Semesterstart Oslo

Høsten 2018 har nye studenter ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate i Oslo oppstart 14. - 17. august. Semesterstart for alle studenter blir mandag 20. august.

Oppstartsdatoer høsten 2018

  • Tirsdag 14. august – kl. 9:00 oppstart for nye studenter til Grunnskolelærerutdaningen
  • Onsdag 15. august – kl. 9:30, oppstart for nye studenter på musikk, innovasjon og ledelse, økonomi og administrasjon, KRLE og praktisk teologi og ledelse.
  • Mandag 20. august – kl. 9:00, felles semesteråpning alle studenter.

Enkelte studier har obligatorisk oppmøte fra første dag. Sjekk info som er gitt i tilbudsbrev/informasjonsbrev.

Timeplan høsten 2018 vil bli publisert på TimeEdit. Den vil være tilgjengelig til studiestart.

SiO – Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Som student ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate har du tilgang til alle SiO sine gode tilbud til studenter. Det innebærer helsetjenester, bolig, barnehage, trening og mye mer. Sjekke deres nettside www.sio.no.

Lørdag 18. august arrangerer SiO STUDENTSLIPPET for alle nye studenter i byen.

Spørsmål om studiestart i Oslo rettes til studier.staffeldts@nla.no