Semesterstart NLA Kristiansand

Gratulerer med et godt studievalg og hjertelig velkommen som student ved NLA Høgskolen Kristiansand.

Semesteret starter i uke 33. Denne uken blir dere kjent med medstudenter, faddere, ansatte og høgskolen. Finn ditt studie i menyen under for å få viktig informasjon og programmet for den første uken.

Fadderordning

Som ny student kan du bli del av en faddergruppe ved NLA Høgskolen i august. Få mer informasjon og meld deg på her.

Journalistikk

Studenter som er tatt opp til årsstudium i journalistikk og bachelor i journalistikk har felles undervisning i semester 1 og 2 og har samme program den første uka.

Oppmøte og registrering

Tid: Tirsdag 16. august. Registrering fra kl. 11.30. 

Sted: NLA Høgskolen Kristiansand, Bergtorasvei 120

Obligatorisk undervisning  

All undervisning på journalistutdanningen er obligatorisk. Du vil få planer for hele høstsemesteret ved oppstart. 

Allerede i august kommer et innføringskurs i journalistikk. Da må du regne med fulle arbeidsdager mandag til fredag.

Sjekk Sørnett - nettavisen som lages av journaliststudentene på høgskolen. Her kan du se og høre studentenes radio- og TV-sendinger fra praksisperiodene.

Lånekassen

Studenter kan søke om ekstra lån for å dekke studieavgiften - hos Lånekassen kalt skolepenger. 

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Tirsdag 16.august
11.30: Registrering og fotografering | Hallen
12.00: Treffpunkt med studiet | Redaksjonen
13.00: Gratis lunsj i kantina
13.45: Smakebit på journalistikken | Auditoriet
Kvelden: Faddergrupper

Onsdag 17.august
10.30: Historier om oss | Redaksjonen
12.00: Gratis lunsj | Kantina
13.00-15.00: Journalistyrket Verdens beste jobb? Besøk av internasjonale studenter og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø | Auditoriet
15.00: Fadderne arrangerer Quiz for alle nye  studenter   

19.00: Studentgudstjeneste | Oddernes kirke
Kvelden: Fadderopplegg

Torsdag 18.august
10.00-12.00: Need to know - kom godt i gang som student ved NLA høgskolen!
12.00: Gratis lunsj
Kvelden: Fadderopplegg


Mandag 22.august
09.00-11.50: Undervisning | Redaksjonen
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet/Studio B

 

Global Journalism

Program for the first week of the semester

(Changes may be implemented)

Tuesday 16 August
11.15: Meet & greet with the international office | Redaksjonen
12.00: Lunch | Kantina
12.30: Registration, photo and information from the student adminstration | Redaksjonen
13.00-14.00: Crash-course in Norwegian culture 101 | Redaksjonen

Wednesday 17 August
09.30: Kristiansand city tour | Domkirken (downtown)
12.00: Gratis lunsj | Kantina  (at campus)
12.45: Distinguised guest-speaker | Auditoriet
15.00: Buddy-quiz for all new students | Campus

19.00: Student service at Oddernes church

Thursday 18 August
10.30:  Meet the programme coordinator | Klasserom A
12.00: Lunch | Kantina
12.30-14.00: Orientation 1

Friday 19 August
10.00:  Orientation 2 | Dagligstua
11.00: Lunch | Kantina
12.00-14.00: Engage - STA and campus garden games | Campus NLA


Monday 22 August
09.00-11.50: Lectures | Klasserom A
12.00-13.00: Official Opening Ceremony | Auditoriet/Studio B

Økonomi og admin

Studenter som er tatt opp til bachelor i økonomi og adminstrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse har felles undervisning i semester 1-3 og har samme program den første uka. 

Oppmøte og registrering

Tid: Onsdag 17. august. Registrering fra kl. 10.30. 

Sted: NLA Høgskolen Kristiansand, Bergtorasvei 120

Obligatorisk undervisning  

Undervisning i emnet HSM104 Identitet og danning 1 er obligatorisk.  

Lånekassen

Studenter kan søke om ekstra lån for å dekke studieavgiften - hos Lånekassen kalt skolepenger. 

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Onsdag 17.august
10.30: Registrering og fotografering | Hallen
11.15: Velkommen | Auditoriet
12.30: Gratis lunsj | Kantina
13.15: Introduksjon til studiet | Redaksjonen
15.00: Fadderstyrt quiz for alle nye studenter

19.00: Studentgudstjeneste | Oddernes kirke
Kvelden: Fadderopplegg

Torsdag 18.august
10.00: Bli kjent med studie og hverandre | Auditoriet
11.00: Gratis lunsj | Kantina
11.45: Need to know - kom godt i gang som student ved NLA høgskolen!  | Redaksjonen
14.00:  Fadderopplegg 

Kvelden: Fadderopplegg


Mandag 22.august
10.00-11.50: Undervisning | Auditoriet
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet/Studio B

Innovasjon og ledelse

Studenter som er tatt opp til bachelor i økonomi og adminstrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse har felles undervisning i semester 1-3 og har samme program den første uka. 

Oppmøte og registrering

Tid: Onsdag 17. august kl 10.30

Sted: NLA Høgskolen Kristiansand, Bergtorasvei 120

Obligatorisk undervisning  

Undervisning i emnet HSM104 Identitet og danning 1 er obligatorisk.  

Lånekassen

Studenter kan søke om ekstra lån for å dekke studieavgiften - hos Lånekassen kalt skolepenger. 

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Onsdag 17.august
10.30: Registrering og fotografering | Hallen
11.15: Velkommen | Auditoriet
12.30: Gratis lunsj | Kantina
13.15: Introduksjon til studiet | Redaksjonen
15.00: Fadderstyrt quiz for alle nye studenter

19.00: Studentgudstjeneste | Oddernes kirke
Kvelden: Faddergrupper

Torsdag 18.august
10.00: Bli kjent med studie og hverandre | Auditoriet
11.00: Gratis lunsj | Kantina
11.45: Need to know - kom godt i gang som student ved NLA høgskolen!  | Redaksjonen
14.00:  Fadderopplegg 

Kvelden: Faddergrupper


Mandag 22.august
10.00-11.50: Undervisning | Auditoriet
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet/Studio B

 

Kommunikasjon&livssyn

Oppmøte og registrering

Tid: Mandag 15. august. Registrering fra kl. 09.00. 

Sted: NLA Høgskolen Kristiansand, Bergtorasvei 120

Merk: Denne infoen om oppstart gjelder både årsstudium i KL og enkeltemne 3KL101.

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Mandag 15. august
09.00: Registrering og fotografering | Hallen
09.30: Undervisning | Klasserom A
11.30: Gratis lunsj | Kantina
12.00-17.00: Undervisning | Klasserom A
17.00: Sosial samling for studenter og lærere (tilbud)

Tirsdag 16.august
09.00: Undervisning | Klasserom A
11.30: Gratis lunsj | Kantina
12.00: Undervisning | Klasserom A
                       
Onsdag 17.august
09.00: Undervisning | Klasserom A
11.30: Gratis lunsj | Kantina
12.00-17.00: Undervisning | Klasserom A
15.00: Fadderne arrangerer Quiz for alle nye  studenter

19.00: Studentgudstjeneste | Oddernes kirke


Mandag 22.august
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet/Studio B

Interkulturell forståelse

Studenter som er tatt opp til årsstudium i interkulturell kommunikasjon og bachelor i interkulturell forståelse har felles undervisning i 1. og 2. semester og har samme program den første uka. 

Oppmøte og registrering

Mandag 15. august kl 11.30 

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Mandag 15.august
11.30: Registrering og fotografering | Hallen
12.00: Treffpunkt med IK-studenter og forelesere | Auditoriet
13.00: Gratis lunsj i kantina
13.30: Vi blir kjent | Redaksjonen

Tirsdag 16.august
10.30:  Introduksjon til FORTELL! | Redaksjonen
10:45: FORTELL! | Ute
12.00: Gratis lunsj | Kantina
12.30: Need to know - kom godt i gang som student ved NLA høgskolen! | Klasserom C                                                              

Onsdag 17.august
10.30: "Baba og dei 5 konene hans" | Redaksjonen
12.00: Gratis lunsj | Kantina
12:45: Møte med internasjonale journalister | Auditoriet15.00: Fadderne arrangerer Quiz for alle nye  studenter               

19.00: Studentgudstjeneste | Oddernes kirke   

Torsdag 18.august
Ettermiddag/kveld:  Sosial sammenkomst hos en foreleser


Mandag 22.august
10.00-11-50: Undervisning | Dagligstua
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet/Studio B

Interkulturell komm

Studenter som er tatt opp til årsstudium i interkulturell kommunikasjon og bachelor i interkulturell forståelse har felles undervisning i 1. og 2. semester og har samme program den første uka. 

