Velkomstbrev og informasjon Bergen

Finn viktig informasjon i velkomstbrevene under!

Oppstartsdatoer og velkomstbrev høsten 2019

 

Studier på Breistein (Sandviken i neste tabell)

Velkomstbrev for studium

Tid og evt rom

Første undervisning

Barnehagelærer-utdanning

Registrering i Glasshuset,
bygg B, mand 12, aug fra kl 09.45

Åpningsfest i festslen mandag 12. august kl. 10.30

Grunnskolelærer-utdanning

Registrering i Glasshuset,
bygg B, mand 12, aug fra kl 09.45

Åpningsfest i festslen mandag 12. august kl. 10.30


 

 

 

 

 

Kunst og håndverk, årsstudium, 30+30 sp

 

Registrering i Glasshuset,
bygg B, mand 12, aug fra kl 09.45

Åpningsfest i festslen mandag 12. august kl. 10.30

 

 

 

Kunst og håndverk 1, videreutdannings-studenter og GLU4,
30 sp

 

Kunst og håndverks-loftet, bygg B

Onsdag 14. august kl. 12.30

Musikk, årsstudium, 30 + 30 sp Registrering i Glasshuset,
bygg B, mand 12, aug fra kl 09.45

Åpningsfest i festslen mandag 12. august kl. 10.30

Musikk 1,

videreutdannings-studenter og GLU4,

30 sp

D105, musikkrommet, undervisningsbygg D

 

Onsdag 14.
kl. 12.30

Naturfag 1, nett 30 sp

Undervisningsbygg D

9. aug 12.0021.00

10. aug 09.0016.30

Naturfag 2, delvis nettbasert 30 sp.

Revidert undervisningsplan pr 05.08.19

Fremmøte i resepsjonen 4. sept. kl. 11.50.

4.6. september Ekskursjon til Haukeliseter

Idrett årsstudium

Uke 33,34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 og 50
kl. 09.0015.00.

Studietur Lanzarote uke 48, 22.29. nov.

12. august 10.00.

 

21.22. august, bli-kjent tur

Matematikk 1 samlingsbasert, 5.10. trinn, 15+15 sp

Fredag 16. aug 16.0019.45
Lørdag 17. aug 09.0014.45

Fredag 20. sept 16.0019.45
Lør 21. sept 09.0014.45

Fredag 25. okt. og 16.0019.45
lørdag 26. okt.
09.0014.45

 

Matematikk 2 samlingsbasert, 5.10. trinn, 15+15 sp

 

Fredag 16. aug 16.0019.45
Lørdag 17. aug 09.0014.45

Fredag 20. sept 16.0019.45
Lør 21. sept 09.0014.45

Fredag 25. okt. og 16.0019.45
lørdag 26. okt.
09.0014.45


Norsk 1, nettbasert 5.10. trinn, 15+15 sp

Man 9. og tirs 10. september

Man 21. og tirs 22. oktober

Man 25. og tirs 26. november

Alle dager
09.0015.00

 

Norsk 2, nettbasert 5.10. trinn, 15+15 sp

Tors 5. og fre 6. september

Tors 24. og fre 25. oktober


Tors 28. og fre 29. november


Alle dager
09.0015.00

 

 

Norsk 2, 5.10. kompetanse for kvalitet

Første samling:
torsdag 29. og fredag 30. august

 

Andre samling:
torsdag 17. og fredag 18. oktober

 

Tredje samling:
torsdag 14. og fredag 15. november

 

Alle dager
09.0015.00
 

 

Samfunnsfag 1, 17

Samling 1:
22.–23. august

Samling 2:
31. okt.–1. nov.

Samling 3:
28.–29. nov.

 

Torsdager:
15.0020.00

Fredager:
09.0014.00

 

 

Pedagogisk veiledning 1, modul 1 15 sp

Onsdag 2. okt. 17.0021.00

Tirsdag 19. nov. 17.0021.00

13. september 09.0014.50

Pedagogisk veiledning 1, modul 2 15 sp

Onsdag 2. okt.

torsdag 21. nov.

13. september 09.0015.00

IKT i pedagogisk virksomhet, 15+15 sp

 

30. aug.
16.3020.00

31. aug.
09.0015.00

Småbarnspedagogikk, 30 sp

Samlinger på campus Breistein: 
11.12. september
23.24. oktober
04.05. desember

Nettundervisning:
02. oktober
30. oktober
13. november

11. sept. 09.00

 

 

 

 

 

 

Studier i Sandviken

Velkomstbrev til studium

Tid

Første undervisning (Studiestart nye studenter 13. aug. kl. 10.00)

Ex.phil./fac.:

EX101 Examen philosophicum

 

Onsdag, torsdag, fredag 12.1514.00

28. august 12.1514.00

EX102 Examen facultatum

Onsdag, torsdag, fredag 12.1514.00

4. oktober 12.1514.00

KRLE/PTL/Teologi:

KRLE årsstudium

REL111:
Tirsdag 08.35–11.15
Fredag 12.15–15.00

REL112:
Mandag 12.15–15.00
Torsdag 08.35–11.15

13. august 11.00

KRLE, nettstudium

 

Innføringstur 19. august, ikke obligatorisk

Praktisk teologi og ledelse, PTL – årsstudium og bachelorstudium

Undervisningsuker:

Uke 34, 37, 40 og 43

13. aug 11.00

Bachelor i teologi, BATEO

 

Se REL111 og TEOL111

Master i teologi, MATEO

TEOL301:
Torsdag 08.35-11-15
TEOL303:
Mandag 12.15-15.00
TEOL 306:
Uke 35 og 44

22. august 08.3511.15

 

 

19.august 12.1515.00

Master in Theology and Ministry, MATM

Week 35: Mon 26 August–30 August.

