Eksamen

Informasjon om avsluttende vurdering høsten 2020

 

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres digitalt på Zoom administrert av studieadministrasjonen. Unntak fra dette vil det bli varslet om på Canvas.

Skriftlig skoleeksamen

Skriftlig skoleeksamen erstattes av digital skoleeksamen hjemme med samme tidspunkt og varighet som ordinær eksamen. Studentene gjennomfører eksamen med utstyr og sted etter eget valg. Det betyr at det ikke kan stilles krav om at eksamen foregår uten hjelpemidler, og eksamensoppgavene må søkes tilpasset denne situasjonen. Unntak fra dette vil bli det blir varslet om på Canvas.

Praktisk eksamen

Praktisk eksamen gjennomføres digitalt. Unntak fra dette vil det bli varslet om på Canvas.

 

Informasjon om eksamen våren 2020

På grunn av korona-situasjonen, vil de aller fleste eksamener våren 2020 skje digitalt. 

Skriftlig skoleeksamen erstattes av digital hjemmeeksamen i Inspera med samme tidspunkt og varighet som ordinær eksamen. Studentene gjennomfører eksamen med utstyr og sted etter eget valg.  

Muntlig eksamen gjennomføres digitalt på Zoom som er et verktøy integrert i Canvas.

Hjemmeeksamener går som normalt i Inspera.

I lenkene nedenfor, finner du retningslinjer og utfyllende informasjon om eksamen våren 2020. Informasjon om de enkelte eksamener, vil du finne i Canvas- 

Referanseføringer og kildehenvisninger ved hjemmeeksamener våren 2020

Retningslinjer studenter for digital muntlig eksamen våren 2020

Fravær på eksamen: Nettskjema for egenmelding ved fravær som er knyttet til korona

Krav til teknisk utstyr ved digitale skoleeksamer hjemme og muntlig eksamen hjemme

Retningslinjer studenter for skoleeksamen hjemme våren 2020 pga koronasituasjonen

Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen pga koronasituasjonen

Overordnede retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen