Praksis i barnehagelærerutdanningen

Barnehagelæreryrket er et profesjonsyrke der praksis har en sentral plass i studiet.

Praksis er integrert i alle kunnskapsområdene og i valgt fordypning siste studieår. Praksis er obligatorisk.
Gjennom praksis skal studentene få varierte erfaringer som gir innføring i profesjonsutøvelsen og danner et grunnlag for kritisk refleksjon. Det er stigende krav til studentenes selvstendighet, ansvar og progresjon i praksisopplæringen.

All praksis skal være veiledet og vurdert. Praksis er en læringsarena på lik linje med andre deler av utdanningen. I praksis forventes det at studentene er aktive deltakere i barnehagens pedagogiske virksomhet, og utvikler faglig og didaktisk kompetanse.

Praksislærer skal støtte og utfordre studentene, og målet er at studenten i praksis skal utvikle seg og dannes på vei mot ferdig barnehagelærer.

Arbeidstiden i praksis er vanligvis 6,5 timer pr. dag, inklusiv pause og veiledning.

Politiattest og taushetserklæring skal leveres og registreres ved studiestart. Dersom obligatoriske attester ikke er registrert, får ikke studenten starte praksisopplæringen.

Praksisopplæringen har et omfang på 100 dager og skal gjennomføres i barnehage.
10 dager skal være tilknyttet fordypning siste år.

Praksisadministrasjon samarbeider med både kommunale og private barnehager i Bergen og omegn. Praksisplasser tildeles av praksisadministrasjonen, og informasjon om de ulike praksisperiodene og hvor studentene plasseres i praksis, legges ut på læringsplattformen i god tid før praksisperiodene starter.

Andre studieår, i kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk, kan studentene søke om få praksis i utlandet. Praksisperioden er fire uker, og legges primært til følgende land: Etiopia, Kenya, Madagaskar, Uganda, Kirgisistan og Nepal.

Hensikten med praksis i utlandet er at studentene skal få oppleve og få erfaring med hvordan drive barnehage/pedagogiske tilbud for barn under skolealder i en annen kultur.

 

Organisering av praksis ved NLA Høgskolen

År

Kunnskapsområde

Semester

Praksis antall dager

Første år

BULL: Barns utvikling, lek og læring

KKK: Kunst, kultur og kreativitet

Høst

 

Vår

15

 

15

Andre år

STM: Språk, tekst og kommunikasjon

NHR: Natur, helse og rørsle

SRLE: Samfunn, religion, livssyn og etikk

Høst

 

Vår

 

 

Vår

15

 

10

 

 

20

Tredje år

LSU: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Fordypning

Høst

Vår

15

10

 
Aktuelle lenker:

 

 
Har du spørsmål om praksis kan du kontakt: 

Profile Image
Synnøve Hysing-Dahl