Semesterstart Bergen

Oppstartsdatoer høsten 2018

 • Mandag 13. august – oppstart nye studenter Breistein. Fremmøte på Breistein.
  • 10.00 - registrering
  • 10.45 - velkomstfest i festsalen
  • 11.30 - lunsj
  • 13.35 - fadderinformasjon i festsalen
 • Tirsdag 14. august – oppstart for alle studenter i Sandviken.
 • Onsdag 15. august – alle studenter møter på Breistein.
  • 10.00 - samling for alle studenter i festsalen
  • 11.45 - lunsj

Program for åpningsuken på Breistein for grunnskolelærerstudentene

Program for åpningsuken på Breistein for barnehagelærerstudentene

 

Program for fadderuken

Mandag 13. august

Bli kjent
Oppmøte på NLA Høgskolen i Sandviken
 • kl. 16 for Breistein-studenter
 • kl. 17 for Sandviken-studenter

Tirsdag 14. august

Rebusløp

Onsdag 15. august

Glowparty

Torsdag 16. august

Bli kjent med Bergen by

Fredag 17. august

Toga

Lørdag 18. august

Siste dag!

 

Student i Bergen

Student Bergen er en studentportal som driftes av Utdanning i Bergen. Her finner du tips om fjellturer, badesteder, museer, festivaler og kulturarrangører i tillegg til annen praktisk informasjon.
På nettsidene til Utdanning i Bergen finner du en brei oversikt over studentorganisasjoner og velferdstilbud rettet mot deg som studerer i Bergen. I tillegg kan du her finne en oppdatert og fyldig kalender som viser ulike kulturarrangement og hendelser.
Følg med på Utdanning i Bergen sine Facebooksider for jevnlig oppdatering over studentaktiviteter i Bergen.

 

Timeplan høsten 2018, Sandviken

 

Studier på Breistein, inkludert videreutdanninger

Studium:

Første gang:

Sted:

Lærerstudier:

 

 

Grunnskolelærer 1-7 og 5-10

Mandag 13.aug kl 10.00

Festsalen Bygg B

Barnehagelærer

Mandag 13.aug kl 10.00

Festsalen Bygg B

Årsstudier:

 

 

Kunst og Håndverk årsstudium

 

Mandag 13.aug kl 10.00

(Videreutd./ GLU4 –studenter møter onsdag 15.aug kl 10.00)

Festsalen Bygg B

Musikk årsstudium

 

Mandag 13.aug kl 10.00

(Videreutd./GLU4-studenter møter onsdag 15.aug kl 10.00)

Festsalen Bygg B

Naturfag årsstudium/
Naturfag 1 nett, 30 sp

Naturfag 2 (se info om påmelding i vedlegg)

Fredag 10.aug kl 12.00

 

 

Undervisningsbygg D

 

 

Idrett årsstudium

Mandag 13.aug kl 10.00

Festsalen Bygg B

Videreutdanningsstudier:

 

 

Naturfag 2 (se info om påmelding i vedlegg)

Onsdag 22. - fredag 24. august 

Utenfor Adm.bygg A

IKT i pedagogisk virksomhet

Fredag 24.aug kl 17.00

Undervisningsbygg D

Kunst og håndverk 1, 30 sp

Onsdag 15.aug kl 10.00

Festsalen Bygg B

Musikk 1, 30 sp

Onsdag 15.aug kl 10.00

Festsalen Bygg B

Matematikk 1 1-7, samlingsbasert

Fredag 17. aug kl 16.00

Undervisningsbygg D

Matematikk 2 5-10, samlingsbasert

Fredag 17. aug kl 16.00

Undervisningsbygg D

Matematikk 2 1-7, samlingsbasert

Fredag 31. aug kl 16.00

Undervisningsbygg D

Norsk 1 5-10, nett m/saml.

Mandag 27. aug kl 09.00

Undervisningsbygg D

Norsk 2 5-10, nett m/saml.

Torsdag 6. sept kl 09.00

Undervisningsbygg D

Norsk 2 1-7

Torsdag 16.aug kl 10.00

Mandag 20.aug kl 09.00

Adobe-forelesning

Undervisningsbygg D

Samfunnsfag 1, 1-7

Torsdag 30. aug kl 15.00

Undervisningsbygg D

Pedagogisk veiledning, mod 1

Fredag 14. sept kl 09.00

Undervisningsbygg D

Pedagogisk veiledning, mod 2

Onsdag 12. sept kl 09.00

Undervisningsbygg D

Videreutdanningsstudier gjennom Udir /KFK

 

 

Lesing og skriving 1

Torsdag 23. aug kl 10.30

Undervisningsbygg D

Norsk 2, 5-10, KFK

Torsdag 30. aug kl 09.00

Undervisningsbygg D

Barnehagepedagogikk

Ikke avklart

 

 

Studier i Sandviken (se også felles oppstartsuke)

Studium:

Tid og sted:

Første undervisning:

Ex.phil./fac.:

EX101 Examen philosophicum

Onsdager kl. 1215–1400, aud. 1

22. aug.

