Viktige datoer i studieåret

Her finner du en oversikt over viktige datoer i studieåret

Vår 2019

 • 3. januar: Breistein, Sandviken, Staffeldtsgate: Semesterstart
 • 7. januar: Gimlekollen: Semesterstart 
 • 1. februar: Frist for betaling av studie/semesteravgift
 • 15. februar: Frist for:
  • Semesterregistrering i Studentweb
  • Godkjenning av utdanningsplan
  • Oppmelding til eksamen
  • Søknad om tilrettelegging til eksamen
  • Søknad om ekstern eksamen       
 • 1. mars: Breistein: Frist for søknad om valgfag og fordypningsfag 3. og 4.årsstudenter
 • 25. feb-1. mars: Bergen: Studieuke (Kan være undervisning i noen fag)
 • 15. april: Søknad Samordna opptak og lokalt opptak til høst 2019.     
 • 3. mai: Sandviken: Siste undervisningsdag
 • 6. - 10. mai: Sandviken: Undervisningsfri    
 • 13. - 29. mai: Sandviken: Eksamensperiode skriftlig eksamen
 • Fra 3. juni: Sandviken: Eksamensperiode muntlig eksamen
 • 7. juni: Kristiansand: Avslutningsfest 
 • 7. juni: Bergen: Avslutningsfest GLU
 • 11. juni: Bergen: Avslutning BL
 • 13. juni: Staffeldtsgate: Avslutningsfest
 • 20. juni: Sandviken: Graduation

Høst 2019

 • 12. august: Breistein: Semesterstart for alle nye studenter
 • 12.august: Gimlekollen: Semesterstart alle
 • 13. august: SandvikenSemesterstart nye studenter (Salem konferansesenter)
 • 14. august: Breistein: Semesterstart for alle
 • 19. august: Staffeldtsgate: Semesterstart alle
 • 13. – 16 august: Åpningsuke/innføringsuke alle studiesteder
 • 1. september: Frist for:
  • Betaling av studie/semesteravgift
  • Semesterregistrering i Studentweb
  • Godkjenning av utdanningsplan
  • Oppmelding til eksamen høstsemester
 • 15. september: Frist for:
  • Søknad om tilrettelegging til eksamen
  • Søknad om ekstern eksamen
 • 7. -11. oktober: Bergen: Studieuke (Kan være undervisning i noen fag).
 • 15. november: Søknad om lokalt opptak til vår 2020