Studentdemokrati

Studentene ved NLA Høgskolen har valgt å organisere seg i to ulike studentdemokratiske organ. Studentparlamentet er det øverste organet, og det er felles for alle studenter ved NLA Høgskolen, uansett studiested. I tillegg har vi ett studentråd på hvert av de fire studiestedene. I sammenhenger hvor NLA Høgskolen bare har én representant fra studentene, samarbeider disse organene om finne representanter for høgskolen.


Studentråd

Studentrådene (SR) er studentorganet på de enkelte studiestedene, og rådet arbeider primært med lokale saker. Studentrådet er det naturlige kontaktleddet ut i klassene/gruppene og har derfor ansvaret for å gripe fatt i saker og utfordringer som enkeltstudenter kommer med.
SR består av én representant fra hver klasse. Studentrådet konstituerer seg selv (velger leder og resten av styret). Styret forbereder saker, har kontakt med administrasjonen, den faglige ledelsen, studentparlamentet og andre studentorganisasjoner.


Studentparlamentet

Studentparlamentet (SP) jobber med saker som angår studenter ved alle NLA Høgskolens studiesteder. SP tar også opp enkeltsaker som blir lagt fram for dem. Studentparlamentet har representanter i alle sentrale råd og utvalg ved NLA Høgskolen og representerer der studentenes interesser.
SP er overordnet studentorgan, og samarbeider med studentrådene i lokale saker der hvor det er naturlig.

Her er oversikt over medlemmene i studentparlamentet.

Besøk studentparlamentets nettsider.

 Du kan kontakte studentparlamentet ved NLA Høgskolen ved å sende en e-post til studparl@nla.no.