Semesterstart Oslo

Høsten 2018 har nye studenter ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate i Oslo innføringsdager 14. - 17. august. Semesterstart for alle studenter blir mandag 20. august.