Semesterstart Kristiansand

Høsten 2018 starter studiene ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 13. august.

Mandag 13. august

 • 9.15 – 11.00 - studenter på kommunikasjon og livssyn møter i rom A for introduksjon.
 • 11.00 – 12.00 - registrering og fotografering for Journalistikk, Interkullturell kommunikasjon og Kommunikasjon og livssyn på Campus NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (Bergtorasvei 120)
 • 12.00 – 13.00 - ulikt program for de ulike studieretningene
  • Journalistikk-studentene møter i redaksjonen, studentene på Interkulturell kommunikasjon og Interkulturell forståelse i klasserom
 • 13.00 – 14.00 - lunsj
 • 14.00 – 15.00 - åpning av studieåret i Auditoriet
 • 15.00 – 17.00 - undervisning for de ulike studiene
 • 17.00 – 17.30 - presentasjon av fadderopplegget
 • 17.30 – 18.30 - grilling

Tirsdag 14. august

 • 10.00 – 12.00 - Auditoriet, tema: Studieliv og livsmestring
 • 12.00 – 13.00 - Lunsj "Finn ditt fellesskap"
 • 13.00 – 14.00 - Studielivet ditt
 • 14.00 – 15.00 - Omvisning på campus
 • 15.00 – 16.30 - 58 grader sør - rebus

 

Onsdag 15. august

 • 12.00 – 16.00 - Byvandring. Oppmøte ved fontene utenfor Slottet. Vi går gjennom byen og besøker viktige steder i byen. Faglig og sosialt program.

Torsdag 16. august

Tur til Bragdøya.

 • IK- og IKF-studenter: Avreise fra Auglandsbukta kl. 12 (møt opp 11.30). Retur kl. 20.00. Vi har et fokus på ytringsfrihet og samfunnsansvar. Gruppearbeid og grilling.
 • Journalistikk-studenter: Tur til Bragdøya med faglig program. Tema: Global journalistikk. Båten går fra Lumber kl.12. Mer info kommer.

Fredag 17. august

Fridag til å ordne praktiske ting før undervisningsstart.


23. august

11.00 – 11.30 i auditoriet: Studentsamskipnaden i Agder informerer nye studenter. I lunsjen er det mulig å bestille pensumbøker fra Sørbok (leveres på campus neste dag).

Studenter som skal ta Kommunikasjon og livssyn: Innføring, følger store deler av det vanlige programmet, men har også eget program. Les alle detaljene i dette her.

Studiestart-informasjon:

NB: Vi beklager feil i velkomstbrev for IK vedr fremmøtetidspunkt. Riktig tidspunkt for fremmøteregistrering er kl 11.00.