Oppdatert informasjon om eksamen våren 2020

Slik situasjonen er i dag, blir eksamen ved NLA i utgangspunktet gjennomført etter oppsatt plan, og på opprinnelige datoer, men med tilrettelegging slik at den ikke foregår på campus.

Vi viser til tidligere informasjon om eksamen ved NLA våren 2020.

Skriftlig skoleeksamen erstattes av digital hjemmeeksamen med samme tidspunkt og varighet som ordinær eksamen. Studentene gjennomfører eksamen med utstyr og sted etter eget valg. Det betyr at det ikke stilles krav om at eksamen foregår uten hjelpemidler, og eksamensoppgavene tilpasses denne situasjonen. Det kan vedtas unntak fra denne hovedregelen etter innstilling fra avdelingsleder. Dette vil i så fall bli kunngjort i god tid på Canvas. Eksamen vil bli gjennomført via Inspera.

Muntlig eksamen gjennomføres digitalt på Zoom som er et verktøy integrert i Canvas. 

Hjemmeeksamener går som normalt i Inspera. 

Andre eksamener må i de fleste tilfeller endres til en annen form for eksamen eller utsettes til et senere tidspunkt. Informasjon om dette vil bli kunngjort på Canvas.  

Midlertidige endringer i emneplaner for våren 2020 vil bli lagt ut her. Endringer kan omfatte både vurdering underveis og avsluttende vurdering. 

Emneansvarlig vil legge ut informasjon i Canvas om faglige konsekvenser av eventuelle endringer i vurdeingsordninger. Studenter oppfordres til jevnlig å holde seg oppdater på informasjon fra sine emneansvarlige via Canvas. Her vil det også bli orientert om den praktiske gjennomføringen av eksamen. 

Trenger du noen å snakke med? Her finner du oversikt over studentprester og studieveiledere.