Studiestart ved NLA Høgskolen

Velkommen som ny student ved NLA Høgskolen. Ta deg god tid til å lese gjennom punktene nedenfor for å bli godt forberedt til studiestart. Finn informasjon om semesterstart for ditt studie i kolonnen til venstre (over på mobil).

Huskeliste for studiestart

NB: Det åpnes for semesterregistrering på studentweb 1. august.


Takk ja til studieplass

Du takker ja til studieplassen gjennom nettsøknaden i Samordna Opptak. Dersom du har søkt via lokalt opptak, takker du ja til studieplass i Søknadsweb.

Oppstartsinfo

På semesterstart-siden finner du informasjon om oppstart og velkomstbrev for ditt studium.

Aktiver brukerkonto

Alle nye studenter ved NLA Høgskolen som aksepterer tilbudet om studieplass får automatisk opprettet brukerkonto. Brukerkontoen aktiverer du selv før studiestart.

Du trenger studentnummer og pinkode for å aktivere kontoen. Som hovedregel vil studentene få dette tilsendt på SMS og e-post tett opp til studiestart. Studentnummeret finner du også på Studentweb under «Min profil», i tillegg kan du samme sted sette pinkode. Det er mulig å logge seg inn på Studentweb ved å benytte ID-porten (BankID etc.). Om du setter pinkode på Studentweb, kan det ta opptil 1 time før den fungerer ved aktivering av brukerkonto.

Brukernavn (studentnummer) og passord kan blant annet benyttes på følgende tjenester: Høgskolens læringsplattform (Canvas), trådløst nettverk (eduroam), student-pcer, Inspera, Studentweb og Feidetjenester. 

NB: For å logge på det trådløse nettverket, må du legge til @nla.no til brukernavnet. Brukerkontoen kan vanligvis ikke tas i bruk før 1. august.

Betal semesteravgift

For å komme i gang med studiene må du først betale semesteravgiften. Faktura for studie- og semesteravgift blir lagt ut på Studentweb etter at du har takket ja til tilbud om studieplass og studiestart nærmer seg. Frist for refusjon av studieavgift er tre uker etter studiestart, egne regler gjelder for semesteravgiften til samskipnaden. Informasjon om studie- og semesteravgift finner du på NLAs nettside: https://www.nla.no/for-studenter/Rettighterogplikter/okonomi/ 

I tillegg til å betale studie- og semesteravgift, må du huske å semesterregistrere deg, dette gjør du på Studentweb fra 1. august/23. desember. Semesterregistrering er nødvendig for å beholde studieplassen.

Har du ikke fått faktura? Kontakt post@nla.no

Semesterregistrering og godkjenning av utdanningsplan

NB: Det åpnes for semesterregistrering 1. august.

I tillegg til å betale semesteravgift, må du semesterregistrere deg på Studentweb. Når du semesterregistrerer deg, kontrollerer du at din/-e oppdaterte adresse/-r er registrert, ser igjennom og godtar utdanningsplanen din og melder deg opp til undervisning og vurdering (for studenter med utdanningsplan vil dette skje automatisk for obligatoriske emner, men du må likevel sjekke at du finner undervisnings- og vurderingsmeldingene dine under Aktive emner). Om registreringen er vellykket forsvinner varslet om at du må semesterregistrere deg fra forsiden av Studentweb. Når du har betalt semesteravgift og er semesterregistrert, vil det gå melding til Lånekassen om at du er registrert som student ved NLA. Du kan nå få utbetalt stipend og lån. Semesterregistrering er også nødvendig for at du skal få tilgang til fagsidene på Canvas for de emnene du er oppmeldt til (det går synk en gang i døgnet).

Møt fram på studiestedet

Du må møte frem på ditt studiested ved studiestart. Du mister studieplassen om ikke fraværet er meldt.

Studentkort

NLA Høgskolen bruker digitalt studentbevis. Studentbevis-app kan lastes ned fra App Store eller Google play. Appen fungerer som studentbevis blant annet hos kollektivselskaper og studentsamskipnader. For å benytte studentbevis-appen, må du ha betalt semesteravgift og fullført semesterregistrering for inneværende semester. Tidspunkt for fotografering til studentbevis skjer til oppsatte tider ved semesterstart. 

Du vil også få manuelt studentkort som brukes som nøkkelkort, lånekort og legitimasjon ved eksamen. 

Les mer om digitalt studentkort. 

Egen bærbar PC
Studentene skal ha egen standard bærbar PC for bruk i undervisning og eksamen. Merk likevel at ikke alle skoleeksamener er digitale.
Krav til utstyr ved digital eksamen finner du her. 

Læringsplattformen Canvas

Pålogging til Canvas må skje via NLAs hjemmesider. Velg Logg på med Feide. Du må ha opprettet brukerkonto (se over) for å logge på. For å få tilgang til fagene på læringsplattformen, må du vanligvis ha semesterregistrert deg og godkjent utdanningssplanen din på studentweb. På fagsidene på læringsplattformen finner du informasjon om undervisning, powerpoint-presentasjoner, viktige meldinger osv. Som student forplikter du deg til å sjekke læringsplattformen minst én gang i uken.

Praktisk info

Praktisk info om kollektivtransport, parkering, åpningstider og lignende ved de ulike studiestedene, finner du her:

Fadderuke

Studentdemokratiet ved fadderstyret, arrangerer egen fadderuke for NLA-studenter både i Bergen, Kristiansand og Oslo ved studiestart om høsten. Informasjon om dette kommer i forkant av studiestart.