Hva kan regnes som fusk

Fusk i forbindelse med eksamen kan være:
  •  Ulovlige hjelpemidler utover det som står oppført som hjelpemiddel på eksamen. Det er tilstrekkelig at hjelpemidlene har vært tilgjengelige under eksamen.
  • Kjennskap til eksamensoppgaver før eksamen starter.
  •  Gjengivelse av stoff/materiale hentet fra lærebøker, andre fagbøker, tidsskrifter, egne eller andres oppgaver osv. som i teksten er framstilt uten kildehenvisning og klar markering av at det er sitater. Det ikke tilstrekkelig at kildene er oppført i litteraturliste.
  •  Besvarelse eller tekst som er hentet fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse.
  •  Besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten til en tidligere eksamen som studenten har fått studiepoeng for, uten å oppgi kilde.
  •  Besvarelse som helt eller delvis er brukt av en annen person til en tidligere eksamen.
  •  Besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person for studenten.
  •  Innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv.
  •  Samarbeid som fører til besvarelser med vesentlig likt innhold og/eller struktur der det kreves individuelle besvarelser.
  • Godkjenning for å delta i obligatorisk undervisning eller andre obligatoriske aktiviteter på grunnlag du vet er uriktig.