføres

Hvis du skal skrive eksamen med penn og på papir, skal besvarelsen skrives med kulepenn på egne gjennomslagsark som gir kopi. Du må passe på at det blir tydelig gjennomslag til kopiene når du skriver, og at du ikke legger flere gjennomslagsark oppå hverandre. 

Når eksamenstiden er ute, har du 15 minutter til å fylle ut den øverste delen av hvert ark med dato, kandidatnummer, arknummer, antall ark og emnekode, og sortere eksamenspapirene. Nummererer du arkene fortløpende under arbeidets gang, blir klargjøringen før innlevering enklere.

Ved innlevering av besvarelsen skal arkene være nummerert fortløpende og ligge i riktig rekkefølge. Forsiden på omslagsarkene fylles ut med de nødvendige opplysningene. Originalen og den første kopien legges inn i hvert sitt omslagsark. Den andre kopien kan du ta med deg.

Besvarelsen leveres til en av vaktene, som bringer den fram til hovedvakten sammen med legitimasjonen. Bli sittende på plassen din inntil du har fått tilbake legitimasjonen. Deretter kan du forlate lokalet.