Alternativ praksis i GLU

Utenlandspraksis

Det legges til rette for utenlandspraksis i en av praksisperiodene 3.studieår. Studenten kan etter innvilget søknad få ha praksis ved skoler NLA Høgskolen har samarbeid med. For å få innvilget søknad må du ha fått godkjent alle tidligere praksisperioder, ha vist initiativ, engasjement, selvstendighet og ansvarlighet, samt et rimelig faglig nivå. Du bør ellers følge normal studieprogresjon, holde et rimelig faglig nivå og normalt sett ikke ha eksamener utestående.

Les mer om utveksling her

Klasse-/trinn-/skole-overtakelse

I master-grunnskolelærerutdanningen, som startet høsten 17, legges det til rette for klasse-/trinn-/skole-overtakelse 4.studieår.

For grunnskolelærerutdanninger som startet i 2010-2016, kan det etter søknad tilbys klasseovertaking (eller utenlandspraksis) i en av praksisperiodene 3.studieår.