Korona

Melding om fravær pga Covid-19: 

Fravær på grunn av Covid-19 meldes på tilsvarende måte som sykdom meldes, og vurdering av søknad om tilrettelegging avgjøres på samme måte/av samme instans som ved sykdom, det vil si til emnensvarlig på Canvas. Det må ikke oppgis sensitive personopplysninger (for eksempel om din helsetilstand) i denne henvendelsen. Ta heller kontakt med emneansvarlig på telefon dersom du må orientere om slike forhold.

Studenter som er i risikogruppe eller bor sammen med noen i risikogruppe, kan melde ifra om dette på eget skjema (se under)

Se også utfyllende informasjon her.

Artikler


30.10.2020: Eksamen og praksis høsten 2020

29.10.2020: Nye nasjonale innstramminger

 

16.09.2020. Fortsatt digital undervisning i Bergen

04.09.2020: Viktig informasjon til studenter i BERGEN fra smittevernoverlegen

28.08.2020: Rammer for utdanning studieåret 2020-2021

28.08.2020: Skjema for å melde fra om fravær fordi du selv eller noen du bor med, er i risikogruppe 

28.08.2020: Informasjon om avsluttende vurdering høsten 2020

07.08.2020: Smitteverntiltak ved studiestart høsten 2020

05.08.2020: Skjema for å melde fra om påvist smitte av korona (studenter)

16.07.2020: Hvordan blir høsten 2020?

10.06.2020: Kartlegging koronasituasjonens påvirkning BRY.DEG2020

29.05.2020: Kurs i smittevern for studenter

19.05.2020: NLA åpner for de som trenger det

18.05.2020: Tilleggslån korona for studenter-Lånekassen

07.05.2020: Takeaway-bibliotek

14.04.2020: Uninetts Zoom-tjeneste er trygg

02.04.2020: NLA vil fortsatt være stengt

31.03.2020: Tilgang til digital litteratur hjemmefra

27.03.2020: Tips til å studere hjemme

24.03.2020: Oppdatert informasjon om eksamen våren 2020

17.03.2020: Siste nytt om Korona-situasjonen på NLA

12.03.2020: Avlysning av undervisning på campus og retningslinjer for studenter