Eksamen

Informasjon om eksamen våren 2020

På grunn av korona-situasjonen, vil de aller fleste eksamener våren 2020 skje digitalt. 

Skriftlig skoleeksamen erstattes av digital hjemmeeksamen i Inspera med samme tidspunkt og varighet som ordinær eksamen. Studentene gjennomfører eksamen med utstyr og sted etter eget valg.  

Muntlig eksamen gjennomføres digitalt på Zoom som er et verktøy integrert i Canvas.

Hjemmeeksamener går som normalt i Inspera.

I lenkene nedenfor, finner du retningslinjer og utfyllende informasjon om eksamen våren 2020. Informasjon om de enkelte eksamener, vil du finne i Canvas- 

Referanseføringer og kildehenvisninger ved hjemmeeksamener våren 2020

Retningslinjer studenter for digital muntlig eksamen våren 2020

Fravær på eksamen: Nettskjema for egenmelding ved fravær som er knyttet til korona

Krav til teknisk utstyr ved digitale skoleeksamer hjemme og muntlig eksamen hjemme

Retningslinjer studenter for skoleeksamen hjemme våren 2020 pga koronasituasjonen

Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen pga koronasituasjonen

Overordnede retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen