Korona

Våren 2022

Nedenfor finner du nyttig informasjon og lenker angående undervisning våren 2022. Husk også å følge med på Canvas for oppdatert informasjon om dine emner og ditt studiested.

Skjema for påvist covid-19

Student som får påvist covid-19 melder dette på eget skjema.

Melding om fravær fra undervisningen

Dersom du har fravær på grunn av covid-19 så melder du ifra om dette på samme måte som ved vanlig sykdom. Dersom du ønsker å søke om å få tilrettelagt undervisning, vil søknaden bli vurdert av emneansvarlig. Det er viktig at du ikke oppgir sensitive personopplysninger (for eksempel om helsetilstand) i denne henvendelsen. Ta heller kontakt med emneansvarlig på telefon dersom du må informere om slike forhold.

Studenter som ikke har mulighet for å delta i undervisning på grunn av covid-19 som er knyttet til egne dokumenterte helseutfordringer, kan melde fra om dette i skjemaet som du finner her. Studieadministrasjonen vil behandle henvendelsen og melde videre til emneansvarlige.

Forkunnskapskrav og progresjonskrav for oppstart våren 2022

Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i vårsemesteret 2022 eller høstsemesteret 2022 på grunn av forhold relatert til koronavirus, kan rektor gi dispensasjon fra forkunnskapskravene. Studentene kan bli pålagt å gjennomføre forkunnskapskravene innen en fastsatt tid for å kunne fortsette i studiet. Se midlertidig forskrift.

Undervisning for våren 2022

Her finner du utfyllende informasjon om undervisning for våren 2022.

 

Informasjon om korona-situasjonen i din studieby

De kommunale nettsidene har informasjon om korona-situasjonen, inkludert informasjon om vaksinering:

Artikler

24.01.22: Undervisning fra uke 5

20.01.22: Eksamen våren 2022

09.12.21: Nye nasjonale smitteverntiltak

30.11.21: Informasjon om eksamen ved NLAs studiesteder

16.08.21: Smittevern ved studiestart