For praksisfeltet

Vi samarbeider med mange skoler og barnehager i Bergen og omegn, både private og kommunale. Praksisskolene og NLA Høgskolen er likeverdige samarbeidspartnere og har et felles ansvar som lærerutdannere.

Vi ønsker gjerne kontakt med nye samarbeidspartnere. Dersom dere lurer på om dette kan være noe for dere er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i praksisadministrasjonen for grunnskolelærerutdanningen (GLU).  Se også dokumentene under for mer informasjon om hva det innebærer å være praksisskole:

-        Å være praksislærer for NLA Høgskolen

-        Partnerskapsavtale

-        Søknadsskjema, ønske om å bli praksisskole

 

Videreutdanning i pedagogisk veiledning
Vi tilbyr lærere ved våre praksisskoler gratis videreutdanning i veiledning. Pedagogisk veiledning 1 er delt inn i to ulike moduler:

Arbeidsutvalget for praksis (APR) er et rådgivende organ bestående av rektorer, styrere og praksislærere fra barnehage og skole, som skal sikre at praksisopplæringen blir utviklet og forbedret i et samarbeid mellom praksisskolene/barnehagene og NLA Høgskolen.

For mer detaljert informasjon for våre praksislærere henviser vi til informasjonen som er lagt ut på læringsplattformen Canvas eller It`s learning.