Praksis

Praksis er en viktig del av mange av studiene ved NLA Høgskolen. Å få utøve det du lærer gir deg verdifull ny kunnskap, og erfaring i møte med arbeidslivet.
Praksis utdanning NLA Høgskolen

Praksis er viktig i mange deler av studiene NLA Høgskolen tilbyr.

Har studiet ditt obligatorisk praksis, må du gjennomføre praksisen for å få godkjent studiet. Her har vi samlet viktig informasjon om praksis.

Tilhører du en arbeidsplass som ønsker et samarbeid med NLA Høgskolen som praksisplass for våre studenter? Klikk deg inn på det fagområdet som er aktuelt for deg for informasjon om det å ta i mot studenter i praksis, og hvem du kan kontakte.