NLA Høgskolens studentombud

Marit Elizabeth Sand Solvik er NLA Høgskolens studentombud. Hun kan hjelpe hvis du har spørsmål om rettigheter og plikter du har som student, eller ønsker råd eller hjelp i studiesituasjonen.

– Som studentombud er jeg en nøytral og uavhengig bistandsperson som skal bidra til studentenes rettssikkerhet i studiesituasjonen. Jeg har taushetsplikt, også overfor høyskolen. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Det er gratis å få hjelp eller bistand, sier studentombud Marit Elizabeth Sand Solvik.

Ta gjerne kontakt hvis du: 

  • har spørsmål om rettigheter og plikter du har som student, eller ønsker råd eller hjelp i studiesituasjonen.
  • vurderer du å varsle om trakassering. Jeg kan hjelpe deg med å se på mulighetene du har og konsekvenser disse kan få for deg.
  • er mistenkt for fusk. Jeg kan se på saken, og eventuelt bistå deg (som en nøytral tredjeperson) fram til du får rett til advokatbistand (dekket av høyskolen).
  • har behov for bistand ved søknader eller klager til høyskolen. Jeg kan lese gjennom utkast og hjelpe deg å få fram det er som er viktigst og mest relevant i saken din.
  • har behov for bistand ved møter mellom deg og institusjonen. Jeg kan være med som en nøytral tredjepart.
  • har utfordringer som student og ikke vet hvor du skal henvende deg. Dersom jeg ikke er riktig person kan jeg hjelpe deg til å finne rett vei videre.
  • har en sak og opplever at du ikke får svar fra høyskolen.

Kontakt meg:

Profile Image
Marit Elizabeth Sand Solvik
studentombud

 

Og følg meg gjerne på instagram; @studentombud