Generelt om skriftlig eksamen

Normalt starter eksamen kl.9.00. Du møter i eksamenslokalet senest kl.8.30. Dersom du møter etter kl.8.30 risikerer du å bli registrert etter at eksamen har startet.

Du har ikke adgang til eksamenslokalet før eksamensvaktene er på plass.

Hvis du møter til eksamen mer enn 1 time etter oppstart, får du ikke gå opp til eksamen. 

Hvis du ikke møter til fastsatt klokkeslett, og Høgskolen ikke har godkjent fraværet, blir dette registrert som et eksamensforsøk. Du må da vente til neste gang det blir avholdt ordinær eksamen i emnet.

Du får tildelt kandidatnummer i eksamenslokalet. Du kvitterer for tildelt nummer og viser legitimasjon. Legitimasjon (studentkort, bankkort, førerkort) skal ligge på pulten under hele eksamenen.

Etter at du har registrert deg kan du bare forlate eksamenslokalet i følge med en eksamensvakt.

Under eksamenen skal du kun ha skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat/drikke på plassen din. Yttertøy henger du i garderobe eller på anvist sted. Mobiltelefoner, smartklokker og andre innretninger som kan kobles til internett, må du slå av og legge på anvist sted i lokalet. Armbåndsur er heller ikke tillatt. Det skal være ro i lokalet, og du kan ikke henvende deg til andre under eksamen. Alle spørsmål skal rettes til eksamensvaktene. Du må gi tegn med hånden dersom du har behov for ark, hjelpemidler, lufting eller spørsmål om andre ting, og en av vaktene vil hjelpe deg.

Hver vakt kan ta med opptil to studenter ut av eksamenslokalet. Oppholdet ute bør ikke overskride 10 minutter. Du kan handle i kantinen, men ikke oppholde deg der. Røyking skal kun skje på røykeplasser. Før du går ut, skal ark du har skrevet på, dekkes til. Du må ikke snakke om oppgavene når du har pauser.

Tillatte hjelpemidler oppgis i emneplanen, og vil bli kontrollert av eksamensvaktene/studieadministrasjon.

Du kan ikke avslutte eksamen før det har gått en time. Dette gjelder både levering og trekk fra eksamen. Hvis du avslutter eksamen før tiden er ute, må du forlate rommet. Dersom du trekker deg fra eksamen, skal du fylle ut trekkskjema. Dersom du avbryter eksamen pga sykdom, må du fylle ut trekkskjema for å ha rett til å gå opp til utsatt eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær skal leveres innen en uke. Dersom du leverer inn besvarelsen, kan du ikke få utsatt eksamen pga sykdom. Kandidater som avslutter før halve eksamenstiden er gått, kan ikke ta med seg oppgaveteksten.

Avfall, brukt kladdepapir o.l. skal ikke ligge igjen på pulten når eksamen er ferdig. Du kan bruke søppelkurvene ved utgangen. La eksamensreglementet og ubrukt papir ligge igjen.

Offentliggjøring av sensur vil skje på Studentweb via NLAs hjemmesider.