Semesterstart NLA Kristiansand

Gratulerer med et godt studievalg og hjertelig velkommen som student ved NLA Høgskolen Kristiansand.

Semesteret starter i Kristiansand i uke 33. Denne uken blir dere kjent med medstudenter, faddere, ansatte og skolen.

Du finner informasjon om studiets oppbygging i studieplanen for ditt studium. Utfyllende informasjon om hvordan undervisningen gjennomføres blir gitt ved oppstart og fortløpende i læringsplattformen Canvas.  

I menyen under finner du viktig informasjon om ditt studie og program for den første uken.

Fadderordning

Som ny student kan du bli del av en faddergruppe ved NLA Høgskolen i august. Få mer informasjon og meld deg på her.

 

Journalistikk

Studenter som er tatt opp til årsstudium i journalistikk og bachelor i journalistikk har felles undervisning i semester 1 og 2 og har samme program den første uka.

Oppmøte og registrering

Tid: Tirsdag 16. august. Registrering fra kl. 11.30. 

Sted: NLA Høgskolen Kristiansand, Bergtorasvei 120

Obligatorisk undervisning  

All undervisning på journalistutdanningen er obligatorisk. Du vil få planer for hele høstsemesteret ved oppstart. 

Allerede i august kommer et innføringskurs i journalistikk. Da må du regne med fulle arbeidsdager mandag til fredag.

Sjekk Sørnett - nettavisen som lages av journaliststudentene på høgskolen. Her kan du se og høre studentenes radio- og TV-sendinger fra praksisperiodene.

Lånekassen

Studenter kan søke om ekstra lån for å dekke studieavgiften - hos Lånekassen kalt skolepenger. 

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Tirsdag 16.august
11.30: Registrering og fotografering | Hallen
12.00: Treffpunkt med studiet | Redaksjonen
13.00: Gratis lunsj i kantina
13.45: Smakebit på journalistikken | Auditoriet
Kvelden: Faddergrupper

Onsdag 18.august
10.30: Historier om oss | Redaksjonen
12.00: Gratis lunsj | Kantina
13.00-15.00: Besøk av en journalist | Auditoriet
15.00: Fadderne arrangerer Quiz for alle nye  studenter                                                
Kvelden: Fadderopplegg

Torsdag 19.august
10.00-12.00: Need to know - kom godt i gang som student ved NLA høgskolen!
12.00: Gratis lunsj
Kvelden: Fadderopplegg


Mandag 22.august
09.00-11.50: Undervisning | Redaksjonen
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet/Studio B

 

Global Journalism

Program for the first week of the semester

(Changes may be implemented)

Tuesday 16 August
11.15: Meet & greet with the international office | Redaksjonen
12.00: Lunch | Kantina
12.30: Registration, photo and information from the student adminstration | Redaksjonen
13.00-14.00: Crash-course in Norwegian culture 101 | Redaksjonen

Wednesday 18 August
09.30: Kristiansand city tour | Domkirken (downtown)
12.00: Gratis lunsj | Kantina  (at campus)
12.45: Distinguised guest-speaker | Auditoriet
15.00: Buddy-quiz for all new students | Campus

Thursday 19 August
10.30:  Meet the programme coordinator | Klasserom A
12.00: Lunch | Kantina
12.30-14.00: Orientation 1

Friday 20 August
10.00:  Orientation 2 | Dagligstua
11.00: Lunch | Kantina
12.00-14.00: Engage - STA and campus garden games | Campus NLA


Monday 22 August
09.00-11.50: Lectures | Klasserom A
12.00-13.00: Official Opening Ceremony | Auditoriet/Studio B

Økonomi og admin

Studenter som er tatt opp til bachelor i økonomi og adminstrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse har felles undervisning i semester 1-3 og har samme program den første uka. 

Oppmøte og registrering

Tid: Onsdag 17. august. Registrering fra kl. 10.30. 

Sted: NLA Høgskolen Kristiansand, Bergtorasvei 120

Obligatorisk undervisning  

Undervisning i emnet HSM104 Identitet og danning 1 er obligatorisk.  

Lånekassen

Studenter kan søke om ekstra lån for å dekke studieavgiften - hos Lånekassen kalt skolepenger. 

