Bli NLA utvekslingsambassadør!

Har du lyst til å bli utvekslingsambassadør og inspirere andre studenter til å dra ut på utveksling?

Ambassadørordningen har som formål å synliggjøre utvekslingsmulighetene ved NLA Høgskolen, øke rekruttering av utreisende utvekslingsstudenter, og gi anledning til utvekslingsstudentene til å utøve og utvide sin internasjonale kompetanse. Ordningen er inspirert av UiB sitt opplegg.

Du vil motta et Certificate of International Merits fra NLA Høgskolen som bevis på din deltagelse i ambassadørordningen og din internasjonale erfaring. Dette kan du legge ved vitnemål ditt når du søker videre jobb.

Som utvekslingsambassadør er du en inspirasjonskilde for andre studenter ved NLA Høgskolen. Du vil bidra med innhold til sosiale medier, samt i rekrutteringsarbeid og annet internasjonaliseringsarbeid ved NLA Høgskolen etter utenlandsoppholdet.

Ambassadørprogrammet består av aktiviteter før, under og etter utvekslingsoppholdet:

  • Delta på oppstartsmøte for ambassadørordningen
  • Motta kommunikasjonstrening
  • Produsere blogginnlegg om utenlandsoppholdet og innhold til Instagram
  • Delta i infomøter om utveksling i etterkant av utenlandsoppholdet

Ordningen er åpen for alle utreisende studenter ved alle studieretninger og studiesteder til NLA Høgskolen. Du må planlegge å dra på utveksling i oppkommende semester for å kunne delta.

Interessert? Send en e-post til international@nla.no, så tar vi kontakt med deg!