Semesterstart Bergen

Hjertelig velkommen som ny student ved NLA Høgskolens studiested i Sandviken eller på Breistein!

Semesterstart høsten 2021 blir i uke 33 (16. - 20. august) både på Breistein og i Sandviken. For studiene i Sandviken blir første dag for nye studenter tirsdag 17. august.

Oppstartsinformasjon for nye studenter i Sandviken

Oppstartsuke nye studenter interkulturell forståelse: Sandviken 17. - 20. august
Oppstartsuke nye studenter pedagogikk: Sandviken 17. - 20. august
Oppstartsuke nye studenter teologi, religion og filosofi: Sandviken 17. - 20. august

Faddergrupper

Faddere står klare til å ta imot nye studenter. Her kan du lese mer om programmet i Sandviken og på Breistein.

Her kan du lese brev fra smittevernoverlegene i Bergen til studentene med tiltak som det er ønskelig at studentene ivaretar i forbindelse med studiestart og fadderuken.

Vaksinering av studenter i Bergen

Informasjon om koronavaksinering av studenter i Bergen finner du her. NLA tilbyr ellers mulighet for å hurtigteste seg i Sandviken og på Breistein.

Brev fra Bergen kommune til studentene, 12. august 2021.

Er du nysgjerrig på studiestedet ditt?

Her kan du lese mer om NLA Høgskolens to studiesteder i Bergen.

Bachelor/master

Barnehagelærer

Kjære nye student ved barnehagelærerutdanningen! 

Vi ønsker deg velkommen som student fra høsten 2021! Studiestart for nye studenter på barnehagelærerutdanningen blir mandag 16. august. Frammøte ved NLA Høgskolen, Olav Bjordalsvei 41, Breistein (i Åsane bydel). Husk at du må møte fram til registrering første studiedag for å beholde studieplassen din. Registrering åpnes kl. 09.30, før samling i Festsalen kl.10.00. Om du ikke har anledning til å møte opp den dagen, må du ta kontakt med studieadministrasjonen i forkant for å gjøre avtale om registrering og oppmøte (post@nla.no). Det blir servert gratis lunsj første dag i åpningsuken. Husk å gi beskjed før studiestart til studieadministrasjonen v/Jorunn Bernssen (jorunn.bernssen@nla.no) om eventuelle matallergier.

Grunnet situasjonen rundt Covid-19, har vi ikke anledning til å gi mer detaljert informasjon på nåværende tidspunkt. Registrering og fellessamling vil, i likhet med all undervisning, bli gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler.  

Mer informasjon om åpningsuken:  
Programmet for åpningsuken, inkludert faddertilbudet første uken, informasjon om buss åpningsdagen, og annen nyttig informasjon om studiestart, finner du her på NLA sin hjemmeside.

Når det gjelder transport: Hvis du kjører E39 mot/fra Nordhordlandsbrua, tar du av i lyskrysset mot Breistein. Etter 500 meter på denne veien, svinger du av mot venstre og kjører nye 500 meter innover. Se informasjon om buss og parkering her.

Annen informasjon:  

Studenter ved barnehagelærerutdanningen skal levere politiattest. Levering skjer via Digipost. Frist for levering er 1.september. Du legger ved tilbudsbrev (brev med tilbud om studieplass), når du søker politiet om attest.  

Lånekassens nettsøknad er åpen. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Oppgi hvilken utdanning du skal ta, og at NLA Høgskolen er lærestedet ditt.  

Vel møtt til studiestart! 

BA IKF

Velkommen som student ved Interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen i Sandviken. Semesteråpningen for IKF årsstudium vil være i Salem konferansesenter, Sigurdsgate 6, tirsdag 17. august.

For å ivareta smittevernreglene på en god måte vil dere som er nye studenter deles inn i to grupper som skal møte til ulike tidspunkt denne dagen. Det vil bli gitt samme informasjon til begge gruppene. Gruppe 1 er studenter som har etternavn som begynner på A-L, og gruppe 2 er studenter som har etternavn som begynner på L-Å. Merk at tirsdag, onsdag og fredag skal opplegget være i Salem konferansesenter, mens det på torsdag 19. august vil være på NLA Høgskolen i Sandviken, Amalie Skrams vei 3. Etter åpningsuken vil undervisning foregå på NLA Høgskolen i Sandviken, om ikke annet blir oppgitt.

Oppstartsuken fra 17.–20. august

Du må møte opp tirsdag 17. august og registrere seg som student for å beholde studieplassen. Om du ikke kan møte den dagen, ber vi deg ta kontakt med studiekonsulent Kristin Ekberg Vik. På åpningsdagen tirsdag 17. august vil det bli servert lunsj. Om det er spesielle forhold vi må vite om (matallergier, behov for tilrettelegging, o.l.) kan du ta kontakt med Kristin Ekberg Vik (krivik@nla.no).

Undervisningen og inndelingen i kollokviegrupper starter i oppstartsuken. Ordinær timeplan gjelder fra mandag 23. august, du finner timeplanen i Canvas.

Tirsdag 17. august, i Salem konferansesenter

Gruppe 1: Studenter som har etternavn som begynner på A–K

10.00–12.45: Velkomst og orienteringer.  Matservering og informasjon om fadderopplegget.

Gruppe 2: Studenter som har etternavn som begynner på L–Å
13.00–13.30: Registrering i Salem

13.30–16.15: Velkomst og orienteringer. Matservering og informasjon om fadderopplegget.

Onsdag 18. august i Salem konferansesenter

09.30–12.15: Introduksjon til interkulturell forståelse årstudium og bachelor og inndeling i kollokviegrupper, for begge grupper. I Salem konferansesenter.

Torsdag 19. august, på NLA Høgskolen i Sandviken

Gruppe 1:

09:30–10.00: Fotografering til studentkort
10.00–11.45:  Akademisk hverdagsnysgjerrighet – om å være student

12.00 – 12.45: God start, SAMMEN

Gruppe 2:

12.45–13.15: Fotografering til studentkort
13.15–15.00: Akademisk hverdagsnysgjerrighet – om å være student

15.15–16.00: God start, SAMMEN

Fredag 20. august, i Salem konferansesenter

13.00–15.45: Undervisning: Introduksjon til interkulturell forståelse

Undervisning

Høstsemesteret 2020 vil det undervises i to emner for dere som går årsstudiet/ første året i bachelorgraden i Interkulturell forståelse, IKF130 og IKF131.

Kommunikasjon, migrasjon, religion, identitet og samfunn er noen av de sentrale temaer som tas opp i løpet av høsten. Temaene har forelesninger, seminarer, arbeid i kollokviegrupper, og ikke minst er det pensumstekster.

IKF130 gir en inngang til hele studieåret. Her utvikles en fag -og begrepsforståelse som gjør deg som IKF student i stand til en faglig tilnærming til utfordringer i dagens interkulturelle og interreligiøse samfunn. Dette emnet kan på mange måter sammenlignes med en utvikling av en verktøykasse som du trenger for resten av studiet. IKF130 avsluttes med en ukes hjemmeeksamen.

Siste del av semesteret skal du ta IKF131. Her begynner du å bruke det verktøyet du har utviklet til å grave dypere, forstå mer av de globale og lokale sammenhenger som omgir oss. Forstå mer av det prosesser som virker inn på samhandling og identitetskonstruksjon, og se dette i lyse av globale utfordringer og behovet for en bærekraftig utvikling. Emnet avsluttes med skoleeksamen før jul. Datoer for obligatoriske samlinger og undervisning vil bli gitt ved semesterstart.

Semesterregistrering
For å bli registrert som aktiv student, og få tilgang til fagsidene på Canvas må du først betale studie- og semesteravgiften og semesterregistrere deg. Du vil få tilsendt en e-post fra NLA Høgskolen med studentnummer og pinkode, med ytterligere informasjon om hva du må gjøre for å semesterregistre deg. Søknad om støtte fra Lånekassen Årsstudiet i Interkulturell forståelse gir rett til ordinært lån og stipend fra Lånekassen. Etter at du har takket ja til tilbudet om opptak til studiet, betalt studieavgift og semesterregistrert deg på Studentweb kan du sende inn søknad om studiestøtte via Lånekassens nettsøknad. Når du har logget deg inn på Lånekassen og funnet lærested (NLA Høgskolen, Sandviken) skal du velge Interkulturell forståelse/ Interkulturell kommunikasjon, årsstudium/ bachelor.

Canvas, nettside og Facebook
All informasjon om undervisning og andre viktige meldinger vil bli lagt ut på Canvas. Som student forplikter du deg til å logge deg inn på Canvas og lese både fagsider og meldinger jevnlig, og minst én gang i uken. Endringer i undervisningsplaner blir kunngjort på Canvas, og der vil det bli gitt viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen. Vi anbefaler sterkt at du aktiverer mottak av automatisk e-postvarsel fra Canvas.

Nettsiden vår, www.nla.no , vil fortløpende oppdateres med informasjon angående nasjonale retningslinjer i forhold til koronapandemien. Der vil du også finne nyttig informasjon om IKF årsstudium, bachelor- og masterstudier.

Du kan også finne nyttig informasjon på NLA Høgskolens Facebookside.

Koronasituasjonen

Vi ønsker og håper å kunne ha mest mulig undervisning samlet som en gruppe på campus i høst. Vi planlegger derimot for å kunne måtte dele gruppen i to, slik som i oppstartsuken, for å følge gjeldende nasjonale retningslinjer. Det vil bli gitt mer informasjon i oppstartsuken, og videre informasjon på Canvas og nettsiden utover høsten.

Dessverre har koronasituasjonen rammet verden på ulike måter. NLA Høgskolen har valgt å avlyse de planlagte studieturene for vårsemesteret 2022 på grunn av det. Vi beklager dette på det sterkeste for de av dere som har søkt på studiet med utenlands studietur. Vi vil ha et alternativ til dere selv om det ikke blir studieturer. Det vil bli mer informasjon om dette i oppstartsuken.

Vi ser frem til å ta imot deg som student ved NLA Høgskolen i Bergen og ønsker deg hjertelig velkommen til oss på Interkulturell forståelse!

BA pedagogikk

Velkommen som ny student ved NLA Høgskolen!  

Vi er glade for at vi kan ønske deg velkommen til studier hos oss og for at vi kan invitere deg til en tilnærmet normal, fysisk studiestart. Merk at du må møte opp og registrere deg for å beholde studieplassen din. Ta med legitimasjon! Her har vi samlet nyttig og detaljert informasjon du trenger i forbindelse med studiestarten: 

Innføringsuken 

TIRSDAG 17. AUGUST er første dag for alle nye pedagogikkstudenter ved NLA Høgskolen. Oppmøte ved NLA Høgskolen i Amalie Skrams vei 3, Sandviken, Bergen. Merk at vi i år – på grunn av smittevernhensyn – har to puljer: Om morgenen møter alle studenter som har fått plass på ett av våre to bachelorprogram samt noen få årsstudiestudenter som får informasjon om dette (gruppe 1), og etter lunsj møter resten av de som har fått plass på årsstudiet (gruppe 2):

Gruppe 1: Bachelorstudenter og alle på årsstudium med etternavn A–F:
Åpning og informasjon kl. 10.00, registrering i Storstuen fra kl. 09.15.

Gruppe 2: Alle på årsstudium med etternavn GÅ:
Åpning og informasjon kl. 13.30, registrering i Storstuen fra kl. 13.00.

Medstudenter inviterer til et eget fadderopplegg flere av ettermiddagene under oppstartsuken. Informasjon om fadderopplegget gis første dag.

ONSDAG 18. AUGUST starter innføringskurset i pedagogikk, og begge grupper møter klokken 13:30 – 16:15 i Salem konferansesenterSigurds gate 6, Bergen. Deltagelse i innføringskurset er nødvendig for å komme godt i gang med studiet. Temaene legger grunnlaget for å forstå helheten i pedagogikkfaget og gir overblikk over hva studiet består i. 

TORSDAG 19. AUGUST fortsetter kurset i Salem konferansesenterSigurds gate 6, Bergen, med bachelorstudentene samt noen årsstudiestudenter om morgenen (gr. 1), og resten av årsstudiet etter lunsj (gr. 2). 

FREDAG 20. AUGUST, om formiddagen, skal alle igjen ha samlet undervisning i Salem konferansesenter, fra kl. 09:30 – 12:15.

Ordinær undervisning 

Fra og med mandag 23. august starter den ordinære undervisningen. Det blir undervist i to klasser, fordelt i gruppe 1 og 2 på samme måte som i oppstartsuken. Faste dager for begge grupper i P101-104 er tirsdager og torsdager, pluss et oppgaveseminar over seks mandager. Alle dager i auditorium 1. Detaljert undervisningsplan finner du på emnets hjemmeside på læringsplattformen Canvas. Canvas vil være tilgjengelig fra 1. august. For å få tilgang må du først semesterregistrere deg og aktivere din brukerkonto. Les mer her. Frist for å betale studieavgiftene er 1. september. Du må både ha betalt og registrert deg for å få studentbevis og støtte fra lånekassen.

Om emnet P101-104 

Hovedemnet for første året i pedagogikkstudiet er P101-104, med omfang 40 studiepoeng (stp). Også bachelorstudiene i pedagogikk skal ha P101-104 det første studieåret. For å få et fullt årsstudium (60 stp) må man i tillegg ta EX101 Examen philosophicum (10 stp) og EX102 Examen facultatum (10 stp). EX101 og EX102 har undervisning onsdag og fredag. Har du ex.fil. og/eller ex.fac. fra før, kan du velge andre frie emner for å oppnå 60 studiepoeng i løpet av studieåret. Emnet P101-104 er satt sammen av fire hovedtemaer:  

P101 Pedagogiske grunnlagsproblemer,  

P102 Oppdragelses- og undervisningslære,  

P103 Pedagogisk psykologi, og  
P104 Pedagogisk sosiologi og historie.  

Delene sees i sammenheng og gir til sammen en innføring i pedagogikkfaget. I høstsemesteret undervises delene P101 og P102. I vårsemesteret delene P103 og P104. Hvis du vil begynne å lese på pensum allerede nå, anbefaler vi at du starter med disse to tekstene: 

van Manen, M. (1993). Pedagogisk takt: Betydningen av pedagogisk omtenksomhet.  
       Nordås: Caspar forlag. Utvalg: Kap. 1–3. (59 sider). (Teksten kan leses fra http://www.bokhylla.no/) 

Mollenhauer, K. (1996). Glemte sammenhenger: Om kultur og oppdragelse. Oslo: Gyldendal Ad Notam. Utvalg: Forord, s. 8–10; Innledning, s. 13–23. (13 sider).  
(Teksten ligger i det digitale kompendiet på Canvas). 

Se ellers litteraturlisten. Den finner du nederst i emneplanen, her. 

Studieadministrasjonen i Sandviken 

Studieadministrasjonens åpningstider er mandag til fredag kl. 08:30–15.00. Du kan henvende deg i luken i resepsjonen i første etasje, eller ringe sentralbordet på 55 54 07 00 om du trenger kontakt studiekonsulent Miriam Bjånesøy Pedersen. Hun er kontaktperson for alle studieadministrative spørsmål for pedagogikk-studentene. Du kan også bestille en studieveiledning med Pedersen via dette skjemaet eller kontortelefon: 55 54 07 48, og e-post: mirped@nla.no  

 

 

BA PTL

Semesterstart høsten 2021 for bachelorstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL) ved NLA Høgskolen

Velkommen til et spennende og utfordrende studium som student på årsstudium/bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL) ved NLA.  Årsstudium i PTL kan tas alene eller som første året av det treårige Bachelorstudiet i PTL.  

Vi starter studieåret med semesteråpning på NLA Høgskolens studiested i Amalie Skrams vei 3 i Sandviken tirsdag 17. august kl. 1000. Det blir registrering av nye studenter fra kl. 0915. Åpningen vil gi informasjon om studiet og studielivet. 

Etter semesteråpningen blir det felles lunsj (gi melding til bjasov@nla.no dersom du har allergier/spesielle behov når det gjelder mat på åpningsdagen). 

