Mer om skoleeksamen

Her får du mer informasjon om hvordan skriftlig skoleeksamen gjennomføres

Skriftlige eksamener ved NLA Høgskolen starter kl. 09.00, og kandidatene må være på plass kl. 08.30.

Mobiltelefoner, smartklokker og andre innretninger som kan kobles til internett, må være avslått og lagt i veske/bag. Yttertøy, veske/bag o.l. plasseres på anvist sted. Armbåndsur er ikke tillatt.

Du kan ikke ha med andre bøker/hjelpemidler enn de tillatte. Tillatte hjelpemidler vil bli kontrollert av eksamensvaktene eller studieadministrasjonen.

Det skal være ro i lokalet, og kandidatene kan ikke henvende seg til hverandre under eksamen. Under eksamen skal all kommunikasjon gå til vaktene. Gi tegn med hånden dersom du har behov for ark, hjelpemidler, lufting eller har spørsmål om andre ting, og en av vaktene vil hjelpe deg.

Du får tildelt kandidatnummer i eksamenslokalet. Du kvitterer for tildelt nummer og merker besvarelsen med dette nummeret. Legitimasjon (studentkort, bankkort, førerkort) skal ligge på pulten under hele eksamenen.

Etter registrering kan du bare forlate eksamenslokalet i følge med eksamensvakt. Hver vakt kan ta med opptil to kandidater, og det bør normalt være to vakter igjen i eksamenssalen. Oppholdet ute skal ikke overskride 10 minutter. Du kan handle i kantinen, men ikke oppholde deg der. Røyking skal kun skje på røykeplasser. Før du går ut, skal du dekke til ark du har skrevet på. Kandidatene må ikke snakke om oppgavene når de har pauser.

Besvarelsen skal skrives med kulepenn på egne gjennomslagsark som gir kopi. Pass på at du får tydelig gjennomslag til kopiene når du skriver, og at du ikke legger flere gjennomslagsark oppå hverandre.

Når eksamenstiden er ute, har du 15 minutter til å sortere eksamenspapirene og fylle ut den øverste delen av hvert ark med dato, kandidatnummer, arknummer, antall ark og emnekode. Du bør nummerere arkene fortløpende for å lette klargjøringen før innlevering.

Ved innlevering av besvarelsen skal hvert ark være merket med kandidatnummeret ditt. Sidene skal være nummerert fortløpende og ligge i riktig rekkefølge. Forsiden på omslagsarkene fylles ut med de nødvendige opplysningene. Originalen og den første kopien legges inn i hvert sitt omslagsark. Den andre kopien kan du ta med deg.

Besvarelsen leveres til en av vaktene, som bringer den fram til hovedvakten sammen med legitimasjonen. Bli sittende på plassen din inntil du har fått tilbake legitimasjonen. Deretter kan du forlate lokalet.

Det er ikke mulig å levere besvarelsen eller trekke seg fra eksamen før det har gått en time. En kandidat som trekker seg fra eksamen, skal fylle ut trekkskjema. Kandidater som avbryter eksamen på grunn av sykdom, må fylle ut trekkskjema for å ha rett til å gå opp til utsatt eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær skal leveres innen en uke. Dersom du leverer inn besvarelsen, kan du ikke få utsatt eksamen på grunn av sykdom.

Avfall, brukt kladdepapir o.l. skal ikke ligge igjen på pulten når eksamen er ferdig. La eksamensreglementet og ubrukt papir ligge igjen.

Offentliggjøring av sensur vil skje på Studentweb.