Semesterstart journalistikk

Etter juleferien møtes 1. og 2. årsstudentene til den store fellespraksisen. 3. år har obligatoriske innføringsdager før ekstern praksis.

Følg instruksene for oppmelding og tilgang til Canvas, og orienter deg i Canvas når du har fått tilgang til dette.

Om du har spørsmål, ta kontakt med studieadministrasjonen v/ Vibecke Wales – vibecke.wales@nla.no.

Oppmøte

1. år tar emnet Journalistikk 2 (JO 112)

2. år tar emnet Journalistikk 4 (JO214A eller B).

Begge starter mandag 10. januar kl.9.15.

NB: All denne undervisningen er obligatorisk - både på første og andre år, og i praksisperioder er det skole hver dag.

3. år møtes til obligatoriske innføringsdager – start mandag 3. januar kl.9.15.

 

Avdelingsleder journalistikk

Profile Image
Hilde Kristin Dahlstrøm