Tips og råd i forbindelse med koronaviruset

Koronaviruset (SARS-CoV-19) har spredt seg til stadig flere deler av verden. NLA Høgskolen følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.

Les her retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) og reiseråd som er gitt av Utenriksdepartementet (UD).

Les mer her om Koronaviruset og fra Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Studenter på utveksling

Studenter som er på utveksling har fått informasjon om å forholde seg til råd fra lokale helsemyndigheter og Utenriksdepartementet.

Utenlandsopphold og utveksling

Studenter og ansatte som befinner seg i andre områder med spredning skal følge med på råd fra lokale helsemyndigheter, samt følge med på UDs reiseråd og FHIs anbefalinger. Studenter som er på utveksling bør i tillegg registrere seg på Utenriksdepartementets reiseregistrering

Hvordan unngå spredning av smitte

Helsemyndighetene oppfordrer alle til å bidra til å unngå spredning av smitte. Det er viktig å vektlegge god håndhygiene og holde seg hjemme fra jobb, studie og tilsvarende dersom du er syk. Det er også viktig at alle som har kommet hjem fra vinterferie og har vært på ferie i områder med mange smittede, følger rådene som blir gitt. 

Her kan du ringe om du har spørsmål tilknyttet Koronaviruset.

Hvordan forebygge smitte?

God håndhygiene er spesielt viktig for å hindre smitteoverføring. FHI anbefaler at du vasker hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

Det er satt opp spritdispensere for desinfisering av hender, som er plassert på ulike steder på alle studiestedene til NLA.

Hva skal jeg gjøre for å unngå smitte?

Gode hygienerutiner er viktig, selv om du ikke føler seg syk. For å hindre smitte må en unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og du bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer. En bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken. God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Mistenker du smitte?

NLA følger de nasjonale retningslinjene fra FHI, som sier at de som er mistenkt smittet må ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

·  Ring fastlegen din eller legevakt på telefon 116117

·  Følg de anvisninger som de gir. Mest sannsynlig vil det bli tatt prøver av vedkommende som er smittet, og gi karantene til svaret foreligger.

·  Dersom smitte påvises vil de sette i gang smittesporing, og kartlegging av personer som den smittede har vært i kontakt med. Først da vil det være aktuelt for arbeidsgiver å sette i gang ytterligere tiltak etter FHI sine anbefalinger.