Semesterstart Bergen

Oppstartsdatoer høsten 2018

  • Mandag 13. august - alle nye studenter møter på Breistein.
  • Tirsdag 14. august - oppstart for alle studenter i Sandviken.
  • Onsdag 15. august - alle studenter møter på Breistein.

Timeplan høsten 2018, Sandviken, utkast pr. mars 2018

 

Våren 2018, oppstartsdatoer

Informasjon for nye studenter:

Mandag 8. januar kl. 14.1515.00, auditorium 5

Fotografering, nye studenter:

  • Torsdag 4. januar kl. 12.00
  • Fredag 5. januar kl. 12.00
  • Mandag 8. januar kl. 15.00
     

Videreutdanninger, Breistein

Studium

Første undervisningsdag

Klokkeslett

Rom

Kunst og håndverk 2

Torsdag 4. januar

Kl. 09.00

Bygg A, på «Loftet»

Naturfag 1, modul 2

Fredag 19. januar

Kl. 15.00–21.00

Naturfagrommet

  

Pedagogikk, Sandviken

Studium

Første undervisningsdag

Klokkeslett

Rom

P240 – Allmennpedagogiske spørsmål i historisk og nåtidig lys

Fredag 12. januar

Kl. 08.30–11.15

Auditorium 5

P272 – Familiepedagogikk

Mandag 8. januar

Kl. 08.30–11.15

Auditorium 2

P261 – Innføring i spesial-pedagogisk arbeid for barn og unge

Mandag 8. januar

Kl. 15.15–18.00

Auditorium 2

P262 – Spesialpedagogisk arbeid – med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser

Tirsdag 9. januar

Kl. 15.15–18.00

Auditorium 1

P290 – Bacheloroppgave i pedagogikk

Onsdag 24. januar

Kl. 13.15–16.00

Auditorium 4

P291 – Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Onsdag 24. januar

Kl. 13.15–16.00

Auditorium 4

 

Teologi, religion og filosofi, Sandviken

Studium

Første undervisningsdag

Klokkeslett

Rom

EX101 – Examen philosophicum

Onsdag 10. januar

Kl. 12.15–14.00

Auditorium 1

EX102 – Examen facultatum

Onsdag 7. mars

Kl. 12.15–14.00

Auditorium 1

REL140 – Innføring i religions-vitenskap med fordypning

Mandag 8. januar

Kl. 12.15–15.00

Auditorium 4

REL150 – Etikk, filosofi og livssyn

Torsdag 11. januar

Kl. 12.15–14.00

Auditorium 4

REL160 – Fagdidaktisk emne, religion, livssyn og etikk

Fredag 12. januar

Kl. 09.30–11.15

Auditorium 4

TEOL120 – Bibelen og tidlig kristendom

Mandag 8. januar

Kl. 09.30–11.15

Auditorium 5

TEOL140 – Teologi for en misjonal kirke

Tirsdag 23. januar

Kl. 08.35–15.00

Auditorium 4

PTL102 – Ledelse, danning og trosopplæring i en misjonal kirke

Mandag 8. januar

Kl. 14.15–15.00

 

RELPED120 – Ledelsesfilosofi

Tirsdag 6. mars

Kl. 08.35–15.00

 

RELPED130 – Danning og tros-opplæring – barn og unge

Tirsdag 13. februar

Kl. 08.35–15.00

 

KMA303 – Etikk i kontekst

Mandag 8. januar

Kl. 12.15–14.00

Auditorium 3

KMA306 – Vitenskapsteori og forberedelse av masteravhandlingen

Fredag 12. januar

kl. 08.30–11.15

Auditorium 3

KMAT342 – Kirkehistorisk epokestudium

Tirsdag 9. januar

Kl. 08.35–11.15

Auditorium 5

  

Interkulturelle studier, Sandviken

Studium

Første undervisningsdag

Klokkeslett

Rom

IKF208 – Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia

Går kun om det er minst tre studenter

 

La Paz, Bolivia

IKF210 – Verdensbilde/virkelighets-forståelse

Mandag 8. januar

Kl. 12.15–14.00

Auditorium 2

IKF220 – Intercultural Theory and Practice

Mandag 8. januar

Kl. 09.30–11.15

Auditorium 3

IKF221 – Intercultural bachelor thesis

Mandag 9. januar

Kl. 09.30–11.15

Auditorium 2

 

Student i Bergen

Student Bergen er en studentportal som driftes av Utdanning i Bergen. Her finner du tips om fjellturer, badesteder, museer, festivaler og kulturarrangører i tillegg til annen praktisk informasjon.
På nettsidene til Utdanning i Bergen finner du en brei oversikt over studentorganisasjoner og velferdstilbud rettet mot deg som studerer i Bergen. I tillegg kan du her finne en oppdatert og fyldig kalender som viser ulike kulturarrangement og hendelser.
Følg med på Utdanning i Bergen sine Facebooksider for jevnlig oppdatering over studentaktiviteter i Bergen.