Viktige datoer i studieåret

Her finner du en oversikt over viktige datoer i studieåret

Høst 2017

 • 14. august: Breistein: Semesterstart for alle nye studenter.
 • 15. august: Sandviken: Semesterstart for alle.
 • 16. august: Breistein: Semesterstart for alle.
 • 1. september: Frist for betaling av studie/semesteravgift.
 • 15. september: Frist for:

          - Semesterregistrering
          - Godkjenning av utdanningsplan
          - Oppmelding til eksamen
          - Søknad om tilrettelegging til eksamen
          - Søknad om ekstern eksamen

 • 18. -22. september: Sandviken: Studieuke (Sykkel-VM).
 • 9. -13. oktober: Breistein: Studieuke (Kan være undervisning i noen fag).
 • 23. -27. oktober: Misjonsuke
 • 1. november: Sandviken: Frist for levering av masteravhandlinger med sensur i høstsemesteret.
 • 15. november: Søknad om lokalt opptak til vår 2018
 • 28. nov-18. des: Eksamensperiode – skriftlig eksamen
 • 12. -20. desember: Eksamensperiode – muntlig eksamen


Vår 2018

 • 3. januar: Semesterstart for alle studiesteder. 
 • 1. februar: Frist for betaling av studie/semesteravgift
 • 15. februar: Frist for:

         - Semesterregistrering 
         - Godkjenning av utdanningsplan
         - Oppmelding til eksamen
         - Søknad om tilrettelegging til eksamen
         - Søknad om ekstern eksamen       

 • 1. mars: Breistein: Frist for søknad om valgfag og fordypningsfag 3. og 4.årsstudenter
 • 26. feb-2. mars: Bergen: Studieuke (Kan være undervisning i noen fag)
 • 15. april: Søknad Samordna opptak og lokalt opptak til høst 2018.           
 • 4. mai: Sandviken: Frist for levering av masteravhandlinger med sensur i vårsemesteret.
 • 7. mai-10. juni: Eksamensperiode – Skriftlig eksamen
 • 7. juni: Kristiansand: Graduation 
 • 14. juni: Sandviken: Graduation

 
Obligatoriske studieturer:

 • IKF: Månedsskiftet februar/mars til ca påske 2018
 • KRLE/teologi/PTL; årsstudium og bachelor