Utbruddet av koronaviruset

Situasjonen følges nøye og tiltak vurderes fortløpende.

NLA følger råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD) sine reiseråd. Helsedirektoratet besluttet lørdag 7. mars en utvidelse av anbefalinger om hvem som skal være i karantene. Karantene gjelder nå for alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Les mer her. Ta raskt kontakt med lege dersom du opplever symptom på sykdom. Er du syk er det viktig at du ikke møter opp på studiestedet ditt.

De aller viktigste tiltakene for å forebygge spredning av sykdommen, er god håndhygiene og gode rutiner for å unngå å hoste eller nyse direkte på andre. 

 

Undervisning 

Fra torsdag 11. mars avlyses det meste av undervisning med fysisk tilstedeværelse på NLA Høgskolen. Vi vil forsøke så langt vi kan å legge å legge til rette for alternativ virtuell undervisning til alle studenter, men det vil ta litt tid å få dette på plass. 

Det vil bli gjennomført noe undervisning med mindre grupper. Her vil du få beskjed om hva som gjelder for ditt studium. Ta eventuelt kontakt med studiekonsulent om du er usikker på dette.

 

Studieturer fremover

Alle planlagte studieturer fremover har vi valgt å avlyse.  

 

Praksis og eksamensavvikling

Deltagelse i praksis gjennomføres inn til videre så lenge praksisstedet godkjenner dette, og det er allerede startet samtaler med praksissamarbeidspartnere om dette. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om håndtering av fravær fra praksis. Les oppdatering her.

Det vil også bli vurdert ordninger for eksamensavvikling, blant annet med mulighet for å omgjøre eksamensform med en alternativ gjennomføring. Også dette vil vi komme tilbake med mer informasjon om. Les oppdatering her.


Studieveiledning

Fra i morgen av vil det ikke bli gjennomført veiledning på det enkelte studiestedet. Studieveiledning gjennomføres per telefon eller via Skype.


Forebyggende tiltak mot smitte 

Alle sammen kan være med å bidra til å forebygge smitte. Det er satt opp spritdispensere for desinfisering av hender flere steder på alle studiesteder. Renholdet til NLA blir styrket på alle studiesteder, og dørhåndtak, gelendre, toaletter blir desifisert, som betyr at mengden av potensielt patogene mikroorganismer reduseres så mye at smitterisiko elimineres. Les mer her om hygienetiltak her fra FIH.

Dersom du lurer på noe, ta gjerne kontakt med studieadministrativ avdeling.