Semesterstart Bergen

Oppstartsdatoer våren 2019

Første undervisningsdag er 3. januar. Noen emner starter først 7. januar. Første undervisningsdag for ditt emne/studium står oppført i tabellen nedenfor, sammen med velkomstbrev for de enkelte studier. For fullstendig undervisningsplan med undervisningstider, se TimeEdit eller itslearning.

Ved NLA i Sandviken blir det orienteringsmøte for nye studenter 9. januar kl 14.30 - 15.00 i auditorium 1.

Se tabell nedenfor med informasjon om oppstart for de enkelte emner. Klikk på lenkene for å få opp velkomstbrev.

NB: P272 starter mandag 7. januar kl 08.35 - 11.15. (Ikke kl 15.15 som det står i tabellen.)

Det vil bli slutt på semesteroblater fra studentsamskipnaden fra og og med vårsemesteret 2019. I stedet brukes digitalt studentbevis. Vi vil likevel ha noen oblater for dem som ikke har mulighet til å benytte seg av digitalt studentbevis. Studentkort benyttes fortsatt som låsekort til NLA bygningene.

Fotografering til studentkort for nye studenter: Onsdag 9. januar kl 14.00 og onsdag 16. januar kl 15.00.

 

Student i Bergen

Student Bergen er en studentportal som driftes av Utdanning i Bergen. Her finner du tips om fjellturer, badesteder, museer, festivaler og kulturarrangører i tillegg til annen praktisk informasjon.
På nettsidene til Utdanning i Bergen finner du en brei oversikt over studentorganisasjoner og velferdstilbud rettet mot deg som studerer i Bergen. I tillegg kan du her finne en oppdatert og fyldig kalender som viser ulike kulturarrangement og hendelser.
Følg med på Utdanning i Bergen sine Facebooksider for jevnlig oppdatering over studentaktiviteter i Bergen.

Timeplan våren 2019, Sandviken pr 5.12.2018

 

Studier på Breistein

Studium:

Tid og sted:

Første undervisning:

Kunst og Håndverk årsstudium

   

Naturfag 1 nett, 30 sp

Fredag 4. jan. 1500–2100 og lørdag 5. jan. 0900–1630

 

Kroppsøving 1, 30 sp

 

Mandag 7. januar kl. 0900

 

Studier i Sandviken

Studium:

Tid og sted:

Første undervisning:

Ex.phil./fac.:

EX101 Examen philosophicum

Onsdager, torsdager og fredager, aud. 1

Ons. 9. januar kl. 1215–1400

EX102 Examen facultatum

Onsdager, torsdager og fredager
Aud. 1

Ons. 13. februar kl. 1215–1400

KRLE/PTL/Teologi:

REL113 Religion, kultur og samfunn

Torsdager 0835–1115
Fredager 1215–1500
Aud. 4

Torsdag 3. januar

REL114 Indiske religioner og nyreligiøsitet

Mandager 1215–1500,
aud. 4

Mandag 7. januar

REL150 Livssyn og etikk

Tirsdager 1215–1400
Torsdager 1215–1400
Aud. 4

Tirsdag 8. januar

REL160 Fagdidaktisk emne, religion, livssyn
og etikk

Tirsdager 0930–1115
Fredager 0930–1115
Aud. 4

Tirsdag 8. januar

TEOL140 Teologi for en misjonal kirke

Uke 4 og uke 17

Tirsdag 22. januar kl. 0835

KME201 Kristologi i møte med vår tid

Tirsdager 0835–1115
Aud. 5

Tirsdag 15. januar

KME207 Medier, myter og identitet

Fredager 0834–1115, aud. 2
Fredager 1215–1400, aud. 5

Fredag 11. januar

LAT102 Latinske tekster og grammatikk

Onsdager 0835–1115
Aud. 5

Onsdag 9. januar

KMA303 Etikk i kontekst

Mandager 1215–1400
Aud. 3

Mandag 7. januar (samling for nye stud: 8. jan. 14.15–1500)

KMA306 Vitenskapsteori og forberedelse av masteravhandlingen

Torsdager 0835–1115

Torsdag 10. januar (samling for nye stud: 8. jan. 14.15–1500)

KMAT342 Kirkehistorisk epokestudium

Tirsdager 0835–1115

Tirsdag 8. januar (samling for nye stud: 8. jan. 14.15–1500)

Interkulturell forståelse:

IKF210 Verdensbilde/virkelighetsforståelse

Mandager 12:15-15:00
Aud. 2

Mandag 7. januar

IKF220 Ethnographic/Intercultural theory and methods

Tirsdager 09:30-11:15 Fredager 12:15-14:00
Aud. 3

Fredag 11. januar

IKF221 Intercultural bachelor thesis

Se itslearning eller TimeEdit

Tirsdag 8. januar kl. 0930–1115, aud. 3

Pedagogikk:

P240 Allmennpedagogiske spørsmål i historisk og nåtidig lys

Tirsdager 12.15–15.00
Aud. 5

Tirsdag 08. januar

P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge

Onsdager 15.15–18.00
Aud. 2

Onsdag 9. januar

P262 Spesialpedagogisk arbeid – med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser

Mandager 15.15–18.00
Aud. 2

Mandag 7. januar

P272 Familiepedagogikk

Mandager 0835–1115 Aud. 2

Mandag 7. januar

P273 Kommunikasjon og holdningsdanning

Torsdager kl. 8.35–11.15 Aud. 5

Torsdag 10. januar