Samtale- og veiledningstilbud

I vanskelige perioder er det godt å ha noen å snakke med. På NLA er det mange som er opptatt av hvordan du som student har det, og som kan møte deg enten utfordringene dine er store eller små.

Ikke alle dager er like enkle. Studenttilværelsen kan være utfordrende på mange måter. For noen kan stresset rundt eksamener være vanskelig å håndtere, mens andre sliter med nære relasjoner. Det kan være spørsmål knyttet til løsrivelse fra foreldre, forhold til kjæreste eller nære venner. Vi vet også at noen studenter bærer med seg vanskelige erfaringer fra barndoms- og ungdomsår, med traumer og krenkelser. Alt dette kan kan forstyrre konsentrasjon og tappe energi. For noen vil endringer i livssituasjon også medføre endringer i tro og livssyn. Eksistensielle og åndelige spørsmål kan få ny relevans.

Teksten fortsetter etter video

Samtalepartner

Det viser seg at det ofte kan være nyttig å ha en samtalepartner når vanskeligheter oppstår. Da kan en få hjelp til å sortere tanker, sette ord på ting og gjøre tiltak som kan bety en viktig forskjell.

På NLA Høgskolen er det mange som ønsker å være der for deg som student. Teamet som tilbyr samtaler og sjelesorg har noe ulik bakgrunn, og du kan kontakte hvem du vil, uavhengig av studiested. Det er opp til deg hva du vil snakke om av små og store ting. Er det behov for oppfølging utover det NLA selv kan tilby, henviser vi studenter videre til kompetente samarbeidspartnere og helsetjenesten.

Du er velkommen til å ta kontakt på e-post eller telefon for å lage avtaler. Du kan også gripe tak i oss i gangen eller banke på døren. Samtalene kan foregå over telefon, Zoom eller fysisk der det er mulig. Alle i samtale- og veiledningstjenesten har selvsagt taushetsplikt.

Samtale- og veiledningsteamet

Profile Image
Petter A. Ekerhovd-Ottersen
Studentprest Bergen

Profile Image
Inger Elisabeth Salvesen
Rådgiver i sjelesorg og samtaletjeneste, Bergen

Profile Image
Synnøve Hysing-Dahl
Veileder i samtaletilbudet, Breistein

Profile Image
Eirik Soldal
Studentpastor, Oslo

Profile Image
Jens Fredrik Brenne
Studentprest Oslo

Profile Image
Olga Kvitstein
Veileder i samtaletilbudet og studieveileder, Kristiansand

 

I Oslo og i Kristiansand har NLA i tillegg en avtale med samtale - og sjelesorgsenteret Fermate Øst og Fermate Sør. Her har de både en mannlig og kvinnelig ansatt som er tilgjengelige for våre studenter. Du kan ta direkte kontakt eller få henvisning fra en ansatt på høgskolen.