Studentparlamentet ved NLA Høgskolen

Vår Eline Nilssen
Leder 
Epost: leder@spnla.no

Eilif Hallingstad Finnseth
Politisk nestleder
Epost: pol.nestleder@spnla.no   

Markus Emil Dahr Berg
Organisatorisk nestleder, representant med stemmerett i høgskolestyret 
Epost: org.nestleder@spnla.no                                        

Anne Vierdal
Kommunikasjonsansvarlig
Epost: kommunikasjon@spnla.no

Eilif Hallingstad Finnseth
LOKUT 
Epost: pol.nestleder@spnla.no 

Arez Hasan Sharift
LOKUT 
Epost: arezsh@hotmail.com

Anne Vierdal
Vara LOKUT
Epost: kommunikasjon@spnla.no

Enea Skaug Johannesen
Vara LOKUT
Epost: eneaskaug@gmail.com

Enea Skaug Johannesen
LMU
Epost: eneaskaug@gmail.com

Kjerstin Teigen
Vara LMU
Epost: kjerstinbteigen@gmail.com

Markus Emil Dahr Berg
Høgskolestyret
Epost: org.nestleder@spnla.no 

Vår Eline Nilssen
Vara med møterett, høgskolestyret
Epost: leder@spnla.no

Anne Vierdal
Vara uten møterett, høgskolestyret
Epost: kommunikasjon@spnla.no

Arez Hasan Sharif
FOU (ingen vara)
Epost: arezsh@hotmail.com

Enea Johannesen Skaug og Anne Vierdal
Utdanningsutvalget
Epost: kommunikasjon@spnla.no

Arez Hasan Sharif
Vara Utdanningsutvalget
Epost: arezsh@hotmail.com