Week 44: 28 October–1 November.

 

26 August 08:30 am.

Enkeltemner innen teologi og religion

 

 

REL111 Jødedom, kristendom og islam (15 stp.)

 

Tirsdag 08.35–11.15
Fredag 12.15–15.00

15. august 13.15–15.00  16. august 10.30–11.15

REL112 Religion, tekst og tolkning (15 stp.)

 

Mandag 12.15–15.00
Torsdag 08.35–11.15

15.august
10.30 15.00

TEOL111 Bibelen: tekst, tolkning og formidling (15 stp.)

 

15. august 13.15–15.00
16. august 10.30–11.15

LAT101 Innføring i latin (10 stp)

 

Pga. Jan Songstads bortgang i sommer blir det ikke ordinær latinundervisning høsten 2019. Interesserte studenter bes kontakte emneansvarlig og avdelingsleder Gunnar Innerdal for avklaring av utfordringer dette skaper.

BIHEB101 Bibelhebraisk (20 stp.)

Tirsdag 13.15–15.00
Onsdag 09.30–11.15

20.august kl.13.1515.00

TEOL203 Kirke, stat og samfunn (10 stp)

Torsdag 08.35-11.15

22.august 08.3511.15

RELPED110 Relasjonsledelse (10 stp)

Uke 34, 37 og 43

Innføringstur 19. august

20. august

TEOL110 Bibelen – fortelling, fortolkning, formidling (10 stp)

Uke 34, 40 og 43

Innføringstur 19. august

20. august

TEOL130 Innføring i praktisk teologi (10 stp)

Uke 34, 37 og 43

Innføringstur 19. august

20. august

TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis (10 stp)

Undervisning uke 36, 42 og 47
Praksis uke 37–41

3. september 08.35

TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis (10 stp)

Undervisning uke 36, 42 og 47                 
Praksis uke 4346

5. september 08.35

 

 

 

Pedagogikk

Pedagogikk årsstudium og bachelorstudium

Mandag 12.1515.00

Tirsdag 08.3011.15

Torsdag 08.3011.15

+oppgaveseminar seks mandager 09.3011.15

13. august
kl. 10.00

19. august

Master i pedagogikk

Torsdag 12.1516.00

Fredag 08.3511.15

15.august 12.1517.15

Enkeltemner, pedagogikk

 

 

P211 Interkulturell pedagogikk (15 stp) 

 

Tirsdag 08.3011.15 Torsdag 15.1518.00

27.august 08.3011.15

P232 Pedagogisk ledelse (15 stp)

 

Mandager
08.3011.15

19. august 08.3011.15

P259 Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk (15 stp)

 

Mandager
15.1518.00

19. august 15.1518.00

P263 Spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i et systemperspektiv (15 stp)

 

Onsdager
15.1518.00

21. august 16.1519.00

P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid (15 stp)

 

Fredager
08.3011.15

23. august 08.3511.15

P271 Pedagogisk debatt (5 stp)

 

Fem torsdager
12.1515.00

22. august 12.1515.00

 

 

 

Kompetanse for kvalitet:

Spesialpedagogikk 1 5.-10.trinn

VUP861-UD (15 stp)

Samling 1: 
Tirsdag 27.august–onsdag 28.august

Samling 2: 
Tirsdag 1. oktober–onsdag 2. oktober

Samling 3: 
Tirsdag 19. nov.–onsdag 20. nov.

27. august 09.0015.00

28. august 09.0015.00

VUSOL301 Skolemiljø og leiing (15 stp)

Første samling:
10. og 11. september
Andre samling:
12. og 13. november

10. september 10.00

11. september

 

 

 

Interkulturelle studier

Interkulturell forståelse, IKF årsstudium og bachelorstudium

 

 

13.august 10.00, innføringsuke

15.august 09.35

Enkeltemner, IKF

 

 

IKF213 Religion, utvikling og bistand (15 stp)

Kontakt stud.adm. v/Leah Junge tidlig om du vil ta dette emnet.

 

IKF214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon (15 stp)

 

Mandager
09.3011.15

19.august 09.3011-15

IKF215 Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv (15 stp)

 

Fredager
08.3011.15

16.august 09.3011.15

IKF217 Utdanning i et globalt komparativt perspektiv (10 stp)

 

Tirsdager
12.1514.00

27.august 08.3011.45