Oppmøte og registrering

Mandag 15. august kl 11.30 

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Mandag 15. august
11.30: Registrering og fotografering | Hallen
12.00: Treffpunkt med studiet | Auditoriet
13.00: Gratis lunsj i kantina
13.30 - 15.00: Vi blir kjent | Redaksjonen

Tirsdag 16. august
10.30:  Introduksjon til FORTELL! | Redaksjonen 
10:45 : FORTELL! | Ute
12.00: Gratis lunsj | Kantina
12.30 - 15.00: Need to know - kom godt i gang som student ved NLA høgskolen! | Klasserom C                                                              

Onsdag 17. august
11.00: "Baba og dei fem konene hans" | Redaksjonen
12.00: Gratis lunsj | Kantina
12.45: Demokrati, journalistikk og ytringsfrihet i et globalt perspektiv | Auditoriet
15.00: Fadderne arrangerer Quiz for alle nye  studenter 

19.00: Studentgudstjeneste | Oddernes kirke

Torsdag 18. august
Ettermiddag/kveld: Sosial sommenkomst hos en foreleser


Mandag 22.august
10.00-11-50: Undervisning | Dagligstua
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet

Interkulturell komm - nett

Som nettstudent er kontaktpunktet med oss på nett. Undervisningen og kommunikasjonen skjer gjennom læringsplattformen Canvas.

Oppstart
For å få tilgang til informasjon i Canvas og for å sikre din studieplass, må du semesterregistrere deg i Studentweb. Se mer informasjon om semesterregistrering her:

Første webinar er mandag 15. august, kl. 14. All informasjon om webinaret og zoomlenke finner du i Canvas-kunngjøring i emnet 3IK101N Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori.

Om du bor i Kristiansands-området er du hjertelig velkommen til å være med på studentgudstjeneste onsdag 17.august kl 19.00 og semesteråpningen 22.august. Se mer info under.

Informasjon om studiet
Interkulturell kommunikasjon nett er et fleksibelt studium der mye av nettmaterialet ligger tilgjengelig i Canvas. Det er mulighet til være med på ukentlig webinar, men dette er ikke obligatorisk. 

Det er også en chat/diskusjon i Canvas der dere kan stille spørsmål.

Selv om dette er et fleksibelt nettstudium, er det jevnlige innlevering; allerede tidlig i semesteret. Det er også lagt opp til gruppearbeid. For dere som ønsker det er det fullt mulig å etablere et godt studiemiljø på nett.

 

 

Studieplan og undervisning

Du finner informasjon om studiets oppbygging i studieplanen for ditt studium. Utfyllende informasjon om hvordan undervisningen gjennomføres blir gitt ved oppstart og fortløpende i læringsplattformen Canvas.  

Semesterstart for 2. og 3. årsstudenter

Sjekk TimeEdit og Canvas for informasjon om semesterstart. Husk semesterregistrering i Studentweb og betaling av faktura innen fristen 1. september. 

Studentgudstjeneste onsdag 17. august kl 19.00

Velkommen til semesterstartgudstjeneste i Oddernes kirke. Dette er et fellesarrangement for alle studenter i Kristiansand (UiA, Noroff, Ansgar og NLA). Stefan Gustavsson taler og musikkstudenter fra Ansgar og UiA står for det musikalske.

Arrangør: Ansgar høyskole og NLA Høgskolen i samarbeid med Oddernes menighet.

Felles semesteråpning for alle studenter

Vi markerer starten på et nytt semester mandag 22. august, kl 12.00. Alle studentgrupper har undervisning denne dagen og går videre til felles semesterstartmarkering i auditoriet og studio B.

 

Mer nyttig informasjon

Litteratur

Oversikt over litteratur finnes i Canvas - under fanen Leganto. Den samme oversikten finnes også i emneplanen.

Alle studenter kan bestille pensumlitteratur direkte fra fagbokhandleren Sørbok. Det tas opp fellesbestillinger i løpet av oppstartsukene, og bøkene blir levert på campus.

Timeplan

Alle timeplaner blir publisert på TimeEdit. Disse vil være tilgjengelige ved studiestart. I TimeEdit velger du Timeplan Gimlekollen og søker opp emnene dine ved å legge inn emnekoder.

Du finner også timeplanen i Canvas for emner du har meldt deg opp til. 

Sosiale medier

Følg NLA Høgskolen på Facebook og Instagram for å få med deg hva som skjer på høgskolens ulike campuser. I tillegg har journalistikkmiljøet og Kommunikasjon og livssyn egne Facebooksider.


Er du nysgjerrig på studiestedet?

Bli kjent med NLA Kristiansand på Gimlekollen!

SiA - Studentsamskipnaden i Agder

Som student ved NLA Høgskolen Kristiansand har du tilgang til alle tilbud SiA gir til studenter. Det innebærer helsetjenester, bolig, barnehage, trening og mye mer. Sjekk deres nettside www.sia.no.

Lurer du på noe?

Spørsmål om studiestart i Kristiansand rettes til en av våre studiekonsulenter.

Profile Image
Vibecke Wales
Studiekonsulent

Profile Image
Pamela Melhus
Studiekonsulent

Profile Image
Hilde Myra
Studiekonsulent Kristiansand