Buddy-programmet

Hvert semester kommer det mange nye internasjonale studenter til NLA Høgskolen. Har du lyst til å bli buddy for våre internasjonale studenter?

Internasjonale studenter ankommer ofte til Norge alene uten kunnskap om den norske kulturen eller språket. Gjennom buddy-programmet blir de tatt imot av lokale studenter, som bidrar til at de blir integrert inn i den norske studiedagen ved NLA Høgskolen.

Bli en buddy og få muligheten til å knytte deg nye vennskap på tvers av landsgrenser, få interkulturell forståelse, lære deg et nytt språk, og få nye, gøye opplevelser i løpet av studietiden!

Hva forventes av meg som buddy?
Målet med Buddy-programmet er å integrere de internasjonale studentene i de norske omgivelsene. Som buddy, blir du del av en liten gruppe med andre lokale og internasjonale studenter. Det er ønskelig at du kan introdusere utvekslingsstudenten(e) til andre lokale studenter, vise dem rundt i byen, gi informasjon og hjelpe til med praktiske ting under oppholdet deres i Norge.

Er du interessert i å bli med i buddy-programmet?
Meld deg på her!