Viktige datoer i studieåret

Her finner du en oversikt over viktige datoer i studieåret

Høst 2019

 • 12. august: Breistein: Semesterstart for alle nye studenter
 • 12.august: Gimlekollen: Semesterstart alle
 • 13. august: SandvikenSemesterstart nye studenter (Salem konferansesenter)
 • 14. august: Breistein: Semesterstart for alle
 • 19. august: Staffeldtsgate: Semesterstart alle
 • 13. – 16 august: Åpningsuke/innføringsuke alle studiesteder
 • 1. september: Frist for:
  • Betaling av studie/semesteravgift
  • Semesterregistrering i Studentweb
  • Godkjenning av utdanningsplan
  • Oppmelding til eksamen høstsemester
 • 15. september: Frist for:
  • Søknad om tilrettelegging til eksamen
  • Søknad om ekstern eksamen
 • 7. -11. oktober: Bergen: Studieuke (Kan være undervisning i noen fag).
 • 15. november: Søknad om lokalt opptak til vår 2020

Vår 2020

 • 6. januar: Breistein, Sandviken, Staffeldtsgate, Gimlekollen: Semesterstart
 • 1. februar: Frist for:
  • Frist for betaling av studie/semesteravgift
  • Semesterregistrering i Studentweb
  • Godkjenning av utdanningsplan
  • Oppmelding til eksamen
 • 15. februar: Frist for:
 • Søknad om tilrettelegging ved eksamen
 • Søknad om ekstern eksamen
 • 1. mars: Breistein: Frist for søknad om valgfag og fordypningsfag 3. og 4.årsstudenter
 • 24. - 28. februar: Bergen: Studieuke (Kan være undervisning i noen fag)
 • 15. april: Søknad Samordna opptak og lokalt opptak til høst 2019.   
 • x. mai: Sandviken: Siste undervisningsdag
 • x. - x. mai: Sandviken: Undervisningsfri    
 • x. - x. mai: Sandviken: Eksamensperiode skriftlig eksamen
 • Fra x. juni: Sandviken: Eksamensperiode muntlig eksamen
 • 4. juni: Kristiansand: Avslutningsfest 
 • x. juni: Bergen: Avslutningsfest GLU
 • x. juni: Bergen: Avslutning BL
 • 11. juniStaffeldtsgate: Avslutningsfest
 • 18. juni: Sandviken: Graduation