Økonomi

Som utvekslingsstudent kan du søke Lånekassen om støtte.

Sjekk nettsidene til studiestedet du er interessert i for å finne ut hvor mye skolepengene utgjør på de ulike institusjonene. Som utvekslingsstudent slipper du å betale studieavgift til NLA Høgskolen, men du må betale semesteravgiften til studentsamskipnaden for å opprettholde studentstatus ved NLA.

Støtte fra lånekassen

Som utvekslingsstudent kan du søke Lånekassen om støtte. Basisstøtten er lik for all høyere utdanning tatt på fulltid, enten det er i Norge eller i utlandet. Som utvekslingsstudent kan du i tillegg søke om reisestøtte. Denne blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån. Utover dette er det også mulig å søke om skolepengestøtte. Les nøye gjennom instruksene og send inn søknaden så tidlig som mulig. Dokumentasjonen om skolepenger må spesifisere hva som er skolepenger (tuition fees) og hva som er evt andre kostnader.

Utfyllende informasjon finner du på Lånekassens sider for finansiering av delstudier i utlandet.

Du kan også prøve lånekassens støttekalkulator.

Hvis du skal følge undervisning på et annet språk enn engelsk, kan du få et språkstipend til å delta på et forberedende språkkurs. Lånekassen stiller følgende krav:

  • Språkkurset må vare minst 4 uker med minimum 15 timer undervisning per uke
  • Du må til vanlig ta kurset i det landet du skal studere i, som må være et ikke-engelskspråklig land (men ikke Sverige eller Danmark)

Dokumentasjon på økonomi til USA

Studenter som skal på utveksling til USA må i forbindelse med søknaden til vertsinstitusjonen søke om en «Foreløpig uttalelse om retten til støtte til utdanning». Denne søknaden fylles ut på Lånekassens sider og legges ved søknaden til vertsinstitusjonen som et bevis på tilstrekkelig finansiering. 

Erasmus+

Om du reiser til et europeisk lærested som NLA har en Erasmus+-avtale med, er du fritatt for skolepenger på vertsinstitusjonen. Du vil i tillegg du få et Erasmus+-stipend.  Dette er stipend som kommer i tillegg til støtten fra Lånekassen. Stipendet utgjør mellom 410-460 euro i måneden (460 for de som reiser til Sverige eller Danmark, 410 for andre land). 

Andre stipendordninger

Informasjon om flere typer stipend finner du på nettsidene til ANSA. De har også samlet nyttige tips om finansiering av utenlandsopphold.