Andakter og gudstjenesteliv

Trenge du et pusterom med mulighet for åndelig påfyll i en travel studiehverdag? På alle NLAs campuser gis det tilbud om andakter og gudstjenester for studenter og ansatte.

 

Bergen

Det holdes andakter og gudstjenester regelmessig både på studiestedene på Breistein og i Sandviken.

I Sandviken er det andakt i kapellet hver dag klokken 11.20-11.35. Én torsdag i måneden, som regel den siste, feires det nattverd. Da varer samlingen til 11.45.

På Breistein er det andakt i andaktsrommet alle dager mellom kl 12.00 og 12.10. Én mandag i måneden, som regel den siste, feires det nattverd. Da varer samlingen til 12.10.

I tillegg til dette kommer høytidsmarkeringer og andre markeringer, både på Breistein og i Sandviken. Studentprest Petter A. Ekerhovd-Ottersen leder andakts- og gudstjenestelivet i samarbeid med andaktsutvalget.

Forum tro og tjeneste er et studentrelatert arbeid ved NLA Høgskolen i Bergen. Arbeidet er en del av studentpresttjenesten. I dette forumet tas det opp aktuelle tema i skjæringsfeltet mellom teori og praksis i menighets- og kirkeliv. Tenker du tjeneste i menighet/kirke? Da er dette for deg! Samlingene holdes i Sandviken og er åpne for alle som er interessert.

Profile Image
Petter A. Ekerhovd-Ottersen
Studentprest Bergen

 

Kristiansand

Andakt hver tirsdag kl. 11.15 – 11.30 i Katakomben.

Samlingene kan ha ulik form. Noen ganger leses et bibelavsnitt som det knyttes noen tanker til og gjerne med en bønn som avslutning. Andre ganger kan det være en enkel tidebønn (veksellesning av bibelske bønner og skriftsteder). Både studenter og ansatte er velkomne til å sette sitt preg på «ord for dagen».

Katakomben er ellers åpen som et stillerom for de som måtte trenge det i løpet av  en travel studiehverdag. Rommet, som kan brukes til bønn og refleksjon, minner oss om at «mennesket lever ikke av brød alene.» (Jesus i Luk. 4,4).

Hver torsdag leses det vanligvis en bibeltekst i kantinen mot slutten av felleslunsjen. På grunn av smittevernshensyn spiser ikke alle lunsj samtidig denne høsten, så derfor utgår tekstlesingen inntil videre.

Profile Image
Bjørn Hinderaker
Studentprest Kristiansand


Oslo

Studenter og ansatte møtes til kapellsamlinger i kapellet tirsdager og torsdager klokken 11.50 til 12.05. Ansvaret for kapellsamlingene går på omgang mellom ansatte og studenter, og dermed blir det stor variasjon i innhold og form.

Ta kontakt med studentprest Jens Fredrik Brenne, dersom du har lyst til å holde andakt. Vi vil gjerne ha mange andaktsholdere på lista.

Det er et eget rom for bønn og stillhet, Lille Camino, i Storsalen. Dette er åpent hver onsdag mellom 14.00 og 15.00.

Profile Image
Jens Fredrik Brenne
Studentprest Oslo


Møteplasser for ungdom

Som kristen eller søkende student i ny by oppfordres du til å finne en forsamling du kan føle seg hjemme i. NLA Høgskolen eies av flere kristne organisasjoner, og mange av disse har arbeid rettet mot studenter både i Bergen, Oslo og Kristiansand.