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Onsdag 17.august
10.30: Registrering og fotografering | Hallen
11.15: Velkommen | Auditoriet
12.30: Gratis lunsj | Kantina
13.15: Introduksjon til studiet | Redaksjonen
15.00: Fadderstyrt quiz for alle nye studenter

Kvelden: Fadderopplegg

Torsdag 18.august
10.00: Bli kjent med studie og hverandre | Auditoriet
11.00: Gratis lunsj | Kantina
11.45: Need to know - kom godt i gang som student ved NLA høgskolen!  | Redaksjonen
14.00:  Fadderopplegg 

Kvelden: Fadderopplegg


Mandag 22.august
09.00-11.50: Undervisning | Auditoriet
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet/Studio B

Innovasjon og ledelse

Studenter som er tatt opp til bachelor i økonomi og adminstrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse har felles undervisning i semester 1-3 og har samme program den første uka. 

Oppmøte og registrering

Tid: Onsdag 17. august kl 10.30

Sted: NLA Høgskolen Kristiansand, Bergtorasvei 120

Obligatorisk undervisning  

Undervisning i emnet HSM104 Identitet og danning 1 er obligatorisk.  

Lånekassen

Studenter kan søke om ekstra lån for å dekke studieavgiften - hos Lånekassen kalt skolepenger. 

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Onsdag 17.august
10.30: Registrering og fotografering | Hallen
11.15: Velkommen | Auditoriet
12.30: Gratis lunsj | Kantina
13.15: Introduksjon til studiet | Redaksjonen
15.00: Fadderstyrt quiz for alle nye studenter

Kvelden: Faddergrupper

Torsdag 18.august
10.00: Bli kjent med studie og hverandre | Auditoriet
11.00: Gratis lunsj | Kantina
11.45: Need to know - kom godt i gang som student ved NLA høgskolen!  | Redaksjonen
14.00:  Fadderopplegg 

Kvelden: Faddergrupper


Mandag 22.august
09.00-11.50: Undervisning | Auditoriet
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet/Studio B

 

Kommunikasjon&livssyn

Oppmøte og registrering

Tid: Mandag 15. august. Registrering fra kl. 09.00. 

Sted: NLA Høgskolen Kristiansand, Bergtorasvei 120

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Mandag 15. august
09.00: Registrering og fotografering | Hallen
09.30: Undervisning | Klasserom A
11.30: Gratis lunsj | Kantina
12.00-17.00: Undervisning | Klasserom A

Tirsdag 16.august
09.00: Undervisning | Klasserom A
11.30: Gratis lunsj | Kantina
12.00: Undervisning | Klasserom A
                       
Onsdag 17.august
09.00: Undervisning | Klasserom A
11.30: Gratis lunsj | Kantina
12.00-17.00: Undervisning | Klasserom A
15.00: Fadderne arrangerer Quiz for alle nye  studenter


Mandag 22.august
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet/Studio B

Interkulturell forståelse

Studenter som er tatt opp til årsstudium i interkulturell kommunikasjon og bachelor i interkulturell forståelse har felles undervisning i 1. og 2. semester og har samme program den første uka. 

Oppmøte og registrering

Mandag 15. august kl 11.30 

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Mandag 15.august
11.30: Registrering og fotografering | Hallen
12.00: Treffpunkt med studiet | Auditoriet
13.00: Gratis lunsj i kantina
13.30: Tekst kommer | Redaksjonen

Tirsdag 16.august
10.30:  Tekst kommer | Redaksjonen 
12.00: Gratis lunsj | Kantina
12.30: Need to know - kom godt i gang som student ved NLA høgskolen! | Klasserom C                                                              

Onsdag 18.august
10.30: Historier om oss | Redaksjonen
12.00: Gratis lunsj | Kantina
13.00-15.00: Besøk av en journalist | Auditoriet
15.00: Fadderne arrangerer Quiz for alle nye  studenter                                                                             


Mandag 22.august
10.00-11-50: Undervisning | Dagligstua
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet/Studio B

Interkulturell komm

Studenter som er tatt opp til årsstudium i interkulturell kommunikasjon og bachelor i interkulturell forståelse har felles undervisning i 1. og 2. semester og har samme program den første uka. 