EX102 Examen facultatum

Onsdager kl. 1215–1500, aud. 1

26. sept.

KRLE/PTL/Teologi:

REL111 Jødedom, kristendom og islam

 

Tirsdager 0830–1115, aud. 4

16. aug. kl. 1315 
(NB! Torsdag)

REL112 Religion, tekst og tolkning

 

Torsdager 0930–1215, aud. 4

16. aug.

RELPED110 Relasjonsledelse

 

 

TEOL110 Bibelen – fortelling, fortolkning, formidling

Uke 40 og 43

Innføringstur. Oppmøte i Sandviken man. 20. aug. kl. 0835.

TEOL111 Bibelen: tekst, tolkning og formidling

 

16. aug. kl. 0930–1215

TEOL130 Innføring i praktisk teologi

Uke 34 og 43

Innføringstur. Oppmøte i Sandviken man. 20. aug. kl. 0835.

KRLE årsstudium og BA (REL111 og REL112)

 

Innføringstur. Oppmøte i Sandviken man. 20. aug. kl. 0835.

Nettbasert årsstudium i KRLE

 

Innføringstur. Oppmøte i Sandviken man. 20. aug. kl. 0835.

BA i teologi (se REL111 og TEOL111)

 

Innføringstur. Oppmøte i Sandviken man. 20. aug. kl. 0835.

PTL årsstudium og BA
(Høst: TEOL110, TEOL130, RELPED110)

Høst: Uke 34, 37, 40 og 43

Innføringstur. Oppmøte i Sandviken man. 20. aug. kl. 0835.

KME203 Kirke, stat og samfunn

Mandager 1215–1500, aud. 3

27. aug.

TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis

Uke 36 og 42 (to timer 26.09)
Seminarrom 2
Praksis uke 37–41

4. sept. 0835–1500

TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis

Uke 42 og 47
Seminarrom 2

Praksis uke 43–46

16. okt. 1215–1500

KMA301 A Gammeltestamentlig bibelteologi med hermeneutikk

Torsdager 1215–1500, aud. 3

23. aug.

KMA301 B Nytestamentlig eksegese og bibelteologi med hermeneutikk

Mandager 1215–1500, aud. 5

20. aug

KMA302 Kristen tro i kontekst

Tirsdager 1215–1500, aud. 5

21. aug.

KMA301 C Teologiens historie

Tirsdager 0930 – 1115, aud. 5

21. aug.

KMAT343 Gammeltestamentlig fordypningsstudium

Veiledning avtales med emneansvarlig Kåre Berge

 

KMAT344 Nytestementlig fordypningsstudium

Veiledning avtales med emneansvarlig Tomas Bokedal

 

MATM – Master in Theology and Ministry

 

 

Interkulturell forståelse:

IKF110 Innføring i interkulturell forståelse

Man., tirs., ons., tors., aud. 2

Torsdag 16. aug.,

0930–1115

IKF120 Innføring i kvalitative forskningsmetoder

Man., tirs., ons., tors., aud. 2

Mandag 10. sept.,

0930–1115

IKF213 Religion, utvikling og bistand

Kontakt studieadministrasjonen tidlig hvis du vil ta dette emnet.

 

Kontakt i studie-administrasjonen er Kristin Ekberg Vik, krivik@nla.no

IKF214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon

Mandager 0930–1115. aud. 3
Uke 35: Fredag

20. aug.

IKF215 Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv

Tirsdager 0930–1115. aud. 3

21. aug.

IKF217 Utdanning i et globalt komparativt perspektiv

Fredager 1215–1400, aud. 3

24. aug.

3IKF231 Interkulturell formidling

3. og 4. sept. og 6.–8. nov., Kontakt studieadministrasjonen hvis du vil ta dette emnet.

Kontakt i studieadministrasjonen er Kristin Ekberg Vik, krivik@nla.no

Pedagogikk:

P101-104 Pedagogiske grunnlagsproblemer. Oppdragelses- og undervisningslære. Pedagogisk psykologi. Pedagogisk sosiologi (Årsstudiet og bachelor i pedagogikk)

Mandager 0930–1500

Tirsdager 0830–1115
Torsdager 0830–1115

 Aud. 1 

20. aug.

P211 Interkulturell pedagogikk

Tirsdager 1215–1500, aud. 1

Torsdager 1515–1800, aud. 4

21. aug.

P232 Pedagogisk ledelse

Torsdager 0830–1115, aud. 5

23. aug.

P259 Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Mandager 1515–1800, aud. 1

20. aug.

P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer

Onsdager 15.15–18.00, aud. 2

22. aug.

P263 Spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i et systemperspektiv

Tirsdager 15.15–18.00, aud. 2

21. aug.

P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid

Onsdager 08.30–11.15, aud. 3

22. aug.

P271 Pedagogisk debatt

Onsdager 1215–1500, aud. 2

22. aug.

P302 Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 1

Torsdager 1215–1500, aud. 5

16. aug. 
(NB! Felles P302 og P303)

P303 Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 2

Fredager 0930–1300, aud. 5

Torsdag 16. aug. 
1215–1715 
(NB! Felles P302 og P303)