Etter utveksling

Når du mottar karakterutskriften fra vertsinstitusjonen, må du sende den NLA Høgskolen for endelig godkjenning av utvekslingsoppholdet.

Du vil også bli bedt om å fylle et tilbakemeldingsskjema slik at internasjonalt kontor kan bruke dine erfaringer til informasjon, promotering av utvekslingsopphold og forbedring av vårt utvekslingstilbud.

Det er også mulig at du ved noen anledninger vil bli bedt om å fortelle om dine erfaringer til studenter som vurderer å reise til utlandet. Dette er selvsagt helt frivillig.