- Morsomt og lærerikt med studentpolitikk

Studentparlamentet uttaler seg på vegne av alle studenter ved NLA Høgskolen. Engasjerer du deg, har du mulighet til å jobbe for saker som du brenner for.

- Å engasjere seg i studentpolitikk er noe av det morsomte og mest lærerike en kan gjøre i studietiden. Her får du grundig innføring i tale- og debatteknikk, unik innsikt i hvordan høgskolen drives, samt politiske prosesser. Du blir kjent med andre engasjerte studenter fra ulike studieretninger og campus , og du er garantert et innholdsrikt år.

Det skriver Camilla Hermansen og Gjermund Håkonseth, leder og nestleder ved Studentparlamentet ved NLA. De forteller videre om Studentparlamentet:

Studentparlamentet er det studentdemokratiske organet som går på tvers av alle campusene ved høgskolen. Studentparlamentet representerer alle studentene ved NLA Høgskolen (NLA), og er øverste studentdemokratiske organ ved NLA Høgskolen, som arbeider for at du som student skal ha et best mulig utdanningstilbud og læringsmiljø.

Studentparlamentet skal ivareta studentenes interesser, og behandler saker på alle nivå i og utenfor NLA. Studentparlamentet uttaler seg på vegne av hele NLAs studentmasse. Studentparlamentet velger også studentrepresentanter til en rekke råd, styrer og utvalg på høgskolen, og til Norsk studentorganisasjon.

Studentparlamentet er høringsinstans for blant annet NLA Høgskolen og Norsk Studentorganisasjon. Det vil si at det er Studentparlamentet som uttaler seg på vegne av alle studentene i viktige saker. Studentparlamentet kan gjøre prinsipielle vedtak på vegne av alle studentene på NLA, og er derfor en svært viktig del av studentdemokratiet.

Dette er noen av sakene som studentparlamentet har arbeidet med de siste årene:

 • Praksis i akademia
 • PC på eksamen
 • Innføring i Students at risk ordningen ved NLA Høgskolen
 • Lik fianiseringsordning og likestilling av private og offentlige utdanningsinstitusjoner
 • Frafallet i utdanning ved NLA Høgskolen
 • Skikkethetsordningen ved NLA
 • Semesteravgiften ved NLA
 • Vært med på å ansette forelesere og tilsette ny rektor ved NLA Høgskolen
 • Årets foreleser ved NLA
 • Kvalitetsikring av utdanningstilbudene og utdanningen ved institusjonen, organisert organisasjonskurs og tillitsvalgtkurs
 • Studentombud på NLA
 • Nei til innføring av skolepenger for internasjonale studenter (i debatt med Knut Hareide (KrF) og Iselin Nybø (V))
 • Debatt med Kunnskapsminister Thorbjørn R. Isaksen om private institusjoner
 • Møte med Statsminister Erna Solberg om studentengasjement og viktigheten av å engasjere seg i sin studiehverdag
 • FK Norges Ungt lederskapskonferanse om Ungt entreprenørskap, SAIHs høstsamling og årsmøte
 • Ledersamling og årsmøtet til International Student Union
 • Landsmøtet til Norsk studentorganisasjon
 • International studentsday 17. november


Studentparlamentet ved NLA Høgskolen er medlem av Norsk studentorganisasjon og Student- og Akademikernes Internasjonale hjelpefond (SAIH).

Om du har noen spørsmål eller lurer på hva vi i studentparlamentet arbeider med av saker, er det bare å kontakte oss:

Facebook: Studentparlamentet ved NLA Høgskolen

Mail: sp-nla@hotmail.com

Twitter: @SP_NLA