Studentliv og studentvelferd

Studentombud

Studentombudet er en nøytral og uavhengig bistandsperson som skal bidra til studentenes rettssikkerhet i studiesituasjonen. Studentombudet har taushetsplikt, også overfor høyskolen. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Det er gratis å få hjelp eller bistand.

Bestille studieveiledning

Her kan du bestille studieveiledning (opptakskontoret er i Bergen/Sandviken men det er mulig å bestille veiledning pr tlf). Velg hvilken ansatt du vil ha veiledning hos, og husk å trykke "Book" nederst på siden når du er ferdig å fylle ut skjemaet, slik at bestillingen din blir registrert.

På grunn av koronautbruddet, blir all studieveiledning som bestilles her gjennomført via telefon eller Skype. Ved bestilling av veiledning på nett, må du oppgi ditt telefonnummer som studieveileder kan ringe deg på til avtalt tid.

Studieveiledning Oslo

Studieveiledning Kristiansand

Studieveiledning Breistein

Studieveiledning Sandviken

Bestille veiledning om studentutveksling

Her kan du bestille veiledning om studentutveksling. Kontoret er i Bergen/Sandviken (Ved resepsjonen) og Breistein (På tirsdager, A-bygget ved resepsjonen).

Det er mulig å bestille veiledning pr skype, om man er student ved andre campuser. Dette skrives i bookingen.

Samtale- og veiledningstjeneste

Å studere ved en høgskole eller et universitet kan være utfordrende på ulike måter. Ny kunnskap kan medføre at vi må stille spørsmål med den kunnskapen vi hadde med oss inn i studiet. Våger jeg det? Hvordan navigere her? For noen kan stresset rundt innleveringer og eksamener være vanskelig å håndtere. Dessuten aktualiseres gjerne spørsmål rundt videre veivalg.

Noen sliter med nære relasjoner. Det kan være spørsmål knyttet til løsrivelse fra foreldre, forhold til kjæreste eller nære venner. Vi vet også at noen bærer med seg vanskelige erfaringer fra barndoms- og ungdomsår. Traumer og krenkelser en har vært utsatt for kan forstyrre konsentrasjon og tappe energi. For noen vil endringer i livssituasjon medføre endringer i troen. Eksistensielle og åndelige spørsmål kan få ny relevans.

Det viser seg at det ofte kan være nyttig å ha en samtalepartner når vanskeligheter oppstår. Å få hjelp til å sortere, sette ord på ting og sette inn noen tiltak som kan gjøre en viktig forskjell. Om en ønsker forbønn, kan en også be om det.

Vi som tilbyr samtaler har litt ulik bakgrunn. Ved å følge lenkene under bildene finner du kontaktinfo og nærmere beskrevet hvilken kompetanse vi har. Du er velkommen til å ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Du kan også gripe tak i oss i gangen eller banke på døren. Vi har selvsagt taushetsplikt.

Du kan kontakte hvem av oss du vil. Nedenfor finner du en oversikt over hvilket studiested vi sitter på. 

 

Bergen

 

Sandviken og Breistein

Profile Image
Inger Elisabeth Salvesen
Rådgiver i sjelesorg og samtaletjeneste

Profile Image
Petter A. Ekerhovd-Ottersen
Studentprest og praksislederKristiansand

Profile Image
Bjørn Hinderaker
Studentprest og høgskolelektor

Profile Image
Olga Kvitstein
Studieveileder

 


Oslo

Profile Image
Geir Otto Holmås
Studentprest og praksisleder for PTL i Oslo

 

Studentprester

Trenger du en å samtale med om tro og åndelig liv? Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for å gjøre en avtale. Studentpresten har 100 prosent taushetsplikt, og det er opp til deg hva du vil snakke om av små eller store ting. Velkommen til å ta kontakt.

I Bergen er Petter Ekerhovd-Ottersen studentprest, i Kristiansand er det Bjørn Hinderaker og i Oslo er det Geir Otto Holmås. Kontaktinformasjon finner du ovenfor.   

Andakt og gudstjenesteliv

Trenger du et pustehull med mulighet for åndelig påfyll midt i en ofte travel hverdag? Både studenter og ansatte er velkomne til andakter og gudstjenester på NLA sine campuser. Samlingene kan ha ulik form og både studenter og ansatte er velkomne til å sette sitt preg på disse møtepunktene.
Se utfyllende informasjon om andaktslivet på de ulike campusene i artikkel nederst.


Tilrettelegging av studiesituasjonen

Hvis du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du lese mer om det her.


Student i Bergen

Student Bergen er en studentportal som driftes av Utdanning i Bergen. Her finner du tips om fjellturer, badesteder, museer, festivaler og kulturarrangører i tillegg til annen praktisk informasjon.

På nettsidene til Utdanning i Bergen finner du en brei oversikt over studentorganisasjoner og velferdstilbud rettet mot deg som studerer i Bergen. I tillegg kan du her finne en oppdatert og fyldig kalender som viser ulike kulturarrangement og hendelser.

Følg med på Utdanning i Bergen sine Facebooksider for jevnlig oppdatering over studentaktiviteter i Bergen.