Oppmøte og registrering

Mandag 15. august kl 11.30 

Program for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Mandag 15.august
11.30: Registrering og fotografering | Hallen
12.00: Treffpunkt med studiet | Auditoriet
13.00: Gratis lunsj i kantina
13.30: Tekst kommer | Redaksjonen

Tirsdag 16.august
10.30:  Tekst kommer | Redaksjonen 
12.00: Gratis lunsj | Kantina
12.30: Need to know - kom godt i gang som student ved NLA høgskolen! | Klasserom C                                                              

Onsdag 18.august
10.30: Historier om oss | Redaksjonen
12.00: Gratis lunsj | Kantina
13.00-15.00: Besøk av en journalist | Auditoriet
15.00: Fadderne arrangerer Quiz for alle nye  studenter                                                                             


Mandag 22.august
10.00-11-50: Undervisning | Dagligstua
12.00-13.00: Semesteråpning for alle studenter | Auditoriet/Studio B

Interkulturell komm - nett

Som nettstudent er kontaktpunktet med oss på nett. Undervisningen og kommunikasjonen skjer gjennom læringsplattformen Canvas.

Oppstart
For å få tilgang til informasjon i Canvas og for å sikre din studieplass, må du semesterregistrere deg i Studentweb. Se mer informasjon om semesterregistrering her:

Første webinar er mandag 15. august, kl. 14. All informasjon om webinaret og zoomlenke finner du i Canvas-kunngjøring i emnet 3IK101N Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori.

Om du bor i Kristiansands-området er du hjertelig velkommen til å våre med på den semesteråpningen 22.august. Se mer info under.

Informasjon om studiet
Interkulturell kommunikasjon nett er et fleksibelt studium der mye av nettmaterialet ligger tilgjengelig i Canvas. Det er mulighet til være med på ukentlig webinar, men dette er ikke obligatorisk. 

Det er også en chat/diskusjon i Canvas der dere kan stille spørsmål.

Selv om dette er et fleksibelt nettstudium, er det jevnlige innlevering; allerede tidlig i semesteret. Det er også lagt opp til gruppearbeid. For dere som ønsker det er det fullt mulig å etablere et godt studiemiljø på nett.

 

 

Semesterstart for 2. og 3. årsstudenter

Sjekk TimeEdit og Canvas for informasjon om semesterstart. Husk semesterregistrering i Studentweb og betaling av faktura innen fristen 1.september. 

Felles semesteråpning for alle studenter

Vi markerer starten på et nytt semester mandag 22.august, kl 12.00. Alle studentgrupper har undervisning denne dagen og går videre til felles semesterstartmarkering i auditoriet og studio B.

 

Mer nyttig informasjon

Litteratur

Oversikt over litteratur finnes i Canvas - under fanen Leganto. Den samme oversikten finnes også i emneplanen.

Alle studenter kan bestille pensumlitteratur direkte fra fagbokhandleren Sørbok. Det tas opp fellesbestillinger i løpet av oppstartsukene, og bøkene blir levert på campus.

Timeplan

Alle timeplaner blir publisert på TimeEdit. Disse vil være tilgjengelige ved studiestart. I TimeEdit velger du Timeplan Gimlekollen og søker opp emnene dine ved å legge inn emnekoder.

Du finner også timeplanen i Canvas for emner du har meldt deg opp til. 

Sosiale medier

Følg NLA Høgskolen på Facebook og Instagram for å få med deg hva som skjer på høgskolens ulike campuser. I tillegg har journalistikkmiljøet og Kommunikasjon og livssyn egne Facebooksider.

Tilrettelegging

Ta kontakt med en studieveileder i god tid før studiestart hvis du har behov for ekstra tilrettelegging. På denne måten kan vi sammen forberede en god studiestart. Se ellers Tilrettelegging for mer informasjon. 

 

Er du nysgjerrig på studiestedet?

Bli kjent med NLA Kristiansand på Gimlekollen!

SiA - Studentsamskipnaden i Agder

Som student ved NLA Høgskolen Kristiansand har du tilgang til alle tilbud SiA gir til studenter. Det innebærer helsetjenester, bolig, barnehage, trening og mye mer. Sjekk deres nettside www.sia.no.

Lurer du på noe?

Spørsmål om studiestart i Kristiansand rettes til en av våre studiekonsulenter.

Profile Image
Vibecke Wales
Studiekonsulent

Profile Image
Pamela Melhus
Studiekonsulent

Profile Image
Hilde Myra
Studiekonsulent Kristiansand