Andakter og gudstjenesteliv

Det holdes andakter og gudstjenester på våre studiesteder. Se hvilke tidspunkter som gjelder for ditt studiested.

Bergen

Det holdes andakter og feires gudstjenester regelmessig både på Breistein og i Sandviken.

I Sandviken er det andakt i kapellet hver dag klokken 11.20-11.35. Én torsdag i måneden, som regel den siste, feirer vi nattverd sammen. Da varer det til 11.45. Velkommen til fellesskap!

På Breistein har vi andakt i andaktsrommet alle dager foruten fredag. Tidspunktet her er 12.00-12.10. Én mandag i måneden, som regel den siste, feirer vi nattverd sammen. Da er tidsrammen 11.50-12.10. Velkommen til fellesskap!

I tillegg til dette kommer høytidsmarkeringer og andre markeringer, både på Breistein og i Sandviken.
Studentprest Petter A. Ekerhovd-Ottersen leder andakts- og gudstjenestelivet, på Breistein i samarbeid med andaktsutvalget.

Forum tro og tjeneste

Forum tro og tjeneste er et studentrelatert arbeid ved NLA Høgskolen i Bergen. Arbeidet ligger inn under studentvelferd/studentpresttjenesten.
Forum tro og tjeneste tar opp aktuelle tema i skjæringsfeltet mellom teori og praksis i menighets- og kirkeliv. Tenker du tjeneste i menighet/kirke; da er dette for deg! Samlingene, som finner sted i Sandviken, er åpne for alle som er interessert.

Profile Image
Petter A. Ekerhovd-Ottersen
Studentprest og praksisleder

 

Kristiansand

Andakt tirsdag kl. 11.15 – 11.30 i Katakomben.

Trenger du et pustehull med mulighet for åndelig påfyll midt i en ofte travel hverdag? Både studenter og ansatte er velkomne til Katakomben. Følg trappa fra biblioteket ned i kjelleren og du finner tilfluktsrommet som også er høgskolens andaktsrom. Katakomben er ment som et pustehull i hverdagen og skal minne oss om at «mennesket lever ikke av brød alene.» (Jesus i Luk. 4,4).

Samlingene kan ha ulik form. Noen ganger leses et bibelavsnitt som det knyttes noen tanker til og gjerne med en bønn som avslutning. Andre ganger kan det være en enkel tidebønn (veksellesning av bibelske bønner og skriftsteder). Det er stor frihet når det gjelder valg av form og både studenter og ansatte er velkomne til å sette sitt preg på «ord for dagen».

Tekstlesing torsdag kl. 11.55 – 12.00 i felleslunsjen i Sarepta.

Hver torsdag leses en bibeltekst mot slutten av felleslunsjen. Bibelteksten er normalt påfølgende søndags tekst i Den norske kirke. Dette er ikke en andakt og i den grad det sies noe om teksten, så skal det være en hjelp til å sette teksten inn i en sammenheng.

Det er selvsagt frivillig å være til stede under tekstlesningen. Samtidig mener vi at disse tekstene har noe å gi til alle, uavhengig av eget forhold til kristen tro. Store deler av verdens befolkning forholder seg aktivt til Bibelens tekster. Skal vi forstå mennesker, må vi også vite noe om hva som preger tanker og valg. Videre er det mye musikk, kunst og litteratur som er inspirert av bibelske fortellinger og uttrykk, og da kan det være nyttig å kjenne til referanserammen.

Kontaktperson på NLA Mediehøgskolen Kristiansand:

Profile Image
Olga Kvitstein
Studieveileder


Oslo

Studenter og ansatte møtes til kapellsamlinger i kapellet tirsdager og torsdager (klokken 11.50 - 12.05). Ansvaret for kapellsamlingene går på omgang mellom ansatte og studenter, og dermed blir det stor variasjon i innhold og form.

Ta kontakt med studentprest Geir Otto Holmås (936 54 976), dersom du har lyst til å holde andakt. Vi vil gjerne ha mange andaktsholdere på lista.

Vi har et eget rom for bønn og stillhet, Lille Camino i Storsalen. Hver onsdag mellom 14.00 og 15.00 er dette åpent. 

 

Profile Image
Geir Otto Holmås
Studentprest og praksisleder for PTL i Oslo

 

Møteplasser for ungdom

Som kristen eller søkende i ny by er det viktig å finne seg en forsamling en kan føle seg hjemme i. NLA Høgskolen eies av flere kristne organisasjoner, mange av disse har arbeid rettet mot studenter i Bergen, Oslo og Kristiansand.