Semesterstart Kristiansand

Høsten 2018 starter studiene ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 13. august.

Våren 2018: Informasjon om 3IK111, 3IK112 og 3IK113

 

Oversikt over IK-emnene i vår

  • 3IK111 Det flerkulturelle Norge
   • Emneansvarlig: Ronald Synnes 
   • Første undervisningsdag: 8. januar
   • Bekreftet ekskursjonsdag: 10.01.2018 (kl. 10), 30.01.18 (kl. 12.15)
   • Eksamen. 26.04.18*
  • 3IK112 Etnografisk prosjekt
   • Emneansvarlig: Asle Jøssang
   • Uke 6 (5. – 9. feb): Oblig innføringskurs
   • Uke 8 (13. feb) Frist for prosjektskisse inkl selvvalgt pensum
   • Uke 9 – 12 Feltarbeid
   • Uke 15 (9., 10., og 12. apr) Oblig seminarer, presentasjoner og tilbakemeldinger.
   • Uke 16 (17. apr). Eksamensinnlevering*
Undervisningsplanen/emneoversikt ligger i Itslearning-rommene, så når du får tilgang til Itslearning, har du fullstendig oversikt. Du må betale faktura på studieavgift og semesterregistrere deg før du får tilgang til Itslearning.
*Vennligst merk at det ofte kan være feil i eksamensinformasjonen. Korrekt informasjon finner du alltid på StudentWeb og studentene er selv ansvarlig for å sjekke StudentWeb.