Resten av oppstartuken (ons 18.-fre 20.aug) vil bestå av innføring i akademisk læring og skriving, innføring i generell bibelkunnskap og en første smak på undervisning i de ulike emnene sammen med de andre studentene ved avdeling for teologi, religion og filosofi.  

Vi vil anbefale deg å delta på alle disse samlingene. Innføringsuken er viktig både for å komme raskt i gang og for å få en god oversikt over studiet allerede ved semesterstart.  

I innføringsperioden, i uke 33 og 34, vil det være en rekke arrangement for deg som er ny student hos oss, både av faglig og sosial art. Vi kan spesielt nevne innføringsdagen mandag 23. august, dere bl.a. skal besøke Nykirken og møte biskopen i Bjørgvin sammen med studentene i andre teologiløp. Dagen inneholder også flere sosiale innslag. I tillegg til det faglige opplegget er dette en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandre. 

Det arrangeres også ulike sosiale sammenkomster i regi av fadderne de andre ettermiddagene/kveldene disse ukene. Mer informasjon om innføringsperioden gis ved semesterstart. 

Undervisningen på årsstudiet i PTL er organisert i obligatoriske undervisningsuker (minst 80 % oppmøte kreves). Undervisningsuken starter vanligvis tirsdag morgen kl. 0835 og slutter fredag kl. 1500. De fleste dager er det undervisning fra 0835–1500. 

Undervisningsukene er tilgjengelig til studiestart. 

Emner høsten 2021:  

RELPED110 Relasjonsledelse (10 stp.) 
Emneansvarlig: Rolf Kjøde  
TEOL110 Bibelen – fortelling, fortolkning og formidling (10 stp.) 
Emneansvarlig: Rune Øystese 

TEOL130 Innføring i praktisk teologi (10 stp.) 
Emneansvarlig: Rolf Kjøde

Våren 2022 (uke 4, 7, 10 og 17)  
TEOL140 Teologi for en misjonal kirke (10 stp.) 
RELPED120 Ledelsesfilosofi (10 stp.) 
RELPED130 Danning og trosopplæring – barn og unge (10 stp.)  

Studietur 

I uke 11-12 på våren planlegges det studietur for PTL. Avklaring om gjennomføring av dette ifht. korona-situasjonen vil forhåpentlig foreligge i løpet av høsten. Turen går til København og klosteret Bjärka-Säby i Sverige og består av besøk i ulike typer menigheter, spennende forelesninger, pilegrimsvandring og retreat. Prisen for denne ekskursjonen betales separat (i tillegg til vanlig studieavgift), maks pris er kr. 7500, eksklusiv (fly)reise. Mer info om studieturen kommer. 

Timeplaninformasjon om oppstart blir også lagt ut på nettsiden vår. Undervisningsplanene og detaljert oppsett for de enkelte undervisningsukene vil ligge i Canvas før semesterstart. Vi minner om at undervisningen på PTL er obligatorisk. Det betyr at du må ha deltatt på minimum 80 prosent av undervisningen for å kunne framstille deg for eksamen.  

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om den informasjonen som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen.  

Etter årsstudiet i PTL velger du som skal ta bachelorgraden 60 studiepoeng (stp.) med relevante emner, for eksempel emner fra årsstudium i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) ved NLA Høgskolen eller andre studier i inn- eller utland. Om høsten i det avsluttende tredje året i bacheloren i PTL tar du disse emnene: TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis og TEOL220 Sjelesorg med praksis, samt begynner på enten PTL231 Bacheloroppgave i praktisk teologi og ledelse eller PTL235 Bachelorprosjekt i praktisk teologi og ledelse. Om våren tas TEOL210 Kristologi i møte med vår tid og RELPED230 Innovasjon og læring i kirkelig kontekst, samtidig som bacheloroppgaven/bachelorprosjektet ferdigstilles. 

Praksis 

Det er langsgående praksis på PTL. Det betyr at du som student er i praksis de ukene det ikke er undervisning. Praksisen er beregnet til ca. 100-120 timer per semester, slik at det også skal være tid til selvstudium. Hver praksisplass har minst én godkjent praksisveileder. Sammen med praksisveileder utarbeider du plan og mål for praksisen. Praksisen har fokus på å utvikle dere som ledere og formidlere. Vi har fått på plass mange interessante og utfordrende praksisplasser, og tilbakemeldingene fra tidligere PTL-studenter er veldig gode. Etter å ha blitt presentert for de ulike praksisplassene allerede på første obligatoriske undervisningsdag, vil dere bli fordelt på ulike praksisplasser, med utgangspunkt i det dere har ønsket.  

Dersom noen av dere ønsker å få godkjent praksis på et alternativt praksissted, ber vi om at dere tar kontakt med praksisleder Petter Ekerhovd Ottersen (Petter.Ekerhovd-Ottersen@nla.no) snarest mulig, dersom dere ikke allerede har gjort det. Kravene knyttet til praksisveileder og minimum praksistid er de samme. 

For studier som inneholder praksis er det krav om at det legges frem politiattest. Attesten må være levert og godkjent før studenten kan starte opp i praksis.  

Støtte fra Lånekassen 

Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  
Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Jo raskere du søker, jo tidligere får du pengene dine. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Søknadsfristen for å få støtte høsten 2021 er 15. november. Oppgi navnet på din utdanning og NLA Høgskolen som ditt lærested. 

Har du spørsmål angående studiet, ring 55 54 07 00.  

Hjertelig velkommen til NLA! 

                                                                                       

BA teologi

Semesterstart høsten 2021 for bachelorstudiet i teologi ved NLA Høgskolen 

Velkommen til spennende og utfordrende år som student på bachelor i teologi (BATEO) ved NLA. Det første semesteret består av to emner på 15 studiepoeng hver, og du følger da samme undervisning som studentene som tar KRLE årsstudium (kristendom, religion, livssyn og etikk) i ett av disse emnene: REL111: Jødedom, kristendom og islam (15 sp, emneansvarlig Peder Solberg). I det i det andre emnet, TEOL111: Bibelen, tekst tolkning og formidling (15 sp, emneansvarlig Rolf Kjøde), har du noe felles undervisning med KRLE og også med studentene som tar praktisk teologi og ledelse (PTL). 

Vi starter studieåret med semesteråpning på NLA Høgskolens studiested i Amalie Skrams vei 3 tirsdag 17. august kl. 1000. Det blir registrering av nye studenter fra kl. 0915. Åpningen vil gi informasjon om studiet og studielivet.  

Etter semesteråpningen blir det felles lunsj (gi melding til bjasov@nla.no dersom du har allergier/spesielle behov når det gjelder mat på åpningsdagen). 

Resten av oppstartuken (ons 18.-fre 20.aug) vil bestå av innføring i akademisk læring og skriving, innføring i generell bibelkunnskap og en første smak på undervisning i de ulike emnene sammen med de andre studentene ved avdeling for teologi, religion og filosofi.  

Vi vil anbefale deg å delta på alle disse samlingene. Innføringsuken er viktig både for å komme raskt i gang og for å få en god oversikt over studiet allerede ved semesterstart.  

I innføringsperioden, i uke 33 og 34, vil det være en rekke arrangement for deg som er ny student hos oss, både av faglig og av sosial art. Vi kan spesielt nevne innføringsturen mandag 23. August, med ulike sosiale innslag. Dere skal bl.a. besøke Nykirken der dere vil møte biskopen i Bjørvin sammen med studentene i Praktisk teologi og ledelse (PTL). I tillegg til det faglige opplegget er dette en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandre. 

Det arrangeres også ulike sosiale sammenkomster i regi av fadderne de andre ettermiddagene/kveldene disse ukene. Mer informasjon om innføringsperioden gis ved semesterstart. 

Ordinær undervisning vil starte opp i løpet av uke 33 og 34.  

Vårsemesteret består normalt av REL113 Religion, kultur og samfunn og REL150 Livssyn og etikk (felles med KRLE) og TEOL140 Teologi for en misjonal kirke (felles med PTL). Andre og tredje studieår består av studier i bibeltolkning basert på bibelhebraisk og nytestamentlig gresk, ex.phil og ex. fac samt teologiske emner på 200-nivå. 

Timeplaninformasjon om oppstart blir lagt ut på nettsiden vår og vil kunngjøres i oppstartuken. Undervisningsplanen vil bli oppdatert ved eventuelle endringer mht. dato og klokkeslett for oppstart av de forskjellige emnene. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.  

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om den informasjonen som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen.  

Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  
Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Jo raskere du søker, jo tidligere får du pengene dine. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Søknadsfristen for å få støtte høsten 2021 er 15. november. Oppgi navnet på din utdanning og NLA Høgskolen som ditt lærested.  

NLA Høgskolen fikk i juni endelig klarsignal fra Kunnskapsdepartementet til å kunne tilby 6-årig Profesjonsstudium i teologi (cand.theol.). Programmet vil bli satt i verk høsten 2021. Første år i denne graden er sammenfallende med første år i Bachelor i teologi. For studenter som vurderer å bli prest eller pastor, anbefales det å søke overflytting til dette programmet. Nærmere informasjon om søknad osv. vil bli gitt i forbindelse med studiestart. 

Har du spørsmål angående studiet, ring 55 54 07 00.  

Hjertelig velkommen til NLA! 

Grunnskolelærer

Kjære nye student ved grunnskolelærerutdanningen! 

Vi ønsker deg velkommen som student fra høsten 2021! 

Studiestart for nye studenter blir tirsdag 17. august eller onsdag 18. august, avhengig av hvilket valgfag du velger. Det vil komme nærmere informasjon om valgfag og tidspunkt for oppstart i en egen epost. Frammøte på NLA Høgskolen, Olav Bjordalsvei 41, Breistein. Husk at du må møte fram til registrering første studiedag for å beholde studieplassen din. Det åpnes for registrering kl. 09.30, før samling i Festsalen kl.10.00. Om du ikke har anledning til å møte opp den dagen, må du ta kontakt med studieadministrasjonen i forkant for å gjøre avtale om registrering og oppmøte (post@nla.no). Til informasjon er all undervisning på grunnskolelærerutdanningen obligatorisk. Det blir servert gratis lunsj første dag i åpningsuken. Husk å gi beskjed før studiestart til studieadministrasjonen v/Jorunn Bernssen (jorunn.bernssen@nla.no) om eventuelle matallergier! 

Grunnet situasjonen rundt Covid-19 har vi ikke anledning til å gi mer detaljert informasjon på nåværende tidspunkt. Registrering og fellessamling vil, i likhet med all undervisning, bli gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler. 

Valg av fag 
Du vil få en egen epost med oversikt og informasjon om valg av fag 1. semester. Svar som er mottatt innen 10. august kl 23.55, blir gitt prioritet i opptaket til valgfagene 

Hvordan finner du oss? 
Hvis du kjører E39 mot/fra Nordhordlandsbrua, tar du av i lyskrysset mot Breistein. Etter 500 meter på denne veien, svinger du av mot venstre og kjører nye 500 meter innover. 

Politiattest  
Studenter ved grunnskolelærerutdanningen skal levere politiattest. Levering skjer via Digipost. Frist for levering er 1.september. 

Lånekassens nettsøknad er åpen. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Oppgi hvilken utdanning du skal ta og at NLA Høgskolen er lærestedet ditt.  

Programmet for åpningsuken, faddertilbudet første uken, transport informasjon og annen nyttig informasjon om studiestart finner du her på NLA sin hjemmeside.

Vel møtt til studiestart! 

MA intercultural stud.

Dear student, 

We are delighted to welcome you to NLA’s Master programme in Intercultural studies. It seems that we also this year will have students from a variety of countries in Africa and Asia as well as from Norway, catering for an exciting and fertile learning environment. The total number of students is likely to be between 15 and 25.  

Some practical details 

The first week will be dedicated to an introductory programme for the international students that will be announced separately. For the international student we have arranged for a coordinator for the introduction week, Åse Mørkve. She will guide you through the week’s program such as the practicalities of registration at school and Norwegian authorities, as well as introducing you to the facilities at the campus. We will organize a special buddy (mentor)-arrangement between international and Norwegian students of the ICS program in order to make you feel welcome and included. 

On Wednesday 18th August at 6 PM, you are all welcome to a social gathering at the NLA building in Amalie Skrams vei 3 in Sandviken, Bergen. We hope to see both international and Norwegian students at this time. For those of you who have not been at NLA’s Sandviken campus in Bergen before, the premises are not that overwhelming, so it should be easy to find your way once you enter the building.  

The structure of the master programme 

There are two courses offered in the first semester (August to December), and two or three courses in the second semester (January to June) in which one is the project design for your master thesis and last preparation for the fieldwork (compulsory), and the other(s) is/are optional and give you opportunity to choose specialisation according to interests and needs. Also the latter depends on what you going to specialize for through your master thesis. Thus, we would already now encourage you to think through what kind of topic you would like to specialize in through your master thesis and fieldwork and to draft a short abstract (e.g. ½ page).  This draft will be helpful, but will of course not be binding for you in any way.  

The work of a Master’s thesis is expected to be one-year full time work. This implies up to 2-3 months´ fieldwork and up to 6-7 months to write up.  

 
This first semester (“fall” in reference to the season of the year) starts with the course IKF 301 Intercultural theory (starting 23rd August) with exams in November. The course is paralleled by the course IKF 302 Methodology (starting 14th September) with exam in the beginning of December, after which we go into recess. Spring semester starts in the beginning of January 2022, the exact date will be announced later this semester.  

On Monday 23rd August, at 09:35-11:15 AM in Auditorium 2, classes commence. The first sessions will obviously focus on the “nuts and bolts” of the ICSM program. The weekly rhythm will consist of lectures on Mondays, Tuesdays, and Fridays (with some exceptions). We employ various forms of teaching, not just lectures but seminars focussing on student active learning including case -seminars and workshops with opportunities to train oral presentation, communicative and collaborative skills as well as to analyse intercultural cases and suggest solutions to intercultural challenges or dilemmas.  

Course content and pre-reading 

You are welcome to access the NLA homepage or nla.no/english to familiarize yourself with our institution. For specific information about the master in Intercultural Studies. In the curricula for IKF 301 and IKF 302, you should notice that references to books are marked with bold print. For those of you who wish to get an early start, we recommend starting with the books that you can purchase, or borrow from libraries. Some books and articles are available online by accessing the corresponding reference. The remaining texts will be available through an electronic arrangement in itslearning when the semester commences. In the curricula for IKF 301 and IKF 302, you should notice that references to books are marked with bold print. Some books and articles are available online by accessing the corresponding reference. Other books you´ll have to purchase, or borrow from the library. The remaining texts will be available through an electronic arrangement after registration and semester start. We will give you details when you come to Bergen in August. 

If you want to prepare yourself for the study (which we advise everyone to do!), I recommend that you purchase and start reading this book: Piller, I. (2011): Intercultural communication. A critical introduction. Edinburgh University Press. This is one of the core books in the first course, IKF 301. It is available for through Internet bookstores, such as www.amazon.com    

An exciting programme 

Lastly, in my role as academic coordinator, I want to highlight that we believe the Master programme in Intercultural studies will be both exciting and personally stimulating for all students. Within two years, if you follow the expected progress, you will have earned an MA degree in an area that opens up for a variety of opportunities, both academically and professionally. Throughout the study, you will meet a spectrum of NLA’s lecturers and co-students with diverse experiences.  

If you have any questions to the practicalities or contents of the programme, do not hesitate to get in touch. 

We look forward to receiving you at NLA in August! 

Semester registration and semester fee 

In order to be registered as a student, you must have paid the semester fee to the Student Welfare Organisation (Studentsamskipnaden). NLA University College will start to send out invoices to new students at the beginning of August. The invoice will contain your student number and PIN code for, among other things, activating a user account. You can also use your PIN code to log into Studentweb. If you have previously studied at NLA University College, you will find the invoice on Studentweb. The tuition fee invoice is published on Studenweb in August. Students in Bergen will receive an invoice stating both their semester fee and tuition fee. 

In addition to paying the semester fee you have to register for the semester on Studentweb.  When registering for the semester, check that your updated address(es) are registered, examine and approve your education plan and register for teaching and assessment. If the registration is successful, the notice that you must register for the semester disappears from the front page of Studentweb. The Norwegian State Educational Loan Fund will now be notified that you are registered as a student at NLA so that your grant and loan can be paid to you, and you will be given access to the subject pages on Canvas for the subjects for which you are registered. 

Canvas is our digital learning platform. So make sure to register as early as possible. In Canvas you will find information about you courses, the calender of this semester and important information you will need to know. We must check Canvas at least once a week, but we recommend you login in every day to stay updated. 
Please stay in contact on tel +47 555 40 700 for any question regarding semester start (such as semester fee, Canvas and other services access, etc.).  

Programme coordinator, master in intercultural studies.  

MA pedagogikk

Velkommen som masterstudent ved NLA Høgskolen!

Vi håper og tror at du vil få et interessant og givende studium! Her følger informasjon om forberedelser til og oppstart av studiet i høst. I høst skal du ha emnene P302 Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 1 og P303: Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 2. Dette er fellesemner for alle de tre variantene av master i pedagogikk. Undervisningen er lagt til torsdag og fredag. Den første undervisningsdagen for P302 er torsdag 19.08 kl. 12.15–16.00 i Auditorium 4 i Amalie Skrams vei 3, med professor Solveig M. Reindal. På planen står presentasjon av emnet. Den første undervisningsdagen for P303 er fredag 27.8 klokken 8.30- 11.15 i Storstuen i Amalie Skrams vei 3. På planen står også her presentasjon av emnet. Undervisningen angis nærmere i undervisningsplanen, som blir lagt ut på Canvas (NLA.no-For studenter-Canvas). Du kan også finne sted og tid for din undervisning i Timeedit (NLA.no-For studenter-Timeedit).

Informasjon om frister og viktige datoer finner du på Canvas og på Studentweb. Vi anbefaler sterkt at du tidligst mulig kjøper inn litteraturen til P303 og P302 og begynne å lese den – høstsemestret er svært kort og går fort. Emneplan og pensum for P302 og P302 finner du på Canvas, samt i emneplanen for emnet på NLA.no. En viktig bok å starte med er Gert Biesta (2017). The rediscovery of teaching (100 sider). Vi anbefaler dessuten at du, før starten 27.08, har lest Tove Thagaard (2018). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode. Kap. 1-5 og 10. (124 sider). Du må regne med å slå opp og lære nye engelske ord, f.eks. via http://dictionary.cambridge.org/ eller http://www.oxforddictionaries.com/ Generelt om pensumlitteratur: P302 Bolk kompendium vil bli lagt ut i Canvas. Akademika, bokhandelen i Studentsenteret, Parkveien 1, Bergen har en del pensumlitteratur, men kan ikke garantere å ha alt. Kjøp eventuelt gjennom nettbokhandel. NLAs bibliotek i 4. etasje har en del av pensumlitteraturen til utlån, og her kan du også søke på pensum som er tilgjengelig via databasen EBSCO (bl.a. boka til Pring). Studentkortet fungerer som lånekort. For å få tilgang til Canvas må du først betale studieavgiften. Deretter må du melde deg til undervisning og vurdering i Studentweb. Canvas vil ikke være tilgjengelig før tidligst 1. august.

Velkommen!

MA teologi

Velkommen til et spennende og utfordrende semester som student på master i teologi ved NLA, enten du er helt ny hos oss eller fortsetter i et allerede påbegynt studieløp!

Studiestart for nye studenter er i uke 33. 

TEOL301 Det gamle testamente: tekst og historie (15 stp.) 
Emneansvarlig: Francis Borchardt 

Planlagt oppstart man 30.aug (full dag).

Undervisningen vil foregå med vesentlige innslag av engelsk, pga. amerikansk underviser under norskopplæring. Det er satt av ekstra tid for å ivareta de utfordringene dette gir.  

TEOL303 Kristendommens historie (15 stp.) 
Emneansvarlig: Brandt Klawitter  
Planlagt oppstart ons 25.aug 

Undervises vårsemesteret 2022:  
TEOL302 Det nye testamente (15 stp.) 
TEOL304 Systematisk-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk (15 stp.) 

Timeplaninformasjon blir lagt ut timeedit. Den vil bli oppdatert ved eventuelle endringer mht. dato og klokkeslett for oppstart av de forskjellige emnene. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.  

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om den informasjon som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen. 

Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  
Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Jo raskere du søker, jo tidligere får du pengene dine. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Søknadsfristen for å få støtte høsten 2021 er 15. november. Oppgi navnet på din utdanning og NLA Høgskolen som ditt lærested. 

Har du spørsmål angående masterstudiet i teologi, ring 55 54 07 00.   

 
Hjertelig velkommen til NLA! 

MATM

Dear MATM-student 

We greet you with the grace and peace of our Lord Jesus Christ! 

At NLA University College we are excited to welcome you as a student on the Master in Theology and Ministry program (MATM). Two courses are taught this first semester:                                

 • TAM302 Encountering God through Scripture: Hermeneutical Reflections and exegetical Explorations (15 ECTS), with Assoc. Prof. Tomas Bokedal as Principal lecturer together with a team of teachers.  
 • TAM303 Spirituality and Spiritual formation (15 ECTS), with Assoc. Prof. Peder Solberg as Principal lecturer together with a team of teachers. 
   

We will encourage you to get hold of all the books for your courses as soon as possible. You will find the complete curriculum, including syllabus/reading list for the different courses via the NLA webpage.

Please note the following: 

The two weeklong learning intensives “on campus” are compulsory. Please note the dates: 

 • Week 35: Mon 30 August–Fri 03 September 
 • The first session will start 30 August at 09:00 am 
 • Week 44: Mon 01 November–Fri 05 November 

Due to corona-related travel restrictions, some of the teachers and students may not be able to travel to Bergen. In these cases, teaching will be broadcasted online via Zoom (links available through Canvas). Students living abroad unable to travel to Bergen for this reason may follow the teaching weeks of the Fall semester digitally from their home countries. 

When you pay the semester fee, you will have access to Canvas – our digital learning platform. So make sure to register as early as possible. Please stay in contact on tel +47 555 40 700 for any question regarding semester start (such as semester fee, Canvas and other services access, etc.). 

 • In Canvas you will find detailed Semester Schedules and other information. 
 • This is also where video lectures are published and coursework assignments are announced. 
 • The very first video lectures and coursework assignments will be available week 34, from 23 Aug.  

For questions regarding the organization of the MA-program, courses, syllabus etc., please send an e-mail to: 

Grethen Schoon Tanis 
MATM-coordinator 

schoontanis@gmail.com  

Looking forward to seeing you all on the far side of summer  hopefully face to face! 

Årsstudium og videreutdanning

Enkeltemner teol./rel.

Semesterstart høsten 2021 for enkeltemner på bachelornivå innen teologi og religion ved NLA Høgskolen  

Velkommen til et spennende og utfordrende semester med studier av emner innen teologi og religion ved NLA, enten du er helt ny hos oss eller fortsetter i et allerede påbegynt studieløp.  

Vi starter studieåret med semesteråpning på NLA Høgskolens studiested i Amalie Skrams vei 3 tirsdag 17. august kl. 1000. Det blir registrering av nye studenter fra kl. 0915. Åpningen vil gi informasjon om studiet og studielivet. 

Etter semesteråpningen blir det matservering (gi melding til bjasov@nla.no dersom du har allergier/spesielle behov når det gjelder mat på åpningsdagen).  

Resten av oppstartuken (ons 18.-fre 20.aug) vil bestå av innføring i akademisk læring og skriving, innføring i generell bibelkunnskap og en første smak på undervisning i de ulike emnene sammen med de andre studentene ved avdeling for teologi, religion og filosofi. Vi vil anbefale deg å delta på alle disse samlingene. Innføringsuken er viktig både for å komme raskt i gang og for å få en god oversikt over studiet allerede ved semesterstart. Vi kan også nevne innføringsdagen mandag 21. august som er lagt opp med forskjellige faglige og sosiale innslag. Dette en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandre. 

Det arrangeres også ulike sosiale sammenkomster i regi av fadderne på ettermiddag- og kveldstid denne uken. Mer informasjon om fadderopplegget gis ved semesterstart. 

Korona har preget Norge våren 21. Det ser ut som at korona også kommer til å prege høsten 21. Det kan derfor komme endringer i løpet av studiet. Timeplanen blir publisert til studiestart. 

Vi anbefaler at du tidlig semesterregistrerer deg på studentweb. Du vil da få tilgang til canvas fagsidene og blir da oppdatert på informasjon fra lærere, og studieadministrasjon. 

Oversikt over emner på bachelornivå innen teologi og religion som undervises høsten 2021: 

REL111 Jødedom, kristendom og islam (15 stp.) 

Emneansvarlig: Peder Solberg 

REL112 Religion, tekst og tolkning (15 stp.) 
Emneansvarlig: Tomas Bokedal

TEOL111 Bibelen: tekst, tolkning og formidling (15 stp.) 
Emneansvarlig: Rolf Kjøde  

REL170 Modernitetens idéhistorie (10 stp.)  

Emneansvarlig: Ståle J. Kristiansen 

BIHEB101 Bibelhebraisk (20 sp.) 

Emneansvarlig: Francis Borchardt 
 

TEOL203 Kirke, stat og samfunn (10 stp.)* 
Emneansvarlig: Brandt Klawitter  
 

RELPED110 Relasjonsledelse (10 stp)  
Emneansvarlig: Rune Øystese 
 

TEOL110 Bibelen – fortelling, fortolkning, formidling (10 stp)  
Emneansvarlig: Rune Øystese 
 

TEOL130 Innføring i praktisk teologi (10 stp)  
Emneansvarlig: Rolf Kjøde 

TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis (10 stp.)*  
Emneansvarlig: Rolf Kjøde  
 

TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis (10 stp.)* 
Emneansvarlig: Rune Øystese

*Emner merket med stjerne har forkunnskapskrav, se de enkelte emneplaner.  

I emnene TEOL110, TEOL130, RELPED110, TEOL210 og TEOL220 inngår en praksisperiode hvor det er krav om at du legger frem politiattest. Attesten må være levert og godkjent før du kan starte opp i praksis. Merk også at noen av emnene har forkunnskapskrav. 

Timeplaninformasjon blir lagt ut på nettsiden vår. Den vil bli oppdatert ved eventuelle endringer mht. dato og klokkeslett for oppstart av de forskjellige emnene. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.  

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om den informasjon som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen.  

Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  
Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Jo raskere du søker, jo tidligere får du pengene dine. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Søknadsfristen for å få støtte høsten 2021 er 15. november. Oppgi navnet på din utdanning og NLA Høgskolen som ditt lærested. 

Har du spørsmål angående studiet, ring 55 54 07 00.  

Hjertelig velkommen til NLA! 

 

Ex.phil. og ex.fac.

Velkommen til et spennende og utfordrende semester som student på studiet i ex.phil. (EX101) og ex.fac (EX102) ved NLA.  

Semesterregistrer deg tidlig på studentweb. Det er viktig både for å komme raskt i gang og for å få en god oversikt over studiet allerede ved semesterstart.  

Undervisningen i EX101 Examen Philosophicum starter onsdag 25. august. Det planlegges for to undervisningsgrupper fra kl. 1215, men disse kan bli slått sammen dersom gjeldende corona-restriksjoner tillater det.  

Undervisningen i EX102 Examen Facultatum starter etter planen 08. oktober, når undervisningen i EX101 er ferdig.  

Undervisningen i begge emnene er lagt til onsdager og fredager etter lunsj. 
Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart. Endringer vil bli publisert på Canvas. 

Du kan også ha nytte av å følge deler av innføringsopplegget for studenter på avdeling teologi, religion og filosofi (TRF) i innføringsuken 18.-20.aug, bl.a. om akademisk læring og skriving. 

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om den informasjon som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen.  

For studenter som ønsker å ta et helt semester bestående av 30 studiepoeng (EX101 og EX102 er 10 sp hver) kan vi anbefale emnet REL170 Modernitetens idéhistorie som også tilbys i høst, emneansvarlig er Ståle Johannes Kristiansen. 

Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  
Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Jo raskere du søker, jo tidligere får du pengene dine. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Søknadsfristen for å få støtte høsten 2021 er 15. november. Oppgi navnet på din utdanning og NLA Høgskolen som ditt lærested. 

Har du spørsmål angående studiet, ring 55 54 07 00.  

Hjertelig velkommen til NLA! 

 

Idrett

Så flott at du vil studere idrett på NLA! Her kommer litt informasjon om hva som venter deg som student på idrett årsstudium. 

Studiet er delt i fire emner på 15 studiepoeng; IDR101-IDR104.  

På studiet vil det være undervisning hver uke, men som oftest ikke alle dager. Enkelte dager kan bli kortere eller lengre, og dette vil det bli gitt beskjed om i god tid i forveien. Undervisningsplanen blir delt ut ved studiestart. 

Undervisningen kommende høst må muligens tilpasses etter de retningslinjene som samfunnet må tilpasse seg etter på daværende tidspunkt. I utgangspunktet blir undervisningen gitt i form av praktisk veiledning og instruksjon under aktivitet og i form av forelesninger i klasserom (mulig også på digitale plattformer). Det vil også bli lagt opp til studentstyrte aktiviteter knyttet til de praktiske undervisningsøktene.  
 
Undervisningen blir gjennomført ved NLA Høgskolen på Breistein og ved ulike idrettsanlegg i Bergen og omegn. Studentene må selv komme seg til og fra de ulike undervisningslokalitetene. Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsøktene.  
Det forventes at studentene selv har personlig utstyr som trengs til de ulike idretter/aktiviteter i emnet. 

Undervisningen i de ulike emnene er obligatorisk og krever 80% fremmøte. 

**I to av emnene er det lagt opp til ekskursjoner på en uke hver, innenlands til utlandet. I forhold til dagens situasjon i samfunnet er det enda ikke avklart hvordan vi løser dette kommende studieår. Det er derfor ikke sikkert at turene blir gjennomført akkurat slik som de blir beskrevet under de ulike emnene. Vi jobber fortløpende med å finne gode løsninger som kan gi tilsvarende læringsutbytte i så tilfelle. Dere vil få mer informasjon om dette ved studiestart.  

Høst 

IDR101 – Aktivitetslære 1 

Innholdet i dette emnet vil være preget av ulike idrettsaktiviteter. Vi skal mellom annet innom fotball, volleyball, friidrett, svømming og håndball. Det vil være krav til egenferdighet i de ulike idrettene.  

**(Tilpasses ut ifra situasjonen i samfunnet)  
I dette emnet skal vi på treningsopphold på Club la Santa, på Lanzarote, 21-28 januar 2022. Denne turen koster Ca. Kr.15 000,- og det dekker fly t/r, transfer, kost og losji på Club la Santa. Dette blir en uke der vi får god tid til å trene og prøvd oss på nye idretterTuren er obligatorisk for alle studenter. Sjekk ut Club la Santa på nettet: www.clublasanta.com/ 

IDR103 – Idrett og samfunn 

Undervisningen i dette emnet vil være preget av forelesninger og seminarer. Gjennom gode diskusjoner med medstudenter er målet at studentene både tilegner seg mer kunnskap om ulike tema og samtidig evner å reflektere rundt sentrale idrettsetiske utfordringer.

Vi skal mellom annet innom idrettens historie, noen sentrale idrettsetiske aspekt, idrettens organisering, topp og breddeidrett, integrering, samt idrettens forhold til media, økonomi og politikk.  

Vår 

IDR102 - Idrettsbiologi 

Emnet idrettsbiologi gir grunnlag for å forstå den fysiske og biologiske bakgrunnen for hvordan menneskekroppen og den fysiske yteevnen tilpasses ved trening. Grunnleggende fagområder som fysiologi og anatomi relateres til treningslære og prestasjonsevne. 

Vi skal mellom annet innom grunnleggende cellebiologi, sirkulasjonssystemet, nervesystemet, muskelcellenes oppbygging og funksjon, oksygenopptak, utholdenhetstrening, styrke- og spensttrening, treningsplanlegging, treningsformer og metoder.  

IDR104 – Aktivitetslære 2 

Aktivitetslære 2 vil ha fokus på et utvalg individuelle idretter. Spesielt vil metodikk og formidling av de ulike aktivitetene bli vektlagt. Teoretisk vil emnet ta for seg idrettsdidaktikk og idrettspsykologi. 

Vi skal mellom annet innom skiopplæring, orientering, klatring, og ulike aktiviteter i hall. 

**(Tilpasses ut ifra situasjonen i samfunnet)  
I dette emnet skal vi på en ukes skikurs i Norge eller i utlandet. Denne studieturen koster  
ca. kr. 11 000,- som inkluderer, transport t/r, opphold med halvpensjon og heiskort i seks dager. Innholdet på turen er skiopplæring og instruktørkurs på ski. Turen er obligatorisk for alle studenter. 

Oppstart 

Det blir studiestart for nye studenter i uke 33. Første fremmøtedag er onsdag 18. august kl. 10, med registrering fra kl. 09.30.  Dere får mer informasjon om dette når det nærmer seg. 

07 – 08 september reiser vi på en overnattingstur/bli kjent tur. Dette blir i nærområdet. Ytterligere informasjon rundt dette vil bli gitt ved oppstart.  

Bøker dere trenger til studiestart er følgende:  

Goksøyr, M. (2008). Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt forlag  

Sæther, S. A. (Red.). (2019). Idrettsvitenskap: Perspektiver og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. 

Hanstad, D. V. (Red.). (2011). Norsk idrett: Indre spenning og ytre press. Oslo: Akilles 

Loland, S. (2015). IdrettsetikkOslo: Akilles.2. utg 

Skulle dere ha noen spørsmål kan dere ta kontakt med Marius Wick Kvalvaag som er ansvarlig for dette studiet. Han har e-post: Marius.Kvalvaag@nla.no 

Vel møtt til studier til høsten!   

 


 

IKT i ped. virk.

Velkommen som student på studiet IKT i pedagogisk virksomhet!

NLA Høgskolen avdeling Breistein har den store glede av å ønske deg velkommen som student i faget «IKT i pedagogisk virksomhet». Studiet er lagt opp som et fleksibelt nærstudium, noe som innebærer at du kan gjennomføre studiet over Internett, med unntak av 2 obligatoriske samlinger i løpet av studieåret (høst/vår). Studiet er todelt og består av hovedemnene «Innføring i informasjonsteknologi» (15 studiepoeng) og «Pedagogisk bruk av informasjonsteknologi» (15 studiepoeng). I tillegg til de 2 obligatoriske samlingene (høst/vår), tilbyr vi frivillige undervisningssamlinger etter oppsatt plan der vi samles på campus og bygger ny kunnskap sammen i fellesskap (denne vil bli gjort tilgjengelig i august på vår første obligatoriske samling). 

Litt om studieåret og planlagt studieprogresjon 

Studiestart vil være fredag 27. august og lørdag 28. august med felles obligatorisk oppstartsamlingSamlingen starter fredag 27. august kl. 16.30–20.00, og lørdag 28. august kl. 09.00–15.00 og blir på NLA Høgskolen, avdeling Breistein. Detaljprogram om samlingen blir tilgjengelig på Canvas medio august. 

I høstsemesteret 2020 vil fokus være på emnet «Innføring i bruk av informasjonsteknologi», og undervisningen i vårsemesteret 2021 vil i hovedsak være rettet mot emnet «Pedagogisk bruk av informasjonsteknologi».  

NB: Det er viktig at fagplanen for studiet studieåret 2021-2022 er kjent ved studiestart. Du finner den på nla.no. (pensumlisten kan bli oppdatert frem til studiestart). Det er også forventet at du har tilgang til egen bærbar PC, den må tas med på oppstartssamlingen da den skal brukes i arbeidet. I tillegg trenger du programvare som Office 365 (gratis som student).  

Utover dette vil nødvendig programvare bli annonsert.  

Læringsplattform 

NLA Høgskolen bruker læringsplattformen «Canvas». En brukerkonto på denne plattformen vil bli tilgjengelig for dere i august. All informasjon om studiet, samlinger, arbeidskrav osv., vil bli tilgjengelig via læringsplattformen, og alle obligatoriske arbeidskrav skal leveres via Canvas. Det vil bli gitt mer informasjon om dette på den obligatoriske samlingen i august.  

Faktura for studie- og semesteravgift kan du finne på Studentweb.  

PS! Kantinen er dessverre ikke åpen på første obligatoriske samling (27.–28. august), men det er en brusautomat på skolen. Husk derfor å ta med matpakke. 

Vi håper på godt samarbeid og gleder oss til å treffe deg!
 

IKF-emner 200-nivå

Velkommen til et nytt studieår ved NLA Høgskolen! Vi gleder oss til et nytt studieår med deg.

Infomøter

Det vil være et infomøte tirsdag 24. august klokken 10.00–11.30 på Zoom. Lenke til møtet vil kommer på Canvas. Her vil dere få mer informasjon om hvordan semesteret er lagt opp, informasjon om emnene som skal gå i høst, utviklingsmuligheter, med mer.

Mandag 30. august blir det et seminar med SAMMEN Råd og Karriere fra klokken 12.00–14.00. Fra klokken 14.15 –15.00 blir det et nytt informasjonsmøte, med valg av studentrepresentant. Dette vil være på campus i Sandviken.

Karrierebevisstgjøring i studietiden

For oss på interkulturelle studier ønsker vi vise dere studenter hva dere kan bruke en grad i interkulturell forståelse til. Vi har derfor planlagt for ulike forelesninger og seminarer i løpet av studieåret. SAMMEN Råd og Karriere vil ha et Karrierekurs for studenter på IKF218 og IKF226 hvor dere som studenter vil få konkrete øvelser og hjelp til å kartlegge deres kompetanse gjennom semesteret. Vi planlegger også for Karrierelunsjer for alle IKF-studentene i høst. Karrierelunsj er et arrangement hvor vi har fokus på hvordan man gjennom studiet kan profilere seg og øke sine muligheter til å komme i relevant jobb etter endt utdanning. Det vil være både interne og eksterne foredragsholdere som gir gode råd til hva som er lurt å tenke på i studietiden, og hva man bør gjøre for å skille seg ut i jobbsøkingsprosessen. Om du har forslag til tematikker, foredragsholdere eller lignende, ta kontakt med studiekonsulent Kristin.

Semesterregistrering

For å komme i gang med studiene må du først betale semesteravgiften. De som allerede er studenter ved NLA vil kunne generere den på Studentweb. Frist for refusjon av studieavgift er tre uker etter studiestart, og egne regler gjelder for semesteravgiften til samskipnaden. Informasjon om studie- og semesteravgift finner du på NLAs nettside her.

I tillegg til å betale studieavgift, må du semesterregistrere deg, det gjør du på Studentweb. Semesterregistrering er nødvendig for å beholde studieplassen og få tilgang til fagsidene i Canvas.

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du logger deg inn på Canvas daglig, for å lese informasjonen som legges ut der. Endringer i undervisningsplaner blir kunngjort på Canvas, og der gis også viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen. Vi anbefaler sterkt at du aktiverer mottak av automatisk e-postvarsel i Canvas.

Emner høstsemesteret 2021

Vi anbefaler at du ser på studieplanen for ditt opptak om hvilke emner som anbefales for høsten 2021. Du finner studieplanen her. Husk at du må se på studieplanen som gjelder for ditt opptaksår.

Høstsemesteret 2021 vil det være fire IKF-emner som går. IKF218 Interkulturell kompetanse, IKF226 Interkulturell kompetanse i praksis, 3IKF231 Interkulturell formidling og IKF213 Religion, utvikling og bistand.

 • IKF218 Interkulturell kompetanse (20 studiepoeng) er obligatorisk i bachelorgraden i Interkulturell forståelse. Det er anbefalt å ta emnet 3. semester.
  Emneplanen finner du her.
  Første undervisningsdag: 30. august 12.00–14.00 i auditorium 4. Dette er et seminar med SAMMEN Råd og Karriere.

 • 3IKF231 (10 studiepoeng) er et valgfritt emne i bachelorgraden i IKF. Emnet er digitalt, men veiledning er på campus. Det kan kombineres med både IKF218 og IKF226.
  Emneplan finner du her.
  Første undervisningsdag: Sjekk TimeEdit her. Digital undervisning.

 • IKF226 Interkulturell kompetanse i praksis (20 studiepoeng). Emnet tilbys for studenter på sitt 5. semester som har tatt IKF218, og som har C eller bedre i det emnet. Studenter som tar emnet vil store deler av semesteret være i praksis i en organisasjon eller bedrift som jobber inn mot interkulturelt arbeid. Det ikke mulig å søke på emnet nå i høst, men studenter som ønsker å ta emnet høsten 2022 kan lese mer om det på fellessiden IKF200 på Canvas.

Første undervisningsdag: 25. august 08.35–11.15

 • IKF213 Religion, utvikling og bistand (30 studiepoeng). Emnet er digitalt. Emneplanen finner du her. 
  Første undervisningsdag: 01. september 09.15–11.00, digital undervisning.

Velkommen til et nytt studieår på Interkulturelle studier!

 

 

IKF årstudium

Velkommen som student ved Interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen i Sandviken. Semesteråpningen for IKF årsstudium vil være i Salem konferansesenter, Sigurdsgate 6, tirsdag 17. august.

For å ivareta smittevernreglene på en god måte vil dere som er nye studenter deles inn i to grupper som skal møte til ulike tidspunkt denne dagen. Det vil bli gitt samme informasjon til begge gruppene. Gruppe 1 er studenter som har etternavn som begynner på A-L, og gruppe 2 er studenter som har etternavn som begynner på L-Å. Merk at tirsdag, onsdag og fredag skal opplegget være i Salem konferansesenter, mens det på torsdag 19. august vil være på NLA Høgskolen i Sandviken, Amalie Skrams vei 3. Etter åpningsuken vil undervisning foregå på NLA Høgskolen i Sandviken, om ikke annet blir oppgitt.

Oppstartsuken fra 17.–20. august

Du må møte opp tirsdag 17. august og registrere seg som student for å beholde studieplassen. Om du ikke kan møte den dagen, ber vi deg ta kontakt med studiekonsulent Kristin Ekberg Vik. På åpningsdagen tirsdag 17. august vil det bli servert lunsj. Om det er spesielle forhold vi må vite om (matallergier, behov for tilrettelegging, o.l.) kan du ta kontakt med Kristin Ekberg Vik (krivik@nla.no).

Undervisningen og inndelingen i kollokviegrupper starter i oppstartsuken. Ordinær timeplan gjelder fra mandag 23. august, du finner timeplanen i Canvas.

Tirsdag 17. august, i Salem konferansesenter

Gruppe 1: Studenter som har etternavn som begynner på A–K

10.00–12.45: Velkomst og orienteringer.  Matservering og informasjon om fadderopplegget.

Gruppe 2: Studenter som har etternavn som begynner på L–Å
13.00–13.30: Registrering i Salem

13.30–16.15: Velkomst og orienteringer. Matservering og informasjon om fadderopplegget.

Onsdag 18. august i Salem konferansesenter

09.30–12.15: Introduksjon til interkulturell forståelse årstudium og bachelor og inndeling i kollokviegrupper, for begge grupper. I Salem konferansesenter.

Torsdag 19. august, på NLA Høgskolen i Sandviken

Gruppe 1:

09:30–10.00: Fotografering til studentkort
10.00–11.45:  Akademisk hverdagsnysgjerrighet – om å være student

12.00 – 12.45: God start, SAMMEN

Gruppe 2:

12.45–13.15: Fotografering til studentkort
13.15–15.00: Akademisk hverdagsnysgjerrighet – om å være student

15.15–16.00: God start, SAMMEN

Fredag 20. august, i Salem konferansesenter

13.00–15.45: Undervisning: Introduksjon til interkulturell forståelse

Undervisning

Høstsemesteret 2020 vil det undervises i to emner for dere som går årsstudiet/ første året i bachelorgraden i Interkulturell forståelse, IKF130 og IKF131.

Kommunikasjon, migrasjon, religion, identitet og samfunn er noen av de sentrale temaer som tas opp i løpet av høsten. Temaene har forelesninger, seminarer, arbeid i kollokviegrupper, og ikke minst er det pensumstekster.

IKF130 gir en inngang til hele studieåret. Her utvikles en fag -og begrepsforståelse som gjør deg som IKF student i stand til en faglig tilnærming til utfordringer i dagens interkulturelle og interreligiøse samfunn. Dette emnet kan på mange måter sammenlignes med en utvikling av en verktøykasse som du trenger for resten av studiet. IKF130 avsluttes med en ukes hjemmeeksamen.

Siste del av semesteret skal du ta IKF131. Her begynner du å bruke det verktøyet du har utviklet til å grave dypere, forstå mer av de globale og lokale sammenhenger som omgir oss. Forstå mer av det prosesser som virker inn på samhandling og identitetskonstruksjon, og se dette i lyse av globale utfordringer og behovet for en bærekraftig utvikling. Emnet avsluttes med skoleeksamen før jul. Datoer for obligatoriske samlinger og undervisning vil bli gitt ved semesterstart.

Semesterregistrering
For å bli registrert som aktiv student, og få tilgang til fagsidene på Canvas må du først betale studie- og semesteravgiften og semesterregistrere deg. Du vil få tilsendt en e-post fra NLA Høgskolen med studentnummer og pinkode, med ytterligere informasjon om hva du må gjøre for å semesterregistre deg. Søknad om støtte fra Lånekassen Årsstudiet i Interkulturell forståelse gir rett til ordinært lån og stipend fra Lånekassen. Etter at du har takket ja til tilbudet om opptak til studiet, betalt studieavgift og semesterregistrert deg på Studentweb kan du sende inn søknad om studiestøtte via Lånekassens nettsøknad. Når du har logget deg inn på Lånekassen og funnet lærested (NLA Høgskolen, Sandviken) skal du velge Interkulturell forståelse/ Interkulturell kommunikasjon, årsstudium/ bachelor.

Canvas, nettside og Facebook
All informasjon om undervisning og andre viktige meldinger vil bli lagt ut på Canvas. Som student forplikter du deg til å logge deg inn på Canvas og lese både fagsider og meldinger jevnlig, og minst én gang i uken. Endringer i undervisningsplaner blir kunngjort på Canvas, og der vil det bli gitt viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen. Vi anbefaler sterkt at du aktiverer mottak av automatisk e-postvarsel fra Canvas.

Nettsiden vår, www.nla.no , vil fortløpende oppdateres med informasjon angående nasjonale retningslinjer i forhold til koronapandemien. Der vil du også finne nyttig informasjon om IKF årsstudium, bachelor- og masterstudier.

Du kan også finne nyttig informasjon på NLA Høgskolens Facebookside.

Koronasituasjonen

Vi ønsker og håper å kunne ha mest mulig undervisning samlet som en gruppe på campus i høst. Vi planlegger derimot for å kunne måtte dele gruppen i to, slik som i oppstartsuken, for å følge gjeldende nasjonale retningslinjer. Det vil bli gitt mer informasjon i oppstartsuken, og videre informasjon på Canvas og nettsiden utover høsten.

Dessverre har koronasituasjonen rammet verden på ulike måter. NLA Høgskolen har valgt å avlyse de planlagte studieturene for vårsemesteret 2022 på grunn av det. Vi beklager dette på det sterkeste for de av dere som har søkt på studiet med utenlands studietur. Vi vil ha et alternativ til dere selv om det ikke blir studieturer. Det vil bli mer informasjon om dette i oppstartsuken.

Vi ser frem til å ta imot deg som student ved NLA Høgskolen i Bergen og ønsker deg hjertelig velkommen til oss på Interkulturell forståelse!

KRLE

Velkommen til et spennende og utfordrende år som student på årsstudium i KRLE – kristendom, religion, livssyn og etikk ved NLA, enten du er helt ny som student hos oss eller fortsetter i et allerede påbegynt studieløp.  

Vi starter studieåret med semesteråpning på NLA Høgskolens studiested i Amalie Skrams vei 3 tirsdag 17. august kl 1330. Det blir registrering av nye studenter fra kl. 1300. Åpningen vil gi informasjon om studiet og studielivet. 

Etter semesteråpningen blir det matservering (gi melding til bjasov@nla.no dersom du har allergier/spesielle behov når det gjelder mat på åpningsdagen).  

Resten av oppstartuken (ons 18.-fre 20.aug) vil bestå av innføring i akademisk læring og skriving, innføring i generell bibelkunnskap og en første smak på undervisning i de ulike emnene sammen med de andre studentene ved avdeling for teologi, religion og filosofi.  

Vi vil anbefale deg å delta på alle disse samlingene. Innføringsuken er viktig både for å komme raskt i gang og for å få en god oversikt over studiet allerede ved semesterstart.  

I innføringsperioden, i uke 33 og 34, vil det være en rekke arrangement for deg som er ny student hos oss, både av faglig og av sosial art. Vi kan spesielt nevne innføringsdagen mandag 23. august med flere sosiale innslag. I tillegg til det faglige opplegget er dette en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandre. 

Det arrangeres også ulike sosiale sammenkomster i regi av fadderne de andre ettermiddagene/kveldene disse ukene. Mer informasjon om innføringsperioden gis ved semesterstart. 

Ordinær undervisning vil starte opp i løpet av uke 33 og 34. 

REL111 Jødedom, kristendom og islam (15 stp.) 

Emneansvarlig: Peder Solberg 

REL112 Religion, tekst og tolkning (15 stp.) 
Emneansvarlig: Tomas Bokedal 

I vårsemesteret blir det undervist i emnene REL113 Religion, kultur og samfunn, REL114 Indiske religioner og nyreligiøsitet, REL150 Livssyn og etikk og REL160 Religionsdidaktikk. 

Du skal velge tre av disse emnene til våren. Emnet REL160 krever at du fremlegger politiattest pga. praksis i skole. 

Timeplaninformasjon blir lagt ut på nettsiden vår. Timeplanen vil bli oppdatert ved eventuelle endringer mht. dato og klokkeslett for oppstart av de forskjellige emnene. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.  

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om den informasjon som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen.  

Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  
Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Jo raskere du søker, jo tidligere får du pengene dine. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Søknadsfristen for å få støtte høsten 2021 er 15. november. Oppgi navnet på din utdanning og NLA Høgskolen som ditt lærested. 

Har du spørsmål angående studiet, ring 55 54 07 00.  

Hjertelig velkommen til NLA! 

 

Kunst & håndverk 1 + 2

Velkommen som student på Kunst og håndverk 1, 30 stp /Kunst og håndverk 2 - 2021/2022 

Kunst og håndverk 1 (1-7) / (5-10) - høst, og Kunst og håndverk 2 (1-7) / (5-10) - vår; - gir deg fagkompetanse til å undervise i kunst og håndverk i grunnskolen. Kunst og håndverk er et skolefag som mange elever liker svært godt under forutsetning av at de har lærere som har fagkompetanse. Timetallsmessig er det det et stort skolefag i grunnskolen. Faget er et kulturfag og et praktisk og estetisk fag som naturlig arbeider med estetiske læringsprosesser. Som lærerutdannere ønsker vi for våre studenter at de får gode verkstedsbaserte erfaringer med kreative skapende prosesser som grunnlag for refleksjon over hvordan elever i grunnskolen kan lære å uttrykke seg gjennom visuelle og materielle kulturuttrykk, samt å se faget i et helhetlig skole- og samfunnsperspektiv. Vi legger opp til variert tematikk og material/redskap/teknikk.   

Kunst og håndverk er et fag for forskning og utviklingsarbeid. Kunst og håndverk 1 legger grunnlag for å få forstå fagets praktiske og estetiske undervisningstradisjon gjennom historisk tilbakeblikk og gjennom gjeldene læreplanverk for nåtid og fremtidens skole. Fagets kunnskapsutvikling - og forskningsgrunnlag får studentene særlig erfaring med på Kunst og håndverk 2 – i en egen fordypningsperiode.   

Fagkostnad er kr 1500 for hvert semester. Det dekker en utstyrspakke som deles ut ved studiestart. Fagkostanden dekker ikke fullstendig alt av materialer, redskap og utstyr. Du må også regne med å supplere selv avhengig av dine personlige valg i studiets ulike arbeidsoppgaver.   

Eksamen: Praktisk og estetisk arbeidsproduksjon stilles ut for Mappevurdering.   

Pensum: Ønsker du å starte med å lese pensum før vi møtes, finner du flere av bøkene i litteraturlista tilgjengelig på nett. (Bokhylla.no). Pensumlitteraturen finner du her.

På NLA Høgskolen har vi god plass og gode lokaler. Gjennom det siste året har vi hatt en andreledes undervisning på grunn av restriksjoner knyttet til koronasituasjonen. Nå ser vi frem til en mere normalisert undervisning. 

Studiestart for nye studenter blir tirsdag 17. august. Fremmøte på NLA Høgskolen, Olav Bjordalsvei 41, Breistein. Vi møtes kl. 10.00 i Festsalen (digital registrering mellom kl 9.00 og 10.00). Husk at du må møte frem til registrering første studiedag for å beholde studieplassen din. Om du ikke har anledning til å møte opp den dagen, må du ta kontakt med studieadministrasjonen i forkant for å gjøre avtale om registrering og oppmøte (post@nla.no). Undervisningen på årsstudiet er obligatorisk og krever 80 prosent fremmøte. 

Vi er dedikerte faglærere og undervisere som ser frem til å møte våre nye studenter i kommende semester.

Vel møtt! 

 

Matematikk 1, 5-10

Velkommen som student i Matematikk 1 samlingsbasert 5.–10. trinn, høsten 2020 

Takk for at du valgte å studere ved NLA Høgskolen på Breistein. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal bli fornøyd og få så stort faglig utbytte som mulig. Kurset er samlingsbasert med tre samlinger hvert semester. Modul 1 gjennomføres høsten 2021 med muntlig eksamen. Modul 2 gjennomføres våren 2022 med skriftlig eksamen.  

Høsten 2021 vil det være tre obligatoriske helgesamlinger på NLA Høgskolen på Breistein (med forbehold om endringer i nasjonale retningslinjer og forskrifter pga. covid-19).  

 • 20. - 21. august 
 • 17. - 18. september 
 • 22. - 23. oktober 

Første fremmøte er fredag 20. august kl 16.00. 

Det kreves 2/3 oppmøte for å få gå opp til eksamen. I tillegg er det tre obligatoriske arbeidskrav. Tilsvarende krav gjelder også for modul 2. 

I tillegg til samlinger, vil noen leksjoner og annet lærestoff bli lagt ut i læringsplattformen Canvas, som også brukes til kommunikasjon og veiledning. Du vil finne informasjon om aktivering av brukerkonto når det nærmer seg studiestart. 

Oversikt over høstens samlinger, kursets studieplan samt emneplaner for modul 1 og 2 finner du her.

Andre viktige datoer og program for samlingene vil du finne etter hvert i Canvas.  

Bruk meldingssystemet i Canvas for å få kontakt med faglærer.   

Vi håper at du vil få et fint studieår på NLA!  

 

Matematikk 2 - 5-10

Velkommen som student i matematikk 2 5-10 modul 1 samlingsbasert ved NLA Høgskolen – Breistein – høsten 2021! 

Takk for at du valgte å studere ved NLA-Høgskolen. Vi vil forsøke å gjøre vårt beste for at du skal bli fornøyd og få så stort faglig utbytte som mulig. Samlingene i kurset holdes på NLA, Breistein. Leksjoner og annet lærestoff blir lagt ut på den internettbaserte læringsplattformen Canvas som også brukes til kommunikasjon og veiledning.  

Kursets emneplan finner du her.

Det kan være smart å skaffe seg følgende lærebøker på forhånd:  

 • Bjørnestad, H., Olsson, U. H., Søyland, S. & Tolcsiner, Frank. (8. utgave 2010). Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 
 • Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C., 2. utgave, (2018). Matematik for lærerstuderende Delta fagdidaktik. Fredriksberg, Danmark: Samfundslitteratur. 

Se ellers litteraturliste i emneplanen for kurset. 

Samlingene er obligatoriske med tillatt fravær maksimalt 10 timer. Merk spesielt at det høsten 2021 er samlinger på følgende tider: 
 

Fredag 20. august     kl. 16.00 - 19.45 

 • Lørdag 21. august kl.  9.00 - 14.45  
 • Fredag 17. september kl. 16.00 - 19.45 
 • Lørdag 18. september kl.  9.00 - 14.45  
 • Fredag 22. oktober kl. 16.00 – 19.45 
 • Lørdag 23. oktober kl.  9.00 – 14.45 

 
NB! Samlinger kan bli gjort om til nettsamlinger dersom smittesituasjonen skulle føre til nye restriksjoner. Dette vil det eventuelt gis informasjon om på Canvas.  

Det er knyttet obligatoriske innleveringsoppgaver til samlingene.  

Vi håper at du vil få et fint studiesemester på NLA!

Musikk

Så flott at du vil ta musikk på NLA! Her kommer litt informasjon om hva som skjer til høsten.  
 
Studiestart for nye studenter blir tirsdag 17. august. Frammøte på NLA Høgskolen, Olav Bjordalsvei 41, Breistein. Vi møtes kl. 10.00 i Festsalen (registrering mellom kl 9.00 og 10.00). Husk at du må møte fram til registrering første studiedag for å beholde studieplassen din. Om du ikke har anledning til å møte opp den dagen, må du ta kontakt med studieadministrasjonen i forkant for å gjøre avtale om registrering og oppmøte (post@nla.no). Undervisningen på årsstudiet er obligatorisk og krever 80 prosent fremmøte 
 
Det blir servert gratis lunsj første dag i åpningsuken. Husk å gi beskjed før studiestart til studieadministrasjonen v/Jorunn Bernssen (jorunn.bernssen@nla.no) om eventuelle matallergier! 

Musikk ved NLA Høgskolen, avdeling Bergen (Breistein) er rettet mot undervisning og opplæring. Studiet gir deg både praktisk og teoretisk musikkompetanse. Vi tilbyr Musikk 1 (30 stp.) på høsten og Musikk 2 (30 stp.) på våren. Til sammen utgjør disse Musikk årsstudium. De som er 1. års studenter ved den 5-årige masterutdanningen kan kun ta Musikk 1 dette første året (5-10-studenter har mulighet for å velge Musikk 2 i sjette semester, dersom de tar master i matematikk eller profesjonspedagogikk). Noen av dere vil altså ta kun Musikk 1 dette studieåret, mens andre vil ta både Musikk 1 og 2. 
 
Som musikkstudent ved NLA må du gjøre noen valg. Du velger fokus enten på 1-7. trinn eller 5.-10. trinn i grunnskolen. Du velger også om du ønsker piano eller gitar som akkompagnements-instrument.  Disse valgene gjør du i august, men vi anbefaler deg at du allerede nå begynner å tenke over hva du vil velge. Dersom du skal gå Musikk 2, får du undervisning i ditt hovedinstrument. Dette valget gjør du senere på høsten. 
 
Både Musikk 1 og Musikk 2 er fulltidsstudier. Undervisningen foregår på studiested Breistein, mandag-fredag. Enkelte dager, trolig onsdager, er det studiedag og noen uker vil det være undervisningsfri. Vanligvis er det undervisning i tidsrommet kl. 09.00-15.00 på Breistein, men på grunn av Korona kan det bli endringer på tid og sted, og noe av undervisningen vil foregå digitalt. Dagene har litt ulik lengde, og det kan bli noe bruk av kveldstid/helg. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om i god tid i forveien. Nærmere opplysninger og detaljert semesterplan vil bli gitt ved studiestart. 
 
Vår erfaring tilsier at vi får studenter med ganske ulik musikalsk bakgrunn. Noen har hatt musikk som fag på videregående, folkehøgskole eller bibelskole. Andre har mye erfaring fra kulturskole, band, kor osv. Andre igjen har kanskje stor interesse for musikk, men interessen kan være av nyere dato, slik at de har begrenset kunnskap og erfaring. Gjennom tilpasset undervisning og nivådelt gruppeundervisning forsøker vi å møte studentene der de er.  Studiet har ingen spesifikke musikalske opptakskrav, men vi ønsker å understreke at hvis du har liten tidligere musikalsk erfaring, så vil studiet kunne være forholdsvis krevende. 

Musikk 1: 

På grunn av usikkerhet rundt Korona så er ikke alle detaljene ved studiestart klare enda, men studiestart er i uke 33, og det vil være oppmøte for dere tirsdag 17. august.  

Mandag 13.-torsdag 16. september vil Musikk 1 reise på et fire dagers kurs i folkemusikk på Ole Bull-akademiet på Voss. Kurset er obligatorisk, og vi pleier å få gode tilbakemeldinger fra studentene. Siden vi disse dagene bor og spiser sammen, så er dette også en god måte å bli litt bedre kjent med medstudenter og lærere.   
 

Fagkostnad Musikk 1: kr 1750-. Fagkostanden dekker instrumentbruk, lisenser, noter, og mat på Voss (overnatting dekkes av statstilskudd) m.m. Fagkostnaden kommer i tillegg til studie- og semesteravgift. Disse finner du opplysninger om på NLAs hjemmesider.  
 

Vi anbefaler at dere ved studiestart har kjøpt følgende bok:  

Djupdal, Knut (1999) Musikkteori. Oslo: Gyldendal akademisk.  
 

Musikk 2: 

Vi viser til emneplan på NLAs hjemmesider. Nærmere opplysninger om studiet vil bli gitt okt/nov 2021.  


 

Naturfag 1 nett

Vi vil ønske deg velkommen til det samlings- og nettbaserte kurset, Naturfag 1 nett.

Naturfag 1 nett foreligger i to varianter med en for GLU 1-7 og en for GLU 5-10. Modul 1 er identisk for begge varianter, Modul 2 er noe differensiert. Samlingene på Breistein er felles for begge varianter. Forelesninger og oppgaver er identiske.

Vi starter opp med en obligatorisk samling på Høgskolen NLA, campus Breistein, 13.-14. august. Fredag starter vi opp kl 1200 og arbeider til ca. kl 2100, lørdag starter vi opp kl 0900 og avslutter kl 1630. Disse to dagene vil vi arbeide en god del i felt, dette for å bli fortrolige med feltarbeidsprosedyrer og registreringer, og for å bli kjent med ulike økosystemer og de planter og dyr som hører til der. Det vil bli gitt informasjon om kurset, det blir tid til et par forelesninger, og det blir god tid til å arbeide med artsbestemmelse. Det blir lagt inn en innledende artsprøve den siste dagen, denne retter seg inn mot arter vi har arbeidet med på kursdagene.

Denne to dager samlingen fungerer som et feltkurs til det første emnet i Modul 1, Mangfoldet i naturen. To av de obligatoriske innleveringene i Modul 1 er knyttet opp mot feltkurset; En rapport fra feltarbeidene og en objektsamling.

I felt og på laboratoriet arbeider vi i grupper på fire. Merk deg at når rapporten fra feltkurset (arbeidskrav 2/5) skal utarbeides, må gruppen dele seg opp, to og to studenter samarbeider om å utforme og levere rapporten.

Arbeidskrav 3/5 dreier seg om en objektsamling med 40 objekter, (planter og/eller dyr, og bergarter og mineraler). Objektsamlingen er et individuelt arbeid som utarbeides og leveres individuelt. Objektsamlingen vil du langt på veg kunne gjøre ferdig på feltkurset, men materiale til denne kan ellers samles inn hvor som helst i vårt langstrakte land. Du må gjerne starte opp i sommer, men les gjerne først veiledningen om innsamling og preparering av planter og dyr.

Vi har et godt utvalg av felthåndbøker tilgjengelig, men har du egen flora eller håndbøker til bestemmelse av insekter og småkryp må du gjerne ta med dette. Skal du presse planter er det avgjørende viktig å ha med seg en generøs bunke med gamle aviser, merk deg at dette betyr en full handlepose!!! Det blir alltid mangel på dette! Skal plantene bli fine, må de presses i frisk tilstand, bruk av «bleie» er vesentlig (står forklart i veiledningen, og blir forklart på kursdagene). Les i veiledningen for preparering av planter og dyr, den finnes på fagets nettside, her er all nødvendig informasjon samlet!

Husk å kle deg etter forholdene, vi skal være mange timer ute i felt. Regntøy kan bli grunnleggende viktig for å kunne gjennomføre feltarbeidet. Gummistøvler er et godt alternativ til fottøy, særlig dersom ettersommeren blir fuktig. Vi skal bl.a. arbeide i en våt myr.

En rull med plastposer (størrelse til frysing av brød) er svært nyttig til oppbevaring av plantemateriale fra ulike lokaliteter. Skrivepapir og god gammeldags blyant hører også med. Fotodokumentasjon av arbeidet har vist seg å fungere svært godt. En liten sekk til transport og oppbevaring av utstyr er nyttig.

Plan for feltkurset og arbeidsoppgaver knyttet til dette blir lagt ut på fagets nettside. Det er viktig at du har lest deg opp på fagstoff som har med mangfoldet i naturen å gjøre før kurset starter opp. Økosystemet og funksjonen til økosystemet vil stå sentralt. Skaff deg disse lærebøkene før sommeren.

Også i høst må vi ta høyde for smittevern. I felt vil vi arbeide i mindre grupper og ved forelesninger og laboratoriearbeid vil vi operere med minsteavstander og anvende smittevernutstyr etter gjeldende anbefalinger.

I Modul 1 skal vi videre arbeide med kjemi og naturfagdidaktikk. Lørdag 25. september (NB!!! denne datoen er ikke endelig og kan bli flyttet på) har vi en obligatorisk laboratoriedag fra kl 0900-1630, med fokus på kjemiøvinger. Denne dagen skal objektsamlingen leveres og det blir også gjennomført en endelig artsprøve som forholder seg til pensumarter som det er oversikt over på fagets fagside på Canvas, her finnes det også bilder av en rekke av artene.

Obligatoriske arbeidskrav i Modul 1: 1a/5 Innledende artsprøve 14.08, 2/5 Rapport fra feltkurset 29.08, 1b/5 Artsprøve 25.9, 3/5 Objektsamling 25.09, 4/5 Rapport fra kjemiøvinger 17.10, 5/5 Naturfagdidaktisk oppgave 14.11

Merk at kantinen er stengt de to dagene feltkurset foregår, niste for dagene må medbringes (husk å prioritere kortreist mat, frukt/grønt med minimalt med sprøyterester, i giftfritt innpakningsmateriale). Kaffe blir servert varm og gratis, fremstilt av kortreist vann og langreiste kaffebønner som er blitt brannskadet og oppmalt. Det er ingen organiserte matpauser disse dagene, arbeidsgruppene på 4 avgjør suverent når dette skal passe inn.

I Modul 2 (GLU 1-7 og 5-10) fortsetter vi med emnene fysikk, kropp og helse, teknologi & design, klima & miljø, naturfagdidaktikk 2.

Fredag og lørdag 14.-15. januar 2022 samles vi til to obligatoriske laboratoriedager knyttet til fysikk og kropp & helse. Fredag 1200-2100, lørdag 0900-1630.

Obligatoriske arbeidskrav i Modul 2: 1/4 Rapport fra fysikkøvinger 20.02, 2/4 Rapport fra biologiøvinger 6.02, 3/4 Rapport fra T&D prosjekt 13.03, 4/4 Oppgave om klima og miljø 10.04.

Vi håper at kurset vil gi deg mange fine og gode opplevelser. Naturfag har med opplevelser å gjøre, med opplevelsespedagogikk å gjøre, det gylne øyeblikket som sitter som spikret. Men dette studiet vil også inneholde enkelte strevsomme stunder med en viss porsjon frustrasjon.

Et delvis nettbasert kurs byr på en stor grad av frihet, men sørg for å begrense friheten din betydelig. Sett opp en plan for lesing og arbeid med pensum og oppgaver! Dette er det mest utfordrende forholdet ved et nettbasert kurs der du selv styrer nærmest all tidsbruk enerådende. Får du god skikk på dette, er mye gjort. Dann gjerne en kollokviegruppe der presentasjoner og diskusjoner hører med, det er noe av det mest effektive du kan gjøre.

Husk å sette av tid til å lese deg opp til feltkurset, før feltkurset.

Velkommen til et kurs der vi er så frimodige at vi påstår at vi skal lære deg å se!

Her kan du lese viktig informasjon om innføringskuret/feltkurs som vil foregå 13. og 14. august. 

Er det noe du lurer på må du gjerne ta kontakt. Før semesterstart kan dere kontakte Heidi Saure (heidi.saure@nla.no).

Naturfag 2

Takk for at du har valt dette naturfagemnet; eit studium eg vonar du vil oppleve som spanande, motiverande og lærerikt for arbeid i skulen.

Naturfag 2 byrjar med ei to-dagars samling på Landås i Bergen, 9.–10. september. Torsdag 9. september er ekskursjonsdag og frammøte er kl. 09.45 utanfor Montana Vandrerhjem (vedlegg 1). Ekskursjonen er ein dagstur med feltarbeid i og ved byfjellet Ulriken. Etter fjellturen går vi til basen for resten av oppstartssamlinga; Lystgården på Landås.

Vi et middag saman før vi held fram med etterarbeid frå ekskursjonen. Vi set og av tid til sosialt samvereJ. Neste dag møtest vi att på Lystgården. Denne dagen får de informasjon om undervising og arbeidskrav i Naturfag 2, og vi arbeider vidare med tema knytt til biologisk mangfald og berekraftig utvikling. Vi vert ute delar av fredagen. Endeleg program vert lagt ut i forkant av kursstarten. Lærarar er John Skartveit og Heidi Saure. Oppstartssamlinga for Naturfag 2 er obligatorisk.

Kostnad ekskursjon: De ordnar sjølve med eventuell overnatting og transport til/frå Bergen. På torsdag samlast vi til felles middag. Vi bestiller truleg pizza og deler på kostnadane. Ta kontakt med meg på førehand dersom du har spesielle behov knytt til middagen (vegetar, allergiar eller liknande). Vi tilbyr kaffe/te og kjeks medan vi er på Lystgården, men hugs å ta med niste til lunsj torsdag og fredag.

Påmelding til oppstartssamlinga: Ta kontakt med Heidi Saure for å stadfeste at du deltek på oppstartsamlinga. Gje samstundes beskjed om ditt mobilnummer. Det er viktig for oss å ha oppdatert informasjon om kor mange som deltek. Påmelding bør skje fortløpande når du får beskjed om at du har fått opptak på emnet. Ved eventuell avmelding er det viktig at Heidi får beskjed. Ta med til oppstartssamlinga/ekskursjonen: antibac el.l., niste, termos/vassflaske, myggmiddel, gode turklede inkludert solid fottøy, hue, hanskar og regntøy. Sitteunderlag, notatbok og blyant, mobiltelefon med kamera. Hugs klesskift til kveldsøkta torsdag (det kan verte vått ute;).

Vi tek med ein del bestemmingslitteratur (flora, insektsbøker og handluper), men ta gjerne med eigne bøker om du har. Obligatoriske samlingar og arbeidskrav I løpet av året skal de gjennomføre fire årstidsregistreringar i eit valt skogsområde, sjå vedlegg 2 og 3. De må sjølv finne eit område som eignar seg for registreringane. Det er viktig at de kjem tidleg i gang med dette, slik at de får sett området medan det enno er sommarleg der. Innleveringsfristen for den første registreringa vert i siste del av september. Naturfag 2 2021–22, er eit delvis nettbasert studium.

På oppstartssamlinga og i vårsemesteret vert det gitt felles undervising med campus-studentar ved NLA på Breistein (sjå vedlegg 4). Til kvart hovudtema i Naturfag 2 er det lagt opp til førelesingar og/ eller obligatorisk arbeid på campus Breistein. Ein må få godkjent dei skriftlege arbeidskrava som vert knytt til dei obligatoriske dagane for å kunne gå opp til eksamen i kurset. Undervisningsplan med datoar for obligatoriske dagar og innleveringsfristar vert delt ut ved kursstart. Me legg ved eit førebels utkast til undervisningsplan (vedlegg 4), men ver merksam på at her kan det kome endringar. I tillegg til dei fire årstidsregistreringane skal de gjennomføre åtte arbeidskrav. Oppgåva i naturfagdidaktikk inneheld eit praktisk opplegg som skal gjennomførast i ein skuleklasse og med eit omfang på ca. 4 skuletimar. Du ordnar ordnar sjølv praksisplass (unntak av GLUstudentar 3. og 4. året), viss dette er eit problem så ta kontakt med oss. Det vert oppretta sider for Naturfag 2, 5.–10. på Canvas, NLA Høgskolen si nettbaserte læringsplattform. Der får alle registrerte studentar tilgang til naudsynt informasjon om emnet. Her vert det lagt ut nettleksjonar, oppgåver og praktisk informasjon. Det er også her dei obligatoriske oppgåvene skal leverast inn. Har de spørsmål knytt til det å vere student ved NLA Høgskolen så tek de kontakt med studieadministrasjonen. Spørsmål om Naturfag 2-studiet kan rettast til underteikna via Canvas. Studentar som enno ikkje har tilgang til canvas kan ta kontakt per e-post (heidi.saure@nla.no).

Naturfag 2 byrjar med ei to-dagars samling på Landås i Bergen, 9.–10. september. Les meir her.

Då ser me fram til å treffe dykk i september!

 

Nettbaserte studier KRLE

Velkommen til et spennende og utfordrende år som student på det nettbaserte årsstudiet i KRLE-  kristendom, religion, livssyn og etikk ved NLA. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for en god kommunikasjon mellom deg som student og oss som studiested, og vi vil også forsøke å gi deg hjelp i å mestre utfordringene som et internettbasert fjernstudium gir. 

I den forbindelse ber vi deg lese brosjyren om nettstudiet som ligger ved denne sendingen. Vi vil også informere deg om tilbud om å delta på studiestartopplegg tirsdag 17.- fredag 20.august i Bergen, og innføringsdag mandag 23. august inkl. sosialt samvær. I tillegg til det faglige opplegget er dette en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandre.  

Informasjon om emnene i nettstudiet finner du på våre nettsider www.nla.no. Du klikker deg inn på Studentliv øverst til høyre, velger søk og skriver inn dine emnekoder i søkefeltet. For høsten er det emnene REL111 og REL112 som undervises, på våren REL113, REL114, REL150 og REL160.  

Vi gjør deg oppmerksom på at hvis du skal bruke det nettbaserte studiet som det fjerde året i en grunnskolelærerutdanning, må du ta disse emnene samlet som 30 stp + 30 stp (i stedet for som 10-poengsenheter). Emnekodene for dette GLU-tilpassede KRLE-studiet er GL17KRLE101 eller GL5KRLEL101 (høst) og GL17KRLE102 eller GL5KRLEL102 (vår). Ta gjerne kontakt med studieadministrasjonen hvis du har spørsmål om dette opplegget. 

Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  
Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Jo raskere du søker, jo tidligere får du pengene dine. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Søknadsfristen for å få støtte høsten 2021 er 15. november. Oppgi navnet på din utdanning og NLA Høgskolen som ditt lærested. 

Har du spørsmål angående studiet, ring 55 54 07 00.   

Hjertelig velkommen til NLA! 

Norsk 1, 5-10

Velkommen til videreutdanningen i norsk på NLA Høgskolen! Læreplanen i norsk sier blant annet dette om norskfaget: 

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal gi elevene tilgang til kulturens tekster, sjangre og språklige mangfold og skal bidra til at de utvikler språk for å tenke, kommunisere og lære. Faget norsk skal ruste elevene til å delta i demokratiske prosesser og skal forberede dem på et arbeidsliv som stiller krav om variert kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon  

(Utdanningsdirektoratet, 2020). 

Som norsklærer har du en unik mulighet til å bety noe helt spesielt for barn og unge. Gjennom norskfaget får elevene kompetanse som er helt nødvendig for å delta i et arbeidsliv og i et samfunn der tekster, både muntlige, skriftlige og multimodale, spiller en helt sentral rolle i hverdagen. I tillegg skal norskfaget gi rom for elevenes utvikling som mennesker. Danning og sosialisering, utvikling av fantasi og kreativitet, identitetsutvikling og demokratisk deltakelse – alt dette skal norskfaget romme. Vi på norskseksjonen på lærerutdanningen på NLA ser frem til å utforske alt dette sammen med dere studenter i studieåret som ligger foran.  

Mer informasjon om innholdet norsk 1 

Modul 1, som går høsten 2021, fokuserer på bøker i bruk. Her tar vi for oss både skjønnlitteratur og sakprosa, og undersøker hvordan vi kan jobbe med ulike tekster i klasserommet. Barne- og ungdomslitteratur er en sentral del av emnet, og vil skal lese mye god litteratur for barn og unge. I tillegg vil lærerens egen lesing bli tematisert, og vi kommer derfor også til å lese to romaner for voksne. 

Modul 2, som går våren 2022, fokuserer på språket i bruk. Her arbeider vi med språket som system, språklig mangfold og de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlighet. 

Du finner emneplanene, inkludert litteraturliste, til de to modulene her: 

Merk at det vil komme en del endringer i litteraturlisten for modul 2 i løpet av høsten.  

Praktisk informasjon 

Studiet er delvis nettbasert og delvis samlingsbasert. Vi har seks obligatoriske samlingsdager i hver modul, fordelt på tre samlinger med to samlingsdager hver gang. I tillegg er mye av undervisningen i emnet basert på oppgaver dere studenter arbeider med via internett i etterkant av samlingene. Samlingsdagene er på Breistein på dagtid, fra kl. 09.00 til 15.00, men pga. koronapandemien kan det bli nødvendig å gå over til digitale samlinger via Zoom. Dette kommer vi tilbake til når vi ser hvordan smittesituasjonen utvikler seg over sommeren. Følg derfor med på Canvas! Datoene for samlingene er: 

Høsten 2021 

 1. samling:torsdag26. – fredag 27. august 
 2. samling:torsdag30. september - fredag 1. oktober 
 3. samling:torsdag11. - fredag 12. november 

Våren 2022 (med forbehold om endringer) 

 1. samling:torsdag13. og fredag 14. januar 
 2. samling:torsdag17. og fredag 18. februar 
 3. samling:torsdag21. og fredag 22. april 

NLA bruker læringsplattformen Canvas. All informasjon vil bli tilgjengelig her, og alle de obligatoriske arbeidskravene skal leveres via Canvas. Som det går frem av emneplanen, er deler av pensum å få som kompendium. Dette vil være tilgjengelig på Canvas så fort det er klart, i god tid før første samling. Undervisningsplan for samlingene blir også lagt ut på Canvas. Første samling er lagt relativt sent på høsten, slik at dere skal ha mulighet til å starte arbeidet med å lese primærlitteratur og faglitteraturen før første samling – se under: 

Forberedelse til første samling 

Vi skal bruke en del tid til å arbeide med primærlitteratur (romaner, sakprosatekster osv.) på samlingene. Derfor er det svært viktig at du leser og har med primærlitteraturen til de ulike samlingene, både med tanke på eget og medstudenters læringsutbytte. Hvilken litteratur som er aktuell for de ulike samlingene vil det bli gitt nærmere informasjon om i undervisningsplanen på Canvas. Til første samling må dere ha lest og ha med disse tekstene: 

 • Leksikon om lys og mørke (Simon Stranger, 2018) 
 • Tante Ulrikkes vei (Zeshan Shakar, 2017) 
 • Kontekst 8-10, Tekster 5. (Gyldendal, 2020) 
 • Salto 5b Elevbok, Smart Bok - nynorsk versjon (2. utgave, Gyldendal, 2020) 

Det kan også være lurt å starte med å lese faglitteratur. Oversikt over faglitteraturen finner du i litteraturlisten i emneplanen. Begynn gjerne med disse tekstene: 

Du kan lese mer om videreutdanningen i norsk på nettsidene våre, og her finner du også kontaktinformasjonen til studieveileder Jorunn Bernssen (Jorunn.Bernssen@nla.no). Ta gjerne kontakt med henne dersom du har spørsmål knyttet til rutiner for studenter. Dersom du har spørsmål om innholdet i faget, arbeidskrav, gjennomføring av samlinger eller liknende, ta gjerne kontakt med meg.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som student og ser frem til å treffe deg i august! 

 

Norsk 2, 5-10

Velkommen til andre del av videreutdanningen i norsk på NLA Høgskolen! Å være norsklærer er et privilegium. Vi får være med når barn og unge utvikler seg som lesende og lyttende, skrivende og (sam)talende mennesker. Vi får være med når barn og unge erobrer språket, erobrer ordene 

Norskfaget spiller en avgjørende rolle for elevenes danning og identitetsutvikling. Faget skal romme både utvikling av fantasi, kreativitet og evne til kritisk tenkning, og det skal bidra til å forberede elevene på å delta i arbeidslivet og i demokratiet. Vi på norskseksjonen på lærerutdanningen på NLA ser frem til å utforske alt dette sammen med dere studenter i studieåret som ligger foran.  

Innholdet norsk 2 

Modul 1, som går høsten 2021, fokuserer på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlighet. Her kommer vi blant annet inn på lese- og skrivestrategier, kritisk literacy, digital kompetanse, vurdering og norsk som andrespråk. 

Modul 2, som går våren 2022, fokuserer på språklig og litterært mangfold. Temaet språklig mangfold tar for seg språkhistorie, dialektologi, språksosiologi, nordiske språk og språkdidaktikk. Temaet litterært mangfold omfatter både sjangerlære, litteraturteori, litteraturhistorie og litteraturdidaktikk, og her skal vi ikke minst lese mye god litteratur.  

Du finner emneplanene til de to modulene her: 

Merk at det vil komme en del endringer i litteraturlisten til modul 2 i løpet av høsten.  

Praktisk informasjon 

Studiet er delvis nettbasert og delvis samlingsbasert. Vi har seks obligatoriske samlingsdager i hver modul, fordel på tre samlinger med to samlingsdager hver gang. I tillegg er mye av undervisningen i emnet basert på oppgaver dere studenter arbeider med via internett i etterkant av samlingene. Samlingsdagene er på Breistein på dagtid, fra kl. 09.00 til 15.00, men pga. koronapandemien kan det bli nødvendig å gå over til digitale samlinger via Zoom. Dette kommer vi tilbake til når vi ser hvordan smittesituasjonen utvikler seg over sommeren. Første fremmøte/undervisning er 30. august. Datoene for samlingene er: 

Høsten 2021 

 1. samling:30. og 31. august
 2. samling:4. og 5. oktober
 3. samling:15. og 16. november

Våren 2022 (med forbehold om endringer) 

 1. samling:17. og 18. januar
 2. samling:21. og 22. februar
 3. samling:25. og 26. april

NLA bruker læringsplattformen Canvas. All informasjon vil bli tilgjengelig her, og alle de obligatoriske arbeidskravene skal leveres via Canvas. Som det går frem av emneplanen, er deler av pensum å få som kompendium. Dette vil være tilgjengelig på Canvas ved studiestart. Undervisningsplan for samlingene blir også lagt ut på fagsiden på Canvas i begynnelsen av august. Første samling er lagt relativt sent på høsten, slik at dere skal ha mulighet til å starte arbeidet med å lese faglitteraturen før første samling. Jeg anbefaler å begynne med bøkene Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen av Astrid Roe (Universitetsforlaget, 2014) og Å lære å skrive av Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes (Universitetsforlaget, 2021, forventet i salg fra 9. august). 

Du kan lese mer om videreutdanningen i norsk på nettsidene våre, og her finner du også kontaktinformasjonen til studieveileder Jorunn Bernssen (Jorunn.Bernssen@nla.no). Ta gjerne kontakt med henne dersom du har spørsmål knyttet til rutiner for studenter. Dersom du har spørsmål om innholdet i faget, arbeidskrav, gjennomføring av samlinger eller liknende, ta gjerne kontakt med meg. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som student og ser frem til å treffe deg i august! 

 

PED årstudium

Velkommen som ny student ved NLA Høgskolen!  

Vi er glade for at vi kan ønske deg velkommen til studier hos oss og for at vi kan invitere deg til en tilnærmet normal, fysisk studiestart. Merk at du må møte opp og registrere deg for å beholde studieplassen din. Ta med legitimasjon! Her har vi samlet nyttig og detaljert informasjon du trenger i forbindelse med studiestarten.

Innføringsuken 

TIRSDAG 17. AUGUST er første dag for alle nye pedagogikkstudenter ved NLA Høgskolen. Oppmøte ved NLA Høgskolen i Amalie Skrams vei 3, Sandviken, Bergen. Merk at vi i år – på grunn av smittevernhensyn – har to puljer: Om morgenen møter alle studenter som har fått plass på ett av våre to bachelorprogram samt noen få årsstudiestudenter som får informasjon om dette (gruppe 1), og etter lunsj møter resten av de som har fått plass på årsstudiet (gruppe 2):

Gruppe 1: Bachelorstudenter og alle på årsstudium med etternavn A–F:
Åpning og informasjon kl. 10.00, registrering i Storstuen fra kl. 09.15.

Gruppe 2: Alle på årsstudium med etternavn GÅ:
Åpning og informasjon kl. 13.30, registrering i Storstuen fra kl. 13.00.

Medstudenter inviterer til et eget fadderopplegg flere av ettermiddagene under oppstartsuken. Informasjon om fadderopplegget gis første dag.

ONSDAG 18. AUGUST starter innføringskurset i pedagogikk, og begge grupper møter klokken 13:30 – 16:15 i Salem konferansesenterSigurds gate 6, Bergen. Deltagelse i innføringskurset er nødvendig for å komme godt i gang med studiet. Temaene legger grunnlaget for å forstå helheten i pedagogikkfaget og gir overblikk over hva studiet består i. 

TORSDAG 19. AUGUST fortsetter kurset i Salem konferansesenterSigurds gate 6, Bergen, med bachelorstudentene samt noen årsstudiestudenter om morgenen (gr. 1), og resten av årsstudiet etter lunsj (gr. 2). 

FREDAG 20. AUGUST, om formiddagen, skal alle igjen ha samlet undervisning i Salem konferansesenter, fra kl. 09:30 – 12:15.

Ordinær undervisning 

Fra og med mandag 23. august starter den ordinære undervisningen. Det blir undervist i to klasser, fordelt i gruppe 1 og 2 på samme måte som i oppstartsuken. Faste dager for begge grupper i P101-104 er tirsdager og torsdager, pluss et oppgaveseminar over seks mandager. Alle dager i auditorium 1. Detaljert undervisningsplan finner du på emnets hjemmeside på læringsplattformen Canvas. Canvas vil være tilgjengelig fra 1. august. For å få tilgang må du først semesterregistrere deg og aktivere din brukerkonto. Les mer om hvordan her:  Frist for å betale studieavgiftene er 1. september. Du må både ha betalt og registrert deg for å få studentbevis og støtte fra lånekassen.

Om emnet P101-104 

Hovedemnet for første året i pedagogikkstudiet er P101-104, med omfang 40 studiepoeng (stp). Også bachelorstudiene i pedagogikk skal ha P101-104 det første studieåret. For å få et fullt årsstudium (60 stp) må man i tillegg ta EX101 Examen philosophicum (10 stp) og EX102 Examen facultatum (10 stp). EX101 og EX102 har undervisning onsdag og fredag. Har du ex.fil. og/eller ex.fac. fra før, kan du velge andre frie emner for å oppnå 60 studiepoeng i løpet av studieåret. Emnet P101-104 er satt sammen av fire hovedtemaer:  

P101
 Pedagogiske grunnlagsproblemer,  
P102 Oppdragelses- og undervisningslære,  
P103 Pedagogisk psykologi, og  
P104 Pedagogisk sosiologi og historie.  

Delene sees i sammenheng og gir til sammen en innføring i pedagogikkfaget. I høstsemesteret undervises delene P101 og P102. I vårsemesteret delene P103 og P104. Hvis du vil begynne å lese på pensum allerede nå, anbefaler vi at du starter med disse to tekstene: 

van Manen, M. (1993). Pedagogisk takt: Betydningen av pedagogisk omtenksomhet.  
       Nordås: Caspar forlag. Utvalg: Kap. 1–3. (59 sider). (Teksten kan leses fra http://www.bokhylla.no/) 

Mollenhauer, K. (1996). Glemte sammenhenger: Om kultur og oppdragelse. Oslo: Gyldendal Ad Notam. Utvalg: Forord, s. 8–10; Innledning, s. 13–23. (13 sider).  
(Teksten ligger i det digitale kompendiet på Canvas). 

Se ellers litteraturlisten. Den finner du nederst i emneplanen.

Studieadministrasjonen i Sandviken 

Studieadministrasjonens åpningstider er mandag til fredag kl. 08:30–15.00. Du kan henvende deg i luken i resepsjonen i første etasje, eller ringe sentralbordet på 55 54 07 00 om du trenger kontakt studiekonsulent Miriam Bjånesøy Pedersen. Hun er kontaktperson for alle studieadministrative spørsmål for pedagogikk-studentene. Du kan også bestille en studieveiledning med Pedersen via dette skjemaet eller kontortelefon: 55 54 07 48, og e-post: mirped@nla.no  

PED-emner 200-nivå

Oversikt oppstartsdato enkeltemner pedagogikk 200 nivå høsten 2021:
(Med forbehold om endringer).

P211 Interkulturell pedagogikk:
Uke 34, tirsdag 24.08 kl. 08:30 ̶̶ 11:15, Storstuen (Obligatorisk oppmøte).   

P232 Pedagogisk ledelse:
Uke 34, torsdag 26.08 kl. 09:00 ̶̶ 11:45, auditorium 4.

P259 Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk:
Uke 35, tirsdag 31.08 kl. 13:15 ̶̶ 16:00, Storstuen. (Obligatorisk oppmøte).

P263 Spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i et systemperspektiv:
Uke 34, fredag 27.08 kl. 08:30 ̶̶ 11:15, Auditorium 1. (Obligatorisk oppmøte).

P270 Metode i forsknings og utviklingsarbeid:  
Uke 34: mandag 23.08 kl. 13:15 ̶̶ 16:00, Auditorium 1.

P271 Pedagogisk debatt:
Uke 34: onsdag 25.08 kl. 09:35 ̶̶ 11:15, Auditorium 2.

Sjekk TimeEdit NLA Høgskolen samt Canvas-siden for ditt emne for å få informasjon om eventuelle endringer. Ta gjerne kontakt om noe er uklart.

Med ønske om en god studiestart,

Miriam Bjånesøy Pedersen
Studiekonsulent
TLF: 55 54 07 48
Mail: mirped@nla.no

Ped. veil. 1, modul 1

Velkommen som student på studiet  Pedagogisk veiledning 1,  modul 1  

Velkommen som student. Dette studiet vil kvalifisere deg til å veilede studenter i lærerutdanningen, nyutdannede i skole- og barnehage, samt annen type pedagogisk veiledning. Det utgjør 15 stp og er første modulen i et studium du kan bygge videre senere til 30 stp om du ønsker.  

Samlingene som vil strekke seg fra september til april, er lagt til NLA Høgskolen, Breistein, og plassert på ulike ukedager på dagtid, primært kl 09.00-15.00 

På modul 1 vil du få en grunnleggende innføring i pedagogisk veiledning og du vil kunne velge å fordype deg den konteksten du primært står i og ønsker en hevet kompetanse i. 

Gunnvi Sæle Jokstad, Trude Kyrkjebø og Anne Lene Bakke Toppe vil undervise.

Første samling vil være tirsdag  21. september  kl  09.00 - 15.00  i  NLA Høgskolen sine lokaler på Breistein.  Det vil bli skiltet til hvor du skal være.

På denne samlingen vil det bli orientering om studiet med fagplan og pensumbøker, samt en kort presentasjon av ulike teorier og elementer i veiledningssamtalen. Som forberedelse kan vi anbefale å lese Kåre Skagen (2013). I veiledningens landskap, kap. 1. Kapittelet vil bli lagt ut på fagets nettsider.  

På første samlingen vil vi også legge til rette for å danne basisgrupper og for å ta bilde til studentkort. 

Ytterligere informasjon med datoer og plan for alle undervisningsdagene legges ut på fagets nettside som dere vil få tilgang til etter at dere har bekreftet at dere tar imot studieplassen.   

Da gjenstår det å si at vi gleder oss til å møte dere og starte opp med en ny gruppe! Vi har hatt stor glede av å være emneansvarlige for dette studiet i en årrekke og det å kunne møte erfarne yrkesutøvere i skole og barnehage for samspill og dialog, er en svært berikende og spennende setting å undervise i.  

Velkommen som student og til 1. samlingen  21. september. Skulle det være ytterligere behov for informasjon, ta gjerne kontakt på: gsj@nla.no.

Ped. veil. 1, modul 2

Velkommen som student på studiet  Pedagogisk veiledning 1,  modul 2 

Velkommen på videre studier i pedagogisk veiledning.  Etter å ha avlagt og bestått eksamen i modul 1, vil du nå bygge videre på din kompetanse. Det er gledelig. I denne modulen skal vi ha fokus på veilederen og emnet har tittelen: VUPEDVEI1-M2 Meg selv som veileder. 

Samlingene er fortsatt lagt til NLA Høgskolen, avdeling Breistein og er plassert på ulike ukedager kl. 09.00-15.00  

Første samling vil være fredag 24. september  kl  09.00 -15.00. Det blir skiltet til undervisningsrommet.  

På denne samlingen vil det bli orientering om studiet med fagplan og pensumbøker, samt en undervisningsøkt knyttet til tema Læring og innovasjon. Som forberedelse anbefaler vi å lese i og gjøre dere kjent med Karlsen, T., J. (red.) (2011): Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Noe i denne boken er obligatorisk pensum, annet kan anbefales som selvvalgt. Vi vil også legge til rette for å danne/evt justere basisgrupper.  

Øvrige informasjon og plan for undervisningsdagene legges ut på fagets nettside, og denne vil bli oppjustert fram mot studiestart.  Øvrige datoer som er satt opp (kan bli justeringer) er: onsdag 27. oktober,  tirsdag 30. november, onsdag 26. januar., tirsdag 15. mars og mandag 4. april. 

Da gjenstår det å si at vi gleder oss til å møte dere og starte opp med en ny gruppe på modul 2. Det å ha ansvar for dette studiet og gjennom det kunne møte og gå i dialog med erfarne yrkesutøvere, er en berikende og spennende setting å undervise i.  

Velkommen igjen til felles samhandling og nye oppdagelser! Skulle det være ytterligere behov for informasjon fra meg, ta gjerne kontakt på gsj@nla.no. 

Praktisk teologi og ledelse

Semesterstart høsten 2021 for årsstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL) ved NLA Høgskolen

Velkommen til et spennende og utfordrende studium som student på årsstudium/bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL) ved NLA.  Årsstudium i PTL kan tas alene eller som første året av det treårige Bachelorstudiet i PTL.  

Vi starter studieåret med semesteråpning på NLA Høgskolens studiested i Amalie Skrams vei 3 i Sandviken tirsdag 17. august kl. 1000. Det blir registrering av nye studenter fra kl. 0915. Åpningen vil gi informasjon om studiet og studielivet. 

Etter semesteråpningen blir det felles lunsj (gi melding til bjasov@nla.no dersom du har allergier/spesielle behov når det gjelder mat på åpningsdagen). 

Resten av oppstartuken (ons 18.-fre 20.aug) vil bestå av innføring i akademisk læring og skriving, innføring i generell bibelkunnskap og en første smak på undervisning i de ulike emnene sammen med de andre studentene ved avdeling for teologi, religion og filosofi.  

Vi vil anbefale deg å delta på alle disse samlingene. Innføringsuken er viktig både for å komme raskt i gang og for å få en god oversikt over studiet allerede ved semesterstart.  

I innføringsperioden, i uke 33 og 34, vil det være en rekke arrangement for deg som er ny student hos oss, både av faglig og sosial art. Vi kan spesielt nevne innføringsdagen mandag 23. august, dere bl.a. skal besøke Nykirken og møte biskopen i Bjørgvin sammen med studentene i andre teologiløp. Dagen inneholder også flere sosiale innslag. I tillegg til det faglige opplegget er dette en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandre. 

Det arrangeres også ulike sosiale sammenkomster i regi av fadderne de andre ettermiddagene/kveldene disse ukene. Mer informasjon om innføringsperioden gis ved semesterstart. 

Undervisningen på årsstudiet i PTL er organisert i obligatoriske undervisningsuker (minst 80 % oppmøte kreves). Undervisningsuken starter vanligvis tirsdag morgen kl. 0835 og slutter fredag kl. 1500. De fleste dager er det undervisning fra 0835–1500. 

Undervisningsukene er tilgjengelig til studiestart. 

Emner høsten 2021:  

RELPED110 Relasjonsledelse (10 stp.) 
Emneansvarlig: Rolf Kjøde  
TEOL110 Bibelen – fortelling, fortolkning og formidling (10 stp.) 
Emneansvarlig: Rune Øystese 

TEOL130 Innføring i praktisk teologi (10 stp.) 
Emneansvarlig: Rolf Kjøde

Våren 2022 (uke 4, 7, 10 og 17)  
TEOL140 Teologi for en misjonal kirke (10 stp.) 
RELPED120 Ledelsesfilosofi (10 stp.) 
RELPED130 Danning og trosopplæring – barn og unge (10 stp.)  

Studietur 

I uke 11-12 på våren planlegges det studietur for PTL. Avklaring om gjennomføring av dette ifht. korona-situasjonen vil forhåpentlig foreligge i løpet av høsten. Turen går til København og klosteret Bjärka-Säby i Sverige og består av besøk i ulike typer menigheter, spennende forelesninger, pilegrimsvandring og retreat. Prisen for denne ekskursjonen betales separat (i tillegg til vanlig studieavgift), maks pris er kr. 7500, eksklusiv (fly)reise. Mer info om studieturen kommer. 

Timeplaninformasjon om oppstart blir også lagt ut på nettsiden vår. Undervisningsplanene og detaljert oppsett for de enkelte undervisningsukene vil ligge i Canvas før semesterstart. Vi minner om at undervisningen på PTL er obligatorisk. Det betyr at du må ha deltatt på minimum 80 prosent av undervisningen for å kunne framstille deg for eksamen.  

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om den informasjonen som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen.  

Etter årsstudiet i PTL velger du som skal ta bachelorgraden 60 studiepoeng (stp.) med relevante emner, for eksempel emner fra årsstudium i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) ved NLA Høgskolen eller andre studier i inn- eller utland. Om høsten i det avsluttende tredje året i bacheloren i PTL tar du disse emnene: TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis og TEOL220 Sjelesorg med praksis, samt begynner på enten PTL231 Bacheloroppgave i praktisk teologi og ledelse eller PTL235 Bachelorprosjekt i praktisk teologi og ledelse. Om våren tas TEOL210 Kristologi i møte med vår tid og RELPED230 Innovasjon og læring i kirkelig kontekst, samtidig som bacheloroppgaven/bachelorprosjektet ferdigstilles. 

Praksis 

Det er langsgående praksis på PTL. Det betyr at du som student er i praksis de ukene det ikke er undervisning. Praksisen er beregnet til ca. 100-120 timer per semester, slik at det også skal være tid til selvstudium. Hver praksisplass har minst én godkjent praksisveileder. Sammen med praksisveileder utarbeider du plan og mål for praksisen. Praksisen har fokus på å utvikle dere som ledere og formidlere. Vi har fått på plass mange interessante og utfordrende praksisplasser, og tilbakemeldingene fra tidligere PTL-studenter er veldig gode. Etter å ha blitt presentert for de ulike praksisplassene allerede på første obligatoriske undervisningsdag, vil dere bli fordelt på ulike praksisplasser, med utgangspunkt i det dere har ønsket.  

Dersom noen av dere ønsker å få godkjent praksis på et alternativt praksissted, ber vi om at dere tar kontakt med praksisleder Petter Ekerhovd Ottersen (Petter.Ekerhovd-Ottersen@nla.no) snarest mulig, dersom dere ikke allerede har gjort det. Kravene knyttet til praksisveileder og minimum praksistid er de samme. 

For studier som inneholder praksis er det krav om at det legges frem politiattest. Attesten må være levert og godkjent før studenten kan starte opp i praksis.  

Støtte fra Lånekassen 

Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  
Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Jo raskere du søker, jo tidligere får du pengene dine. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Søknadsfristen for å få støtte høsten 2021 er 15. november. Oppgi navnet på din utdanning og NLA Høgskolen som ditt lærested. 

Har du spørsmål angående studiet, ring 55 54 07 00.  

Hjertelig velkommen til NLA!                                         

Skolemiljø og ledelse

Skolemiljø og ledelse (VUSOL301)

Velkommen som student ved NLA Høgskolen!

I dette skrivet får du utfyllende opplysninger om forberedelser til og oppstart av studiet høsten 2021.

Den første samlingen er 07. og 08. september 2021.

Vi starter klokken 10.00 på Terminus hotell, nærmeste nabo til Jernbanestasjonen i Bergen. Pakke fra Grand Hotel Terminus (https://www.grandterminus.no/) mht. overnatting, med avtalefestet pris:
· Enkeltrom inklusive frokostbuffet: 1090,- per døgn 
· Dobbeltrom inklusive frokostbuffet: 1290,- per døgn

Vi bruker den digitale læringsplattformen Canvas. Du vil der finne den nødvendige informasjonen om undervisningen på studiet. Det er viktig at du sjekker Canvas jevnlig. Du vil finne informasjon i Canvas når det nærmer seg studiestart.

Det legges opp til at du gjennom hele studiet skal jobbe med et utviklingsprosjekt på egen skole, knyttet til Opplæringslovens kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø. Vi utfordrer deg allerede nå til å begynne å tenke på hva du ønsker å jobbe med på egen skole. Du skal skrive et utkast til en tematikk for utviklingsprosjektet ditt, og levere det inn på Canvas. For detaljert info om hva du skal gjøre, se vedlegg. Frist: Seinest 30. august.

Med bakgrunn i innleverte utkast, vil dere, før første samling, bli delt inn i basisgrupper på fem personer. Gruppen får egen veileder. Disse gruppene vil ha en viktig funksjon under hele studiet. Det er møteplikt på alle samlingene. Blir du forhindret fra å møte på en samling må du melde fra på forhånd. Inntil 1 dags fravær i løpet av studiet er akseptert. Se ellers eget skriv om basisgrupper på Canvas. 

Lese-liste for hver samling blir lagt ut på Canvas. 

For deg som er tilreisende og trenger hotell, har NLA en avtale med Best Western, Hordaheimen i C. Sundts gate 18. Det er et rimelig og greit boalternativ, men husk å melde fra ved bestilling at du selv skal betale for oppholdet. 

Mer informasjon om studiestedet NLA Høgskolen i Sandviken finner du her.

For aktivering av brukerkonto, les mer her. Kontoen bruker du for pålogging til bl.a. Canvas. Husk også semesterregistrering i Studentweb fra 1. august 2021 (frist 1. september 2021).

Studieadministrasjonens åpningstider er mandag til fredag fra kl. 08.30 til 15.00. Studiekonsulent Miriam Malene B. Pedersen er kontaktperson for alle studieadministrative spørsmål som ikke gjelder opptak. Hun kan kontaktes på e-post MiriamMalene.Pedersen@nla.no, eller treffes på kontoret. Ring gjerne for avtale.

Koronatiden gjør at vi kanskje må gjennomføre noe av dette som digital-undervisning, men i utgangspunktet er det samlingsbasert.

Lykke til med studiet!

Forberedelser til studiet: 

 • Som en forberedelse til første samlingen i september, skal studenten lese følgende to tekster: 
  • Brunstad, P.O. (2017). Beslutningsvegring: Et Ledelsesproblem. Oslo: Gyldendal Akademisk. 
  • Løvlie, L. (2019). Farvel til verktøyskolen. I: Pettersvold, M. og  Østrem S. (2019). Problembarna : Metoder Og Manualer I Barnehage, Skole Og Barnevern. Oslo: Cappelen  Damm Akademisk, (s. 279-301). 
 • Før første samling skal den enkelte student skrive et refleksjonsnotat der dere formulerer og kort presenterer en problemstilling som dere ønsker å arbeide videre med gjennom studiet. Problemstillingen skal knyttes til arbeidet med forbedring av skolemiljø på studentens arbeidsplass, og da særlig i lys av utfordringene som ligger i §9A. Dette kan enten være som en del av et pågående arbeid eller noe som dere ønsker å iverksette i nær fremtid. Frist for innsending er mandag 30. august. Send inn til faglig administrator av emnet, Aleksandra Kurdel Aleksandra.Kurdel@nla.no
 • Emneplanen for studiet, med litteraturliste, finner du her. 
Spes.ped. 1, 5-10 KFK

Velkommen til studier i spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen!

Dette brevet går til deg som er tatt opp som student 2021-2022 på det samlingsbaserte studiet i spesialpedagogikk innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. Vi håper du allerede har vært inne på hjemmesiden vår og funnet informasjon om studiet? 

Der ligger emneplanene som forteller litt om arbeidsmåtene, litteraturen for studiet og dato for samlingene. Studieåret 2020-2021 ble alle samlingene gjennomført digitalt på grunn av koronasituasjonen. Vi håper selvsagt ikke det blir nødvendig kommende år, men vi må nok i alle fall vurdere situasjonen når det gjelder første samling i august. Av hensyn til de som må bestille flybilletter, vil vi gi beskjed den første uken i august hvordan det blir med denne samlingen. Planen er imidlertid å gjennomføre alle samlingene på Grand Hotel Terminus, et av de historiske Bergenske hotellene. Det ligger svært gunstig til for tilreisende; like ved siden av et stort parkeringshus, Bergen jernbanestasjon og Bybanen som går direkte til Flesland. Hotellet tilbyr også overnatting til avtalepris (kr. 990 pr. døgn i enkeltrom, kr. 1190 pr. døgn i dobbeltrom – begge deler med frokost), men det er naturligvis mange andre hoteller å velge mellom i gangavstand til Terminus. Alle samlinger er lagt til tirsdager og onsdager, og første samling høsten 2021 er 24.- 25.august. Tidsrammen er kl. 9-15 begge dager på alle samlingene.

Studiet starter imidlertid allerede før dette! Det er forarbeid til hver samling. Dette kan handle om ulike oppgaver, men omfatter alltid en eller to nettforelesninger. Det vil være en forutsetning at disse er gjennomgått dersom du skal få utbytte av samlingen. Både nettforelesningene og all nødvendig informasjon vil du finne på vårt fellesområde (Spesialpedagogikk 1, 5-10, KFK) på Canvas, som er den nettplattformen som både vi lærere og du som student vil bruke gjennom hele studiet. Her vil ressursene legges ut etter hvert som de er klare, og vi tar sikte på at det meste som trengs før første samling er på plass fra 1.august. For å få tilgang til Canvas, må du semesterregistere deg og aktivere din brukerkonto ved NLA. Se mer informasjon om dette i tilbudsbrevet du har mottatt (med tilbud om studieplass). NB: Du vil ikke kunne opprette brukerkonto før du har fått PIN-kodebrev. Dette vil bli sendt ut etter 27. juli 2021. i etterkant av dette får du tilgang til Canvas, som vil være tilgjengelig for deg fra 1.august. Les mer her. 

Du må ha registrert deg for å få studentbevis. Kanskje du ønsker å komme i gang med studiet allerede i sommer? Da anbefaler vi en av bøkene som står under hovedbøker på litteraturlisten på nettet: Haug, P. (2021). Spesialundervisning. Ei innføring. Samlaget. Det som tas opp i denne boken, kommer vi til å fokusere på ifm med første samling. Dersom du har spørsmål som du ikke får svar på her eller via Canvas, er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-post. Vi svarer så snart vi kan!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som student i spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen, og ser fram til å møte deg i august! 

Småbarnspedagogikk

Velkommen til nytt studium!  

Her kommer noen praktiske opplysninger før studiestart. Et av målene for studiet er at du som student skal videreutviklet din faglighet i forhold til arbeidet med barn under 3 år. Sammen med modul 1 - Barnehagepedagogikk (30 studiepoeng), vil dette gi deg formell kompetanse som barnehagelærer.  

Vi starter undervisningen med registrering og informasjon onsdag 15. september klokken 09.00. Torsdag 16. september planlegger vi en kulturell opplevelse for barn under tre år.   

Emneplanen og litteraturliste er tilgjengelig på NLA Høgskolen sine nettsider.  

En del av litteraturen vil bli samlet i et kompendium som vil være tilgjengelig digitalt. Dette vil du finne på studiets side på Canvas om lag 3 uker før studiestart.  

Læringsplattformen Canvas blir brukt for informasjon og kommunikasjon mellom student og studiested. Her blir det lagt ut presentasjoner fra undervisning, du leverer oppgaver osv. Dersom du er ukjent med Canvas anbefaler vi deg å se gjennom denne opplæringen: https://usn.instructure.com/courses/346/modules . Gå til «moduler» og se spesielt på punkt 1-5 der. Denne opplæringen viser ikke alt nøyaktig slik du vil finne det ved NLA, men det vil hjelpe deg å gjøre deg kjent med systemet. Gjør gjerne innstilling slik at du får meldinger til din e-post. Du vil få en epost når Canvas-siden for faget er klar.   

Husk å aktivere brukerkonto ved NLA for å sette passord for innlogging i Canvas. Se informasjon om semesterregistrering og aktivering av brukerkonto i tilbudsbrevet (brev med tilbud om studieplass).  

Som faglig forberedelse før oppstart, anbefaler vi at alle leser «Temaheftet om de minste barna i barnehagen» av Ninni Sandvik (Kunnskapsdepartementet, 2006). Denne kan du også finne på kunnskapsdepartementets nettsider.  

Studiet er organisert med fem todagers-samlinger på campus Breistein, tre samlinger høsten 2021 og to samlinger våren 2022. Mellom samlingene på campus ligger seks nettsamlinger, se vedlagt plan.  All undervisning er obligatorisk, og det kreves minimum 80 prosent deltakelse for å få ta eksamen.  

Praksis skal være på ti dager, hvorav fem dager sammenhengende.  Praksis har 10 dagers omfang i samme barnehage, hvorav minimum 5 dager er sammenhengende. Studentene ordner praksisplass selv. Det er ønskelig at en finner praksisplass i annen barnehage/avdeling enn en selv arbeider, så langt det er mulig. Praksis skal være på avdeling for barn hovedsakelig under 3 år.  

Informasjon om samlinger finner du her.

Ytterligere informasjon om studiet gis i løpet av første samling.  

Varmt velkommen!

 

Behov for tilrettelegging?

Ta kontakt med en studieveileder i god tid før studiestart hvis du har behov for ekstra tilrettelegging. På denne måten kan vi sammen forberede en god studiestart. Se ellers Tilrettelegging for mer informasjon.

Studentlivet i Bergen

Student Bergen er en studentportal som driftes av Utdanning i Bergen. Her finner du tips om fjellturer, badesteder, museer, festivaler og kulturarrangører i tillegg til annen praktisk informasjon.

robert-bye-4jHzJU1PcU8-unsplash.jpg

På nettsidene til Utdanning i Bergen finner du en bred oversikt over studentorganisasjoner og velferdstilbud rettet mot deg som studerer i Bergen. I tillegg kan du finne en oppdatert og fyldig kalender som viser ulike kulturarrangement og hendelser.

Følg med på Utdanning i Bergen sine Facebooksider for jevnlig oppdatering over studentaktiviteter i